RTV Slovenija in KPK širita lažno novico o lobističnih stikih tujih diplomatov

Značke

, , , , , , , ,

RTV Slovenija mi je v spodnji oddaji Detektor (od 40. sekunde dalje) lažno očitala, da naj bi “posploševal”, ko sem trdil, da “diplomatom ni potrebno prijavljati stikov/ lobiranj, ko to počnejo tuji diplomati”.
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174615766?fbclid=IwAR3sdn76zR7iDBGb8Q0ftmpEY-3xkVxDcgWHk0nzdWxr9jh6Ps9WvhUOydU

Ta očitek seveda ne drži. Tudi iz v prispevku citiranega odgovora Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) jasno izhaja, da “če bi tuji diplomat zastopal kateri drug interes in bi bil pri stiku navzoč npr. direktor kakšnega podjetja, ki bi želel vplivati na odločevalce, bi bilo treba tak stik prijaviti.”
Ergo, če tuji diplomat sam, brez navzočnosti direktorja nekega podjetja, lobira pri našem diplomatu za tuji interes, našemu diplomatu tovrstnega stika ni potrebno prijaviti.

Tovrstno stališče izhaja tudi iz dopisa KPK št. 06235-272018-2 z dne 26.3.2018, ki ga objavljam tukaj:
KPK o lobiranju diplomatov

V njem KPK na str. 2 pojasni: “Posredovanje tujih diplomatov oz. konzularnih funkcionarjev torej ne moremo šteti za lobiranje v smislu ZIntPK. Lahko pa pri tovrstnih stikih pride do nejavnega vplivanja, in sicer v primerih, ko je pri stiku prisoten tudi predstavnik tuje interesne organizacije (…) in želi vplivati na odločevalce.” Tudi tu KPK zavzame sporno stališče, da gre za nejavno vplivanje samo v primeru, če tujega diplomata spremlja predstavnik tuje organizacije, ki pri tem lobira. Primeri, ko tuji diplomat sam nejavno vpliva pri slovenskem diplomatu torej za KPK niso sporni in jih ni potrebno prijaviti, kar seveda povzroča velika korupcijska tveganja.

Odgovorno urednico Informativnega programa TV Slovenija Manico Janežič Ambrožič sem na FB prosil za ponovno preveritev pri KPK in popravek, saj ni šlo z moje strani za nobeno “posploševanje”, temveč je bila moja izjava zelo točna. Žal popravka ni bilo, zato zgornji dokument KPK objavljam tu na mojem blogu, da se lahko vsi zainteresirani sami neposredno prepričate o tem, kdo govori resnico.

Advertisements

Ministrstvo za pravosodje priznava: država stematično krši človekovo pravico vedeti

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Od sklepa predsednika Vrhovnega sodišča RS, s katerim je zavrnil naš rokovni predlog za pospešitev postopka, je minilo že več kot 8 mesecev (o tem smo poročali tukaj: https://petergolob.wordpress.com/2018/09/05/vlada-sistematicno-krsi-clovekovo-pravico-do-informacije-javnega-znacaja-predsednik-vrhovnega-sodisca-ne-ukrepa/ ).

Kljub temu Upravno sodišče še vedno ni odločilo o naši zahtevi za dostop do informacije javnega značaja – poročila 4. seje Kadrovske komisije MZZ št. 10003-4/2012/65 z dne 15. 04. 2014. V slednjem je obravnavan sporni izbor takratnega generalnega sekretarja MZZ Tomaža Kunstlja za veleposlanika v Vatikanu ter mdr. zabeleženo priznanje Vlaste Vivod, takratne vodje kabineta zunanjega ministra Karla Erjavca, o vnaprejšnjem dogovarjanju s kabinetoma takratne predsednice vlade mag. Alenke Bratušek in predsednika republike Boruta Pahorja o favoritih za imenovanje na funkcijo veleposlanika, še preden je strokovni izbirni postopek v skladu z ZZZ-1 in notranjim pravilnikom opravila Kadrovska komisija Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ), kar je jasen indic o korupciji oz. klientelizmu pri imenovanju veleposlanikov.

Dne 25.3.2019 smo se zato obrnili še na ministrico za pravosodje Andrejo Katič in jo prosili, da nemudoma ukrepa v okviru svojih pristojnosti nadzora nad sodno upravo. Od njene Službe za nadzor organizacije poslovanja sodišč smo 29.3.2019 prejeli odgovor, da “je nedopustno, da postopek v zadevi dostopa do informacij javnega značaja traja dve leti ali celo več, zlasti ker tudi zakon predpisuje, da se zadeve rešujejo nujno in prednostno” in da “pregled sodb, objavljenih na spletni strani Informacijskega pooblaščenca in izdanih v letu 2018, kaže, da je povprečen čas od izdaje odločbe Informacijskega pooblaščenca do sodbe sodišča skoraj 669 dni.” Ministrstvo “bo zadevo proučilo in predstavljeno problematiko spremljalo ter v okviru zmožnosti izvedbe nadzora v skladu s pravilnikom ministrici predlagalo spremembo letnega načrta”.

Navedeno pomeni, da nam bo človekova pravica vedeti še kar nekaj časa kršena. Toliko o transparentnosti delovanja vlade in o Sloveniji kot pravni državi.

Odgovor ministrstva objavljamo tukaj: Peter_Golob_-_pojasnilo_P

Vlada sistematično krši človekovo pravico do informacije javnega značaja: predsednik Vrhovnega sodišča ne ukrepa

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pravica dostopa do informacij javnega značaja je temeljna človekova pravica, zagotovljena v drugem odstavku 39. člena Ustave RS. Kljub temu nam Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ), ki ga vodi prvak Desus Karl Erjavec, to človekovo pravico že tri leta krši (na zahtevano informacijo javnega značaja čakamo že od 25.9.2015!).

Javnosti želimo namreč razkriti tajno poročilo 4. seje Kadrovske komisije MZZ št. 10003-4/2012/65 z dne 15. 04. 2014, v katerem je uradno zabeležena izjava vodje ministrovega kabineta Vlaste Vivod o vnaprejšnjem, klientelističnem dogovarjanju med kabineti zunanjega ministra, predsednika vlade in predsednika republike glede imenovanja veleposlanikov, še pred izpeljavo formaliziranega postopka na pristojni komisiji MZZ. Razkritje dokumenta bi posredno inkriminiralo Karla Erjavca in njegovo prijateljico Vlasto Vivod ter mag. Alenko Bratušek in Boruta Pahorja, zato ga MZZ protizakonito skriva pod oznako tajnosti “interno”. Informacijska pooblaščenka (IP) nam je sprva ugodila in naložila posredovanje zahtevane informacije, nato pa je njeno odločbo razveljavilo upravno sodišče. V ponovljenem postopku je IP odločila diametralno nasprotno, upravno sodišče pa sedaj zavlačuje postopek v upravnem sporu.

Na predsednico Upravnega sodišča RS Jasno Šegan smo zato naslovili nadzorstveno pritožbo in v njej opozorili, da bi moralo Upravno sodišče RS glede naše zahteve po dostopu do informacije javnega značaja meritorno odločiti v 3 mesecih, ta rok pa je bil takrat že 4-krat prekoračen.

O vsem tem smo že poročali tukaj: https://petergolob.wordpress.com/2018/05/24/upravno-sodisce-zavlacuje-sporni-postopek-izbire-malteskega-viteza-tomaza-kunstlja-za-veleposlanika-v-vatikanu-ostaja-vsaj-do-volitev-skrit-pred-javnostjo/

Predsednica Upravnega sodišča RS Jasna Šegan je nadzorstveno pritožbo zavrnila s sklepom opr. št. SuNp 7/2018 z dne 6.6.2018 (v njem je sicer priznala, da so tovrstni postopki po 4. odst. 10. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu prednostni!). Objavljamo jo tukaj: SuNp 7-2018 zavrnitev nadzorstvene Kunstelj

Zato smo zoper ta njen sklep vložili rokovni predlog, ki ga objavljamo tukaj: rokovni predlog vs. SuNp 7-2018_I U 909-2017_Kunstelj

Predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič je naš rokovni predlog zavrnil s sklepom opr. št. RoP 7/2018 z dne 19.7.2018, ki ga objavljamo tukaj: RoP 7-2018 rokovni predlog Kunstelj

V njem je tudi on izrecno priznal, da “je predmetna zadeva prednostna že po samem zakonu“, vendar meni, da sodišče ne nepotrebno odlaša z odločanjem, saj sodnik “trenutno rešuje prednostne zadeve iz leta 2016”, zato naša zadeva vložena aprila 2017 “še ni prišla na vrsto za obravnavo”. Objektivni razlog naj bi bil “povečan pripad tako nujnih (zlasti azilnih) kot tudi prednostnih zadev na sodišče”.

Tako, sedaj veste. Naša ugrabljena država je povsem varna pred vašo z ustavo zagotovljeno človekovo pravico vedeti, ki naj bi vam omogočala, da vladajočim politikom gledate pod prste. Naravnost absurdno pa je stališče predsednika vrhovnega sodišča, da ni s tem nič narobe oz. da nam ni kršena niti pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Država nam torej lahko (bojda zaradi velikega pripada pritožb prosilcev za azil) že 3 leta (!) sistemsko krši temeljno človekovo pravico do informacije javnega značaja.

Karl Erjavec in druščina na MZZ so tako na varnem. Mimo so državnozborske volitve, jutri bo mimo hearing v Državnem zboru in Karl Erjavec bo ponovno imenovan za ministra.

P. s.: Odhajajoči pravosodni minister mag. Goran Klemenčič, ki je pristojen za pravosodno upravo, očitno ni naredil nič, da bi se tovrstno ozko grlo pri (ne)reševanju prednostnih upravnih sporov odpravilo in s tem zagotovilo spoštovanje človekove pravice do dostopa do informacije javnega značaja (pravice vedeti). Na to problematiko se sicer javno opozarja že vsaj od leta 2011: https://www.ip-rs.si/priporocamo/arhiv/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=671&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=849a4a544e5b41d13ef7ce5877bd818e

Upravno sodišče zavlačuje: sporni postopek izbire malteškega viteza Tomaža Kunstlja za veleposlanika v Vatikanu ostaja (vsaj do volitev) skrit pred javnostjo

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Po pritožbi MZZ in razveljavitvi njene prvotne ugodilne odločbe na upravnem sodišču, je Informacijska pooblaščenka (IP) spremenila stališče in v ponovljenem postopku izdala zavrnilno odločbo, s katero je odločila, naj ostane sporni postopek izbire malteškega viteza Tomaža Kunstlja za slovenskega veleposlanika v Vatikanu za vedno skrit pred slovensko javnostjo. Njeno odločbo v celoti objavljamo tukaj:

Na Kadrovski komisiji MZZ, ki naj bi izpeljala izbirni postopek “strokovne” izbire kandidata za mesto slovenskega veleposlanika v Vatikanu, sem namreč kot predstavnik sindikata opozoril, da je to vodstveno mesto že v naprej rezervirano za takratnega generalnega sekretarja MZZ, viteza Tomaža Kunstlja in na določene druge nepravilnosti (o nekaterih so že poročali tudi mediji). Dobil sem tudi izrecno potrditev s strani vodje kabineta ministra Vlaste Vivod, da je bil kasneje izbrani kandidat malteški vitez Tomaž Kunstelj dejansko že v naprej usklajevan s kabinetoma predsednice vlade mag. Alenke Bratušek in predsednika republike Boruta Pahorja, kar je protizakonito in diskriminatorno do ostalih prijavljenih kandidatov ter ima tudi elemente kaznivega dejanja.

Zaradi tokratne odločitve IP pa lahko podrobnosti tovrstne klientelistične in protizakonite izbire veleposlanika za vedno ostanejo skrite pred javnostjo, čeprav je prikrivanje protizakonitih ravnanj pod krinko tajnih podatkov in varovanja nemotenega delovanja organa protizakonito in v direktnem nasprotju z namenom ZDIJZ oz. ZTP. Tudi policija in tožilstvo, ki bi morala ukrepati, v tem primeru ne ukreneta ničesar, kar potrjuje ugotovitve strokovnjakov, da je RS ugrabljena država.

Tu objavljamo tožbo, ki smo jo vložili na upravno sodišče, s katero izpodbijamo spremenjeno odločitev IP:

TOŽBA vs. IP na Upravno sodišče – zapisnik KK MZZ o izbiri Kunstlja za Vatikan

Na našo tožbo sta ugovarjala tako IP Mojca Prelesnik, kot tudi MZZ Karl Erjavec. Oba njuna odgovora na tožbo objavljamo spodaj:

odg IP na tožbo-Kunstelj

odg MZZ na tožbo-zapisnik KK o izboru Kunstlja za Vatikan

Upravno sodišče bi moralo o zadevi meritorno odločiti v 3 mesecih, vendar je rok že 4-krat prekoračen, o zadevi pa še ni odločilo. Več kot očitno zavlačuje z odločitvijo, da javnost ne bi pridobila sporne informacije javnega značaja še pred volitvami, saj bi razkritje pisnega dokaza o klientelističnem dogovarjanju med kabineti inkriminiralo Karla Erjavca in njegovo prijateljico Vlasto Vivod, kot tudi kandidatko mag. Alenko Bratušek. Zato smo na predsednico sodišča Jasno Šegan danes naslovili spodnjo nadzorstveno pritožbo, seveda brez upanja, da bomo odločbo sodišča prejeli še pred volitvami:

nadzorstvena pritožba I U 909-2017 – zapisnik 4. seje KK MZZ

Morda pa bo kateremu od “raziskovalnih novinarjev” uspelo pridobiti to tajno poročilo 4. seje Kadrovske komisije MZZ št. 10003-4/2012/65 z dne 15. 04. 2014. Mi v sindikatu ga sicer imamo, vendar nam ga aktualna oblast ne dovoli razkriti javnosti/ volilcem. Ugrabljena država.

Inšpektorat: zunanje ministrstvo protizakonito delilo dodatke za stalno pripravljenost; zakaj MJU zavlačuje z odločitvijo o ugovoru MZZ, policija pa ne zaključi preiskave?

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Spodaj objavljamo zapisnik o inšpekcijskem nadzoru št. 0611-52/2017/12, ki ga je že dne 7.6.2017 izdal Inšpektorat za javni sektor (IJS). V njem je navedeno, da je inšpektorica opravila sistemski nadzor nad zakonitostjo izplačil dodatka za stalno pripravljenost v letih 2015 in 2016, in sicer za 10 uslužbencev Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ), ki ga vodi prvak Desus Karl Erjavec. Med pregledanimi uslužbenci je bila tudi ministrova tesna prijateljica in vodja kabineta Vlasta Vivod (o njenih ekscesnih dodatkih v višini preko 1800 eur mesečno so že poročali mediji: https://www.rtvslo.si/slovenija/stirimestni-bruto-dodatek-za-stalno-pripravljenost-vodje-erjavcevega-kabineta/411842). Inšpektorat je ugotovil, da je MZZ zaposlenim v ministrovem kabinetu protizakonito izplačevalo dodatke za stalno pripravljenost, saj jim le-ta ni bila pisno odrejena. Ministru Karlu Erjavcu je inšpektorica odredila odpravo nepravilnosti pri teh in tudi ostalih uslužbencih ter izrecno zahtevala vračilo sredstev.

Zapisnik:

0611-52-2017-12_zapisnik MZZ

Namesto, da bi minister Karl Erjavec nemudoma odpravil ugotovljene nezakonitosti in zagotovil vračilo protizakonito izplačanih proračunskih sredstev, se je odločil svojo prijateljico Vlasto Vivod in druge člane svojega kabineta zaščititi z ugovorom na inšpekcijski zapisnik, ki ga objavljamo spodaj.

Ugovor:

0611-52-2017-13_ugovor MZZ

Ugovor MZZ je bil vložen že dne 14.6.2017, o njem pa bi moralo v skladu z ZUP najkasneje v 2 mesecih odločiti Ministrstvo za javno upravo (MJU), ki ga vodi podpredsednik vlade Boris Koprivnikar (SMC). Slednji očitno ščiti svojega koalicijskega partnerja Karla Erjavca, saj vse do danes še ni odločil o ugovoru MZZ in bo z odločitvijo očitno zavlačeval vse do državnozborskih volitev.

Tovrstno zavlačevanje ministra Koprivnikarja je zelo pomenljivo, saj je bil v drugih tovrstnih primerih ažuren in je zavrnil vse ugovore fakultet. Siol.net: ” Dekani navedenih fakultet so ugovarjali ugotovitvam inšpekcijskega nadzora, vendar je minister za javno upravo Boris Koprivnikar vse ugovore zavrnil.” Vir: https://siol.net/novice/slovenija/tozilstvo-ekspresno-nad-dodatke-pred-sodnika-ze-tekavciceva-in-mramor-ovadenih-se-vec-434567

Spodaj objavljamo naš dopis pristojnemu ministru Borisu Koprivnikarju in državnemu sekretarju dr. Nejcu Brezovarju z dne 3.4.2018, v katerem smo ju mdr. prosili za informacijo, kdaj namerava MJU odločiti o ugovoru MZZ v predmetni zadevi, vendar nam nista niti odgovorila:

From: Peter.Golob@gov.si <Peter.Golob@gov.si>
Sent: Tuesday, April 3, 2018 1:06 PM
To: Boris.Koprivnikar@gov.si; nejc.brezovar@gov.si
Cc: OCR.KPK@kpk-rs.si; miro.cerar@gov.si; notranje.zadeve@dz-rs.si; dusan.verbic@dz-rs.si; vinko.gorenak@dz-rs.si; franc.trcek@dz-rs.si; bojan.dobovsek@dz-rs.si; janko.veber@dz-rs.si; Stanislav.Sikosek@gov.si
Subject: Poziv k preveritvi zakonitosti izplačil visokih dodatkov k plačam na Ministrstvu za zunanje zadeve – prošnja za informacijo o stanju zadeve in časovnici odločanja MJU

Spoštovani minister gospod Boris Koprivnikar,
spoštovani DS gospod dr. Nejc Brezovar,

od glavne inšpektorice IJS Lidije Apohal Vučković smo prejeli spodnje obvestilo, v katerem nam sporoča, da je ugovor Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) zoper zapisnik IJS (ter v njem ugotovljene nepravilnosti v zvezi z izplačili dodatkov za stalno pripravljenost v MZZ in odrejene popravljalne ukrepe) v reševanju na vašem ministrstvu.

V reprezentativnem Sindikatu slovenskih diplomatov smo zainteresirani za ažurno obravnavo navedene zadeve in za vsebinsko presojo zakonitosti tovrstnega izplačevanja ekscesnih dodatkov vodji kabineta zunanjega ministra v času najstrožjega varčevanje v javni upravi. Zato vas prosimo za informacijo, kdaj je bil navedeni zapisnik IJS poslan na MZZ, kdaj je IJS prejel ugovor MZZ in kdaj ga je posredoval na MJU ter kdaj namerava vaše ministrstvo o tem ugovoru MZZ meritorno odločiti.

Prosimo vas za ažuren odgovor zlasti glede vaše časovnice odločanja, v izogib pomislekom naših sodelavcev na MZZ in članov našega sindikata, da se poskuša odločitev v tej inšpekcijski zadevi zamakniti v čas po volitvah.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
član IO SSD in sindikalni zaupnik na MZZ
       

V Sindikatu slovenskih diplomatov smo o zgoraj opisani nezakonitosti pisno seznanili tudi organe odkrivanja in pregona. Vendar ljubljanski kriminalisti, ki se nahajajo v sosednji stavbi poleg MZZ, vse do danes niso uspeli zaključiti policijske preiskave, čeprav gre za identično zadevo protizakonitih izplačil dodatkov za stalno pripravljenost, kot so jo obravnavali že v primeru odmevne afere na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in drugih fakultetah, kjer so bile zoper nekdanjega ministra za finance dr. Dušana Mramorja, dekanjo dr. Metko Tekavčič, idr. že vložene ovadbe in zahtevane sodne preiskave, pri čemer so prejemali bistveno nižje dodatke kot Erjavčeva vodja kabineta Vlasta Vivod na MZZ.

Na policijo smo zato naslovili spodnjo urgenco:

From: Peter.Golob@gov.si <Peter.Golob@gov.si>
Sent: Tuesday, March 27, 2018 1:00 PM
To: bojan.cankar@policija.si
Cc: bozidar.juznik@policija.si; puljskp-ogk@policija.si; simon.velicki@policija.si; Stanislav.Sikosek@gov.si; OCR.KPK@kpk-rs.si
Subject: MZZ, izplačevanje dodatka za stalno pripravljenost – PONOVNA URGENCA

Spoštovani,
do danes nismo prejeli še nobene vaše poizvedbe ali povratne informacije o vašem delu na predmetni zadevi. Prosimo vas za informacijo, ali ste že opravili kakšna preiskovalna dejanja in pridobili ustrezno dokumentacijo z MZZ ter ali ste zadevo že predali tožilstvu.
Glede na že opravljene podobne preiskave na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in celo vložene obtožnice zoper nekdanjega ministra dr. Mramorja in dekanjo dr. Tekavčič bi morala biti predmetna preiskava enakih izplačil dodatkov na MZZ relativno enostavna. 

V naprej hvala za vaš odgovor in lepo pozdravljeni!

Peter Golob, univ. dipl. prav.
član IO SSD in sindikalni zaupnika na MZZ

Prejeli pa smo spodnji odgovor policije:

-------------- Izvorno sporočilo --------------
Pošiljatelj: CN=Martin Rupnik/OU=PULJ/O=POLICIJA
Datum: 04. 04. 2018 10:33:20

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
P O L I C I J A
POLICIJSKA UPRAVA LJUBLJANA
SEKTOR KRIMINALISTIČNE POLICIJE

Podpis: Martin RUPNIK
Datum: 04.04.2018   10:33
Številka: 2300/3200185/1791709/ 8776423              /2017  (1114702)
Šifra sporočila: N20180404-788600-PULJ_SKPOGK_1

Naslovnik: Peter.Golob@gov.si


Zadeva: MZZ, izplačevanje dodatka za stalno pripravljenost - obvestilo o
poteku preiskave
Zveza: vaš dopis, posredovan po elektronski pošti dne 27. 3. 2018

V zvezi z vašim dopisom pod zvezo, vas obveščamo, da naše aktivnosti v
predkazenskem postopku še vedno potekajo. Po zaključku le-teh, bomo na
podlagi ugotovitev v predkazenskem postopku, v skladu z določili 148. člena
Zakona o kazenskem postopku, na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
posredovali ustrezen akt.
Za morebitne informacije je dosegljiv kriminalist na OGK SKP PU Ljubljana,
Bojan Cankar, na tel. št. 01 36 10166 oziroma na elektronski naslov
bojan.cankar@policija.si.

Lepo pozdravljeni.

Vse kaže, da bo prvak Desus Karl Erjavec tudi v predmetni zadevi (podobno kot nekoč v aferi Patria, ki je v zapor spravila takratnega predsednika vlade Janeza Janšo, ne pa tudi ministra za obrambo Erjavca) deležen neprimerljivo benevolentnejše kazenskopravne obravnave kot ostali osumljenci tovrstnih kaznivih dejanj, neodvisna in apolitična ljubljanska kriminalistična policija pa v tej zadevi (vsaj do prihajajočih volitev) ne bo uspela zaključiti te izjemno zahtevne preiskave.

 

 

 

 

 

Karl Erjavec ponovno izgubil

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Delovno sodišče v Celju je po pravnomočni delni sodbi opr. št. Pd 352/2015, s katero je že razveljavilo mojo protizakonito premestitev z Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ)  na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), sedaj ugodilo še mojim ostalim tožbenim zahtevkom. Zaradi velikega zanimanja kolegic in kolegov ter FB prijateljev, sodbo v celoti prilagam spodaj v priponki. Za razliko od delne sodbe, ta sodba še ni pravnomočna.

Pd 352-2015-sodba odškodnina in razveljavitev ocene

Sodišče je tokrat naložilo MZZ še plačilo denarne odškodnine zaradi diskriminacije ter razveljavilo protizakonito oceno delovne uspešnosti za leto 2014 in sklep o letnem dopustu.

Tudi iz zgoraj navedene sodbe ponovno izhaja, da sta ministra Desus Karl Erjavec in Irena Majcen ravnala protizakonito, kar bi v vsaki razviti, demokratični in pravni državi imelo za posledico njun takojšen odstop. Predsednik vlade in univerzitetni profesor prava prof. dr. Miro Cerar pa očitno zagovarja nižje politične standarde, saj oba kršitelja, navkljub njuni osebni odgovornosti za protizakonito in protiustavno šikaniranje sindikalnega zaupnika in člana vodstva reprezentativnega sindikata, še naprej podpira v svoji “etični” vladi. S tem tudi sam prevzema osebno politično odgovornost za protizakonito ravnanje MZZ in MOP.

V citirani sodbi je sodišče na str. 11 zgoraj tudi jasno ugotovilo, da je komisija za preizkus ocene, ki jo je vodil ministrov svetovalec Edvin Skrt (o njem smo že razkrili, da mu je minister Karl Erjavec dodeljeval visoke dodatke k plači, ki so dosegali celo 1600 eur mesečno), “opustila svojo dolžnost ustreznega preizkusa, zaradi česar je njena odločitev že iz navedenega razloga nezakonita“. Na str. 11 spodaj je sodišče še pojasnilo, da je navedena komisija “opustila svojo obveznost iz drugega odstavka 10. člena Pravilnika“. Kljub navedeni ugotovitvi sodišča, da je Edvin Skrt ravnal nezakonito, ga bo minister Karl Erjavec, s podporo “etične” vlade dr. Mira Cerarja in predsednika Boruta Pahorja, dodatno nagradil še z dobro plačano funkcijo veleposlanika.

Prvak Desus Karl Erjavec tudi svojemu kabinetnemu svetovalcu Edvinu Skrtu izplačuje vrtoglave dodatke

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mediji so že poročali, da je prvak Desus in podpredsednik aktualne “etične” vlade Karl Erjavec svoji vodji kabineta Vlasti Vivod, v času najstrožjega varčevanja v javnem sektorju, poleg visoke uradniške plače višje sekretarke izplačeval še visoke dodatke k plači v skupnem znesku preko 1.800 EUR mesečno. Vir: https://www.rtvslo.si/slovenija/stirimestni-bruto-dodatek-za-stalno-pripravljenost-vodje-erjavcevega-kabineta/411842

Na podlagi odločbe Informacijske pooblaščenke (IP) in sodbe Upravnega sodišča RS, ki je zavrnilo tožbo MZZ zoper odločbo IP, smo po dobrem letu in pol prikrivanja (od 4.2.2016) od MZZ končno pridobili plačilne liste ministrovih najožjih sodelavcev.

V oči bodejo zlasti visoki dodatki, ki jih minister Karl Erjavec izplačuje svojemu svetovalcu v kabinetu Edvinu Skrtu. Ti dodatki (brez dodatka za delovno dobo, ki iz plačilnih list ni razviden) so celo presegali 1.600 EUR mesečno. Istočasno vlada, v kateri kot njen podpredsednik sedi prvak Desus Karl Erjavec, ostalim zaposlenim v javnem sektorju odreka odpravo plačnih anomalij in odpravo varčevalnih ukrepov, kar kaže na izrazito neenakopravno obravnavo zaposlenih oz. diskriminacijo.

Glede na izjemno naklonjenost, ki jo minister Karl Erjavec kaže do svojega svetovalca Edvina Skrta, ne dvomimo, da ga bo v kratkem nagradil še z veleposlaniškim mestom (https://www.dnevnik.si/1042794141/slovenija/se-pred-volitvami-naj-bi-imenovali-deset-veleposlanikov).

Tu objavljamo plačilne liste Edvina Skrta: skrt

Karl Erjavec doživel sodni poraz, zunanje ministrstvo bo moralo razkriti plačilne liste

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Karl Erjavec, predsednik stranke DeSUS in podpredsednik “etične” vlade dr. Miroslava Cerarja, že od 4.2.2016 protizakonito prikriva plačilne liste nekaterih svojih najožjih sodelavcev na Ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ). S tem grobo krši temeljno človekovo pravico do dostopa do informacij javnega značaja iz 2. odst. 39. člena Ustave RS in Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Naravnost škandalozno pa je, da je šlo vodstvo MZZ v svojem protipravnem poskusu prikritja plač tako daleč, da je celo tožilo Informacijsko pooblaščenko (država toži državo!), ki mu je z odločbo odredila naj razkrije prikrivane informacije.

Upravno sodišče je končno izdalo sodbo opr. št. I U 1816/2016 v kateri je pravnomočno razsodilo, da mora MZZ vse protizakonito prikrite plačilne liste razkriti, saj gre za plačila javnim uslužbencem, ki se plačujejo iz državnega proračuna. Izgovore MZZ o možni zlorabi informacij z njihovo objavo na svetovnem spletu je v celoti zavrnilo kot neutemeljene.

V priponki v celoti objavljamo sodbo sodišča, ki jo bo moralo MZZ nemudoma izvršiti:
I U 1816-2016-sodba o dostopu do plačilnih list MZZ

Večer objavil odprto pismo predsedniku Borutu Pahorju

Značke

, , , ,

V današnjem večeru je na 19. strani objavljeno moje odprto pismo predsedniku in predsedniškemu kandidatu Borutu Pahorju. Upam, da bo do volitev kateri od preiskovalnih novinarjev oz. urednikov neodvisnih medijev zbral pogum in zahteval od predsednika Pahorja pojasnila v zvezi z diskriminatornimi in protiustavnimi imenovanji veleposlanikov, zlasti vnaprejšnjimi dogovarjanji med vodjo Erjavčevega kabineta Vlasto Vivod in kabinetom predsednika Pahorja. Morda ni odveč tudi opozorilo, da je kršitev enakopravnosti kazniva po 131. členu KZ-1 (https://zakonodaja.com/zakon/kz-1/131-clen-krsitev-enakopravnosti), kar bi terjalo tudi ustrezen odziv organov odkrivanja in pregona ter neodvisne pravne stroke.

Karl Erjavec pred slovensko javnostjo vztrajno prikriva plačilne liste svojih najtesnejših sodelavcev na MZZ

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aktualni predsednik vlade ter dolgoletni ustavni pravnik in profesor prava na Pravni fakulteti v Ljubljani dr. Miroslav Cerar ml. je v javnosti veliko govoril o etiki, pravni državi in tudi o transparentnosti. Kljub temu podpredsednik njegove “etične” vlade in prvak koalicijske stranke DeSUS Karl Erjavec pred davkoplačevalci in svojimi volilci že več kot 19 mesecev (od 4.2.2016!) protizakonito prikriva plačilne liste svojih najtesnejših sodelavcev na MZZ, čeprav gre za plačila iz državnega proračuna in s tem privilegirane informacije javnega značaja. Glede na že javno razkrite dodatke k plači, ki jih je v času najstrožjega varčevanja v javnem sektorju namenil svoji dolgoletni prijateljici in vodji kabineta Vlasti Vivod (presegali so 1.900,00 EUR mesečno!), upravičeno sklepamo, da so bili tovrstne ministrove darežljivosti deležni tudi kateri drugi ministrovi najtesnejši sodelavci. Prav zato smo se v Sindikatu slovenskih diplomatov odločili zahtevati vpogled v plačilne liste še nekaterih drugih ključnih akterjev v MZZ, npr. ministrovega svetovalca Edvina Skrta, vendar neuspešno.

Davkoplačevalci oz. volilci imamo seveda vso pravico, da še pred naslednjimi državnozborskimi volitvami izvemo, kolikšne plače oz. dodatke k plačam in druge finančne koristi je prvak DeSUS Karl Erjavec izplačeval svojim izbrancem, na kateri pravni podlagi je izvajal tovrstna izplačila (v primeru nekdanjega finančnega ministra dr. Dušana Mramorja so se npr. izplačila dodatkov za stalno pripravljenost že izkazala kot protizakonita, kar je slednjega pripeljalo celo v kazenski postopek!), kdo so bili ti ministrovi izbranci in ali so bili ostali zaposleni v MZZ in drugih državnih organih v primerjavi z njimi morda neenakopravno obravnavani oz. diskriminirani.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) zelo jasno določa, da so plače javnih uslužbencev in funkcionarjev javne, saj se izplačujejo iz državnega proračuna. V delujoči demokraciji in pravni državi, v kateri delujejo svobodni in neodvisni mediji, bi ministra že zdavnaj prisilili k razkritju tovrstnih podatkov. Slovenski “preiskovalni novinarji” oz. (ne)odvisni mediji se do teh podatkov žal ne dokopljejo, niti ne problematizirajo njihovega očitnega in vztrajnega prikrivanja s strani vodstva MZZ.

Zaskrbljujoča je tudi popolna neučinkovitost Upravnega sodišča RS, ki o tem absurdnem upravnem sporu še vedno ni odločilo (absurd je v tem, da MZZ kot državni organ izvršilne veje oblasti toži Informacijsko pooblaščenko kot drug državni organ iste veje oblasti, ker mu je naložila razkritje teh podatkov!), čeprav s tovrstnim očitnim zavlačevanjem postopka (odločiti bi namreč moralo v 6 mesecih, v zamudi pa je že cele 4 mesece!) politiku Karlu Erjavcu zavestno omogoča, da bo podatke o spornih dodatkih na MZZ najverjetneje prikrival vse do državnozborskih volitev in morda še dlje v prihodnost. Do tovrstnega prikrivanja plač in dodatkov niso kritični niti KPK, niti nevladna organizacija Transparency International Slovenija, niti Evropska komisija, niti varuhinja človekovih pravic, niti zagovornik enakih možnosti, niti predsednik republike, niti predsednik Državnega zbora in pristojna parlamentarna delovna telesa, niti opozicija…

Žal se ponovno potrjuje, da Slovenija ni delujoča pravna država, temveč so njene nadzorne institucije ugrabljene s strani elit, kar slednjim omogoča netransparentno in nezakonito okoriščanje na račun davkoplačevalcev.

Spodaj objavljamo nadzorstveno pritožbo, ki smo jo naslovili na predsednico Upravnega sodišča RS Jasno Šegan zaradi zavlačevanja postopka, v vednost pa posredovali nekaterim pristojnim inštitucijam:
—————————-
To: vpisnik.uprlj@sodisce.si;jasna.segan@sodisce.si
Cc: urad.uprlj@sodisce.si;varuh@varuh-rs.si;Vlasta.Nussdorfer@varuh-rs.si;Miha.Lobnik@zagovornik-rs.si;zagovornik.uem@gov.si;Stanislav.Sikosek@gov.si;COMM-REP-LJU@ec.europa.eu;Miro.Cerar@gov.si;zoran.stancic@ec.europa.eu

Peter Golob
Ul. Milana Majcna 49a
1000 Ljubljana

Ljubljana, 25. 09. 2017 opr. št. I U 1816/2016

Upravno sodišče RS
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana

TOŽEČA STRANKA: REPUBLIKA SLOVENIJA, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova c. 25, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana

TOŽENA STRANKA: REBUBLIKA SLOVENIJA, ki jo zastopa Informacijski pooblaščenec, Zaloška c. 59, Ljubljana

STRANKA po 19. členu ZUS: PETER GOLOB, ul. Milana Majcna 49a, 1000 Ljubljana

NADZORSTVENA PRITOŽBA oz. pritožba s predlogom za pospešitev obravnavanja zadeve
stranke po 19. členu ZUS
————————————————————————————————————-

14.

Stranka po 19. členu ZUS (v nadaljnjem besedilu: Stranka) vlaga predmetno nadzorstveno pritožbo zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja in grobe kršitve pravice do dostopa do privilegirane informacije javnega značaja ter s tem tudi ustavne pravice do sodelovanje pri upravljanju javnih zadev iz 44. člena Ustave RS.

Prvostopenjsko sodišče je predmetno zadevo prejelo v obravnavo že dne 22. 12. 2016, rešiti pa bi jo moralo v 6 mesecih, t.j. do dne 22. 05. 2017, kar pomeni, da je prekoračilo zakonski rok za več kot 4 mesece! Skladno s 4. odst. 289. člena Sodnega reda (Uradni list RS, št. 87/16) se namreč šteje, “da gre za sodni zaostanek, če so roki iz drugega ali tretjega odstavka tega člena prekoračeni”. V 12. alineji 2. odstavka istega člena pa je za upravne spore eksplicitno določen 6 mesečni rok za rešitev zadeve na prvi stopnji od prejema zadeve.

Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo) v 2. členu določa, da ima stranka v sodnem postopku “pravico, da o njenih pravicah… v njeni zadevi pred sodiščem odloča sodišče brez nepotrebnega odlašanja”. V 3. členu določa pravna sredstva za varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, mdr. pritožbo s predlogom za pospešitev obravnavanja zadeve oz. nadzorstveno pritožbo.

Predsednico naslovnega sodišča gospo Jasno Šegan zato pozivamo, da v skladu s 6. členom istega zakona pospeši obravnavanje predmetne zadeve in od obravnavnega sodnika nemudoma zahteva poročilo o razlogih za nastanek sodnega zaostanka ter da o tem in o sprejetih ukrepih poroča predsedniku sodišča višje stopnje. Pri tem naj upošteva merila za odločanje iz 4. člena istega zakona, in sicer:
– da je predmetna zadeva v dejanskem in pravnem pogledu nezapletena,
– da tožena stranka zlorablja postopkovne pravice na način, da že več kot 19 mesecev (od 4.2.2016) protizakonito prikriva informacijo javnega značaja o plačah (!) nekaterih njenih javnih funkcionarjev in uslužbencev, čeprav gre pri plačah v javnem sektorju za privilegirane informacije, ki bi morale brez oviranja biti dostopne javnosti (1. alineja 3. odst. 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15),
– naravo in vrsto zadeve (gre za zahtevek za razkritje plač, ki se plačujejo iz državnega proračuna) ter njen pomen za stranko (Stranka zahtevano informacijo nujno potrebuje za izvrševanje svojih ustavnih pristojnosti kot imenovani sindikalni zaupnik pri toženi stranki in kot neposredno izvoljeni član vodstva reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov, da preveri eventualno diskriminacijo ostalih zaposlenih pri toženi stranki, ter navsezadnje tudi kot volilec, ki ima pravico vedeti, kako član vlade porablja davkoplačevalski denar).

Tožeča stranka s predmetnim postopkom očitno zlorablja svoje procesne pravice, da Stranki in širši javnosti neupravičeno prikriva privilegirane informacije javnega značaja o spornih denarnih izplačilih vodstvu tožeče stranke. Nacionalna RTV Slovenija je že objavila podatek o visokih dodatkih za stalno pripravljenost vodje ministrovega kabineta Vlaste Vivod (https://www.rtvslo.si/slovenija/stirimestni-bruto-dodatek-za-stalno-pripravljenost-vodje-erjavcevega-kabineta/411842), kar dokazuje, da je tožeča stranka v času najstrožjih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju izplačevala dodatke za stalno pripravljenost celo preko 1.100,00 EUR mesečno. Navedeno objektivno dokazuje upravičenost Stranke, da kot sindikalni zaupnik in tudi kot davkoplačevalec pridobi te informacije ter jih nato tudi razkrije članom SSD in širši javnosti. Tožeča stranka očitno želi prikrivati informacije pred volilci stranke DeSUS, ki ji pripada njen predstojnik Karl Erjavec, oz. tovrstno prikrivanje zavleči vsaj do parlamentarnih volitev maja prihodnje leto. S tem onemogoča nadzor javnosti nad zakonitostjo svojega poslovanja in morebitno “kaznovanje” neupravičenega trošenja javnih sredstev na naslednjih volitvah. Stranka opozarja, da je bil prav tovrsten nadzor javnosti temeljni namen zakonodajalca oz. ZDIJZ.

Z nadaljnjim zavlačevanjem predmetnega upravnega spora nastaja tudi nepopravljiva škoda za ugled naslovnega sodišča oz. Republike Slovenije nasploh, saj se vedno bolj utrjuje vtis, da se podpredsednika vlade in predsednika vladne stranke DeSUS Karla Erjavca neupravičeno ščiti pred legitimnim in zakonsko predpisanim nadzorom javnosti. Čimprejšnja meritorna odločitev bi torej morala biti tudi v interesu naslovnega sodišča, kot tudi samega Karla Erjavca in tožene stranke, v kolikor nimata ničesar za prikrivati pred davkoplačevalci oz. volilci.

Peter Golob, univ. dipl. prav.

V vednost:
– varuhinji človekovih pravic gospe Vlasti Nussdorfer,
– zagovorniku načela enakosti gospodu Mihi Lobniku,
– predsedniku Sindikata slovenskih diplomatov gospodu Stanislavu Sikošku,
– vodji Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji gospodu Zoranu Stančiču,
– predsedniku vlade gospodu dr. Miroslavu Cerarju ml.,
– …