Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Na Informacijsko pooblaščenko (IP) sem danes naslovil pisno urgenco, saj MZZ še vedno ni izvršilo odločbe IP št. 090-211/2016/9 z dne 18. 11. 2016, ki mu je mdr. naložila, naj mi v 31 dneh posreduje zahtevane plačilne liste Vlaste Vivod iz katerih so razvidni vrtoglavi mesečni dodatki za stalno pripravljenost, ki jih je prejemala v času najstrožjega vrčevanja v javnem sektorju oz. ob drastičnem znižanju plač, socialnih prejemkov in pokojnin. Od IP sem prejel pisni odgovor, da je MZZ vložilo upravni spor.

Minister Karl Erjavec oz. vodstvo MZZ v tej zadevi očitno zavlačuje s posredovanjem zahtevanih informacij javnega značaja o prejetih nezakonitih dodatkih Vlaste Vivod, na katere čakam že od 4. februarja 2016. Nesporno je namreč, da je MZZ pred vložitvijo tega upravnega spora taiste informacije javnega značaja že posredovalo drugim prosilcem, kar pomeni, da bi morale biti dostopne celotni javnosti, tudi meni. Navedeno dokazuje, da gre pri vloženem upravnem sporu za očitno zlorabo postopkovnih pravic in posledično elemente kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic. IP sem predlagal, da kot pristojni organ s tem v zvezi sproži ustrezne postopke iz njene pristojnosti ter da zoper odgovorne osebe na MZZ poda tudi ustrezne ovadbe.

Tu objavljam korespondenco z IP:

——————————————–

Re: Izvršitev odločbe IP št. 090-211/2016/9 z dne 18. 11. 2016
Peter Golob
za: iprs, gp.ip, Mojca Prelesnik 04.01.2017 14:59

Kp:
Magda.Laznik, Stanislav Sikošek, Vlasta Nussdorfer, anti.korupcija, varuh, milan.brglez, dr. Miro Cerar, gp.ijs, sloaud, vid.doria, info@transparency.si, COMM-REP-LJU, bojan.dobovsek, franc.trcek, janko.veber, eva.irgl, Stanislav Sikošek, peticije, Borut Pahor, Nataša Siter, Lidija.Apohal, Boris.Koprivnikar, ess

Spoštovana informacijska pooblaščenka gospa Mojca Prelesnik,

zahvaljujem se vam za prejeto informacijo o vloženem upravnem sporu MZZ zoper vašo odločbo. Prosim za posredovanje opravilne številke upravnega spora, ki se vodi v tej zadevi, da bom lahko priglasil svojo udeležbo v tem postopku.

Prosil bi vas tudi, da me kot upravičenca po ZDIJZ in s tem stranko s pravnim interesom v bodoče sami pravočasno obvestite o vloženih upravnih sporih zavezanca, ne pa, da to storite šele po moji urgenci.

Minister Karl Erjavec oz. vodstvo MZZ je v tej zadevi sprožilo upravni spor, da bi dodatno zavleklo posredovanje zahtevanih informacij javnega značaja o prejetih nezakonitih dodatkih vodje ministrovega kabineta Vlaste Vivod, na katere čakam že od 4. februarja 2016. Nesporno je, da je MZZ pred tem postopkovnim dejanjem taiste informacije javnega značaja že posredovalo drugim prosilcem, kar pomeni, da bi morale biti dostopne celotni javnosti, vključno z menoj. Navedeno dokazuje, da gre pri vloženem upravnem sporu za očitno zlorabo postopkovnih pravic in posledično elemente kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic. Predlagam, da kot pristojni organ s tem v zvezi sprožite ustrezne postopke iz vaše pristojnosti ter da zoper odgovorne osebe na MZZ podate tudi ustrezne ovadbe.

Lep pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.

Od: iprs@ip-rs.si
Za: peter.golob@gov.si,
Datum: 04.01.2017 14:15
Zadeva: Izvršitev odločbe IP št. 090-211/2016/9 z dne 18. 11. 2016
Poslal: Magda.Laznik@ip-rs.si

Spoštovani!

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš poziv k izvršitvi odločbe IP št. 090-211/2016/9 z dne 18. 11. 2016.

Obveščamo vas, da je organ zoper navedeno odločbo IP sprožil upravni spor, zato vam zahtevani dokumenti v skladu z odločbo IP niso bili posredovani (tretji odstavek 10. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu). V predmetnem upravnem sporu lahko priglasite svojo udeležbo kot stranka z interesom.

S spoštovanjem!

Nataša Siter, univ. dipl. prav.
svetovalka
(Legal Adviser)
Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije
(Information Commissioner of the Republic of Slovenia)
Zaloška 59
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 230 9 730

Advertisements