Upravno sodišče zavlačuje: sporni postopek izbire malteškega viteza Tomaža Kunstlja za veleposlanika v Vatikanu ostaja (vsaj do volitev) skrit pred javnostjo

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Po pritožbi MZZ in razveljavitvi njene prvotne ugodilne odločbe na upravnem sodišču, je Informacijska pooblaščenka (IP) spremenila stališče in v ponovljenem postopku izdala zavrnilno odločbo, s katero je odločila, naj ostane sporni postopek izbire malteškega viteza Tomaža Kunstlja za slovenskega veleposlanika v Vatikanu za vedno skrit pred slovensko javnostjo. Njeno odločbo v celoti objavljamo tukaj:

Na Kadrovski komisiji MZZ, ki naj bi izpeljala izbirni postopek “strokovne” izbire kandidata za mesto slovenskega veleposlanika v Vatikanu, sem namreč kot predstavnik sindikata opozoril, da je to vodstveno mesto že v naprej rezervirano za takratnega generalnega sekretarja MZZ, viteza Tomaža Kunstlja in na določene druge nepravilnosti (o nekaterih so že poročali tudi mediji). Dobil sem tudi izrecno potrditev s strani vodje kabineta ministra Vlaste Vivod, da je bil kasneje izbrani kandidat malteški vitez Tomaž Kunstelj dejansko že v naprej usklajevan s kabinetoma predsednice vlade mag. Alenke Bratušek in predsednika republike Boruta Pahorja, kar je protizakonito in diskriminatorno do ostalih prijavljenih kandidatov ter ima tudi elemente kaznivega dejanja.

Zaradi tokratne odločitve IP pa lahko podrobnosti tovrstne klientelistične in protizakonite izbire veleposlanika za vedno ostanejo skrite pred javnostjo, čeprav je prikrivanje protizakonitih ravnanj pod krinko tajnih podatkov in varovanja nemotenega delovanja organa protizakonito in v direktnem nasprotju z namenom ZDIJZ oz. ZTP. Tudi policija in tožilstvo, ki bi morala ukrepati, v tem primeru ne ukreneta ničesar, kar potrjuje ugotovitve strokovnjakov, da je RS ugrabljena država.

Tu objavljamo tožbo, ki smo jo vložili na upravno sodišče, s katero izpodbijamo spremenjeno odločitev IP:

TOŽBA vs. IP na Upravno sodišče – zapisnik KK MZZ o izbiri Kunstlja za Vatikan

Na našo tožbo sta ugovarjala tako IP Mojca Prelesnik, kot tudi MZZ Karl Erjavec. Oba njuna odgovora na tožbo objavljamo spodaj:

odg IP na tožbo-Kunstelj

odg MZZ na tožbo-zapisnik KK o izboru Kunstlja za Vatikan

Upravno sodišče bi moralo o zadevi meritorno odločiti v 3 mesecih, vendar je rok že 4-krat prekoračen, o zadevi pa še ni odločilo. Več kot očitno zavlačuje z odločitvijo, da javnost ne bi pridobila sporne informacije javnega značaja še pred volitvami, saj bi razkritje pisnega dokaza o klientelističnem dogovarjanju med kabineti inkriminiralo Karla Erjavca in njegovo prijateljico Vlasto Vivod, kot tudi kandidatko mag. Alenko Bratušek. Zato smo na predsednico sodišča Jasno Šegan danes naslovili spodnjo nadzorstveno pritožbo, seveda brez upanja, da bomo odločbo sodišča prejeli še pred volitvami:

nadzorstvena pritožba I U 909-2017 – zapisnik 4. seje KK MZZ

Morda pa bo kateremu od “raziskovalnih novinarjev” uspelo pridobiti to tajno poročilo 4. seje Kadrovske komisije MZZ št. 10003-4/2012/65 z dne 15. 04. 2014. Mi v sindikatu ga sicer imamo, vendar nam ga aktualna oblast ne dovoli razkriti javnosti/ volilcem. Ugrabljena država.

Advertisements

Inšpektorat: zunanje ministrstvo protizakonito delilo dodatke za stalno pripravljenost; zakaj MJU zavlačuje z odločitvijo o ugovoru MZZ, policija pa ne zaključi preiskave?

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Spodaj objavljamo zapisnik o inšpekcijskem nadzoru št. 0611-52/2017/12, ki ga je že dne 7.6.2017 izdal Inšpektorat za javni sektor (IJS). V njem je navedeno, da je inšpektorica opravila sistemski nadzor nad zakonitostjo izplačil dodatka za stalno pripravljenost v letih 2015 in 2016, in sicer za 10 uslužbencev Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ), ki ga vodi prvak Desus Karl Erjavec. Med pregledanimi uslužbenci je bila tudi ministrova tesna prijateljica in vodja kabineta Vlasta Vivod (o njenih ekscesnih dodatkih v višini preko 1800 eur mesečno so že poročali mediji: https://www.rtvslo.si/slovenija/stirimestni-bruto-dodatek-za-stalno-pripravljenost-vodje-erjavcevega-kabineta/411842). Inšpektorat je ugotovil, da je MZZ zaposlenim v ministrovem kabinetu protizakonito izplačevalo dodatke za stalno pripravljenost, saj jim le-ta ni bila pisno odrejena. Ministru Karlu Erjavcu je inšpektorica odredila odpravo nepravilnosti pri teh in tudi ostalih uslužbencih ter izrecno zahtevala vračilo sredstev.

Zapisnik:

0611-52-2017-12_zapisnik MZZ

Namesto, da bi minister Karl Erjavec nemudoma odpravil ugotovljene nezakonitosti in zagotovil vračilo protizakonito izplačanih proračunskih sredstev, se je odločil svojo prijateljico Vlasto Vivod in druge člane svojega kabineta zaščititi z ugovorom na inšpekcijski zapisnik, ki ga objavljamo spodaj.

Ugovor:

0611-52-2017-13_ugovor MZZ

Ugovor MZZ je bil vložen že dne 14.6.2017, o njem pa bi moralo v skladu z ZUP najkasneje v 2 mesecih odločiti Ministrstvo za javno upravo (MJU), ki ga vodi podpredsednik vlade Boris Koprivnikar (SMC). Slednji očitno ščiti svojega koalicijskega partnerja Karla Erjavca, saj vse do danes še ni odločil o ugovoru MZZ in bo z odločitvijo očitno zavlačeval vse do državnozborskih volitev.

Tovrstno zavlačevanje ministra Koprivnikarja je zelo pomenljivo, saj je bil v drugih tovrstnih primerih ažuren in je zavrnil vse ugovore fakultet. Siol.net: ” Dekani navedenih fakultet so ugovarjali ugotovitvam inšpekcijskega nadzora, vendar je minister za javno upravo Boris Koprivnikar vse ugovore zavrnil.” Vir: https://siol.net/novice/slovenija/tozilstvo-ekspresno-nad-dodatke-pred-sodnika-ze-tekavciceva-in-mramor-ovadenih-se-vec-434567

Spodaj objavljamo naš dopis pristojnemu ministru Borisu Koprivnikarju in državnemu sekretarju dr. Nejcu Brezovarju z dne 3.4.2018, v katerem smo ju mdr. prosili za informacijo, kdaj namerava MJU odločiti o ugovoru MZZ v predmetni zadevi, vendar nam nista niti odgovorila:

From: Peter.Golob@gov.si <Peter.Golob@gov.si>
Sent: Tuesday, April 3, 2018 1:06 PM
To: Boris.Koprivnikar@gov.si; nejc.brezovar@gov.si
Cc: OCR.KPK@kpk-rs.si; miro.cerar@gov.si; notranje.zadeve@dz-rs.si; dusan.verbic@dz-rs.si; vinko.gorenak@dz-rs.si; franc.trcek@dz-rs.si; bojan.dobovsek@dz-rs.si; janko.veber@dz-rs.si; Stanislav.Sikosek@gov.si
Subject: Poziv k preveritvi zakonitosti izplačil visokih dodatkov k plačam na Ministrstvu za zunanje zadeve – prošnja za informacijo o stanju zadeve in časovnici odločanja MJU

Spoštovani minister gospod Boris Koprivnikar,
spoštovani DS gospod dr. Nejc Brezovar,

od glavne inšpektorice IJS Lidije Apohal Vučković smo prejeli spodnje obvestilo, v katerem nam sporoča, da je ugovor Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) zoper zapisnik IJS (ter v njem ugotovljene nepravilnosti v zvezi z izplačili dodatkov za stalno pripravljenost v MZZ in odrejene popravljalne ukrepe) v reševanju na vašem ministrstvu.

V reprezentativnem Sindikatu slovenskih diplomatov smo zainteresirani za ažurno obravnavo navedene zadeve in za vsebinsko presojo zakonitosti tovrstnega izplačevanja ekscesnih dodatkov vodji kabineta zunanjega ministra v času najstrožjega varčevanje v javni upravi. Zato vas prosimo za informacijo, kdaj je bil navedeni zapisnik IJS poslan na MZZ, kdaj je IJS prejel ugovor MZZ in kdaj ga je posredoval na MJU ter kdaj namerava vaše ministrstvo o tem ugovoru MZZ meritorno odločiti.

Prosimo vas za ažuren odgovor zlasti glede vaše časovnice odločanja, v izogib pomislekom naših sodelavcev na MZZ in članov našega sindikata, da se poskuša odločitev v tej inšpekcijski zadevi zamakniti v čas po volitvah.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
član IO SSD in sindikalni zaupnik na MZZ
       

V Sindikatu slovenskih diplomatov smo o zgoraj opisani nezakonitosti pisno seznanili tudi organe odkrivanja in pregona. Vendar ljubljanski kriminalisti, ki se nahajajo v sosednji stavbi poleg MZZ, vse do danes niso uspeli zaključiti policijske preiskave, čeprav gre za identično zadevo protizakonitih izplačil dodatkov za stalno pripravljenost, kot so jo obravnavali že v primeru odmevne afere na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in drugih fakultetah, kjer so bile zoper nekdanjega ministra za finance dr. Dušana Mramorja, dekanjo dr. Metko Tekavčič, idr. že vložene ovadbe in zahtevane sodne preiskave, pri čemer so prejemali bistveno nižje dodatke kot Erjavčeva vodja kabineta Vlasta Vivod na MZZ.

Na policijo smo zato naslovili spodnjo urgenco:

From: Peter.Golob@gov.si <Peter.Golob@gov.si>
Sent: Tuesday, March 27, 2018 1:00 PM
To: bojan.cankar@policija.si
Cc: bozidar.juznik@policija.si; puljskp-ogk@policija.si; simon.velicki@policija.si; Stanislav.Sikosek@gov.si; OCR.KPK@kpk-rs.si
Subject: MZZ, izplačevanje dodatka za stalno pripravljenost – PONOVNA URGENCA

Spoštovani,
do danes nismo prejeli še nobene vaše poizvedbe ali povratne informacije o vašem delu na predmetni zadevi. Prosimo vas za informacijo, ali ste že opravili kakšna preiskovalna dejanja in pridobili ustrezno dokumentacijo z MZZ ter ali ste zadevo že predali tožilstvu.
Glede na že opravljene podobne preiskave na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in celo vložene obtožnice zoper nekdanjega ministra dr. Mramorja in dekanjo dr. Tekavčič bi morala biti predmetna preiskava enakih izplačil dodatkov na MZZ relativno enostavna. 

V naprej hvala za vaš odgovor in lepo pozdravljeni!

Peter Golob, univ. dipl. prav.
član IO SSD in sindikalni zaupnika na MZZ

Prejeli pa smo spodnji odgovor policije:

-------------- Izvorno sporočilo --------------
Pošiljatelj: CN=Martin Rupnik/OU=PULJ/O=POLICIJA
Datum: 04. 04. 2018 10:33:20

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
P O L I C I J A
POLICIJSKA UPRAVA LJUBLJANA
SEKTOR KRIMINALISTIČNE POLICIJE

Podpis: Martin RUPNIK
Datum: 04.04.2018   10:33
Številka: 2300/3200185/1791709/ 8776423              /2017  (1114702)
Šifra sporočila: N20180404-788600-PULJ_SKPOGK_1

Naslovnik: Peter.Golob@gov.si


Zadeva: MZZ, izplačevanje dodatka za stalno pripravljenost - obvestilo o
poteku preiskave
Zveza: vaš dopis, posredovan po elektronski pošti dne 27. 3. 2018

V zvezi z vašim dopisom pod zvezo, vas obveščamo, da naše aktivnosti v
predkazenskem postopku še vedno potekajo. Po zaključku le-teh, bomo na
podlagi ugotovitev v predkazenskem postopku, v skladu z določili 148. člena
Zakona o kazenskem postopku, na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
posredovali ustrezen akt.
Za morebitne informacije je dosegljiv kriminalist na OGK SKP PU Ljubljana,
Bojan Cankar, na tel. št. 01 36 10166 oziroma na elektronski naslov
bojan.cankar@policija.si.

Lepo pozdravljeni.

Vse kaže, da bo prvak Desus Karl Erjavec tudi v predmetni zadevi (podobno kot nekoč v aferi Patria, ki je v zapor spravila takratnega predsednika vlade Janeza Janšo, ne pa tudi ministra za obrambo Erjavca) deležen neprimerljivo benevolentnejše kazenskopravne obravnave kot ostali osumljenci tovrstnih kaznivih dejanj, neodvisna in apolitična ljubljanska kriminalistična policija pa v tej zadevi (vsaj do prihajajočih volitev) ne bo uspela zaključiti te izjemno zahtevne preiskave.

 

 

 

 

 

Karl Erjavec ponovno izgubil

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Delovno sodišče v Celju je po pravnomočni delni sodbi opr. št. Pd 352/2015, s katero je že razveljavilo mojo protizakonito premestitev z Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ)  na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), sedaj ugodilo še mojim ostalim tožbenim zahtevkom. Zaradi velikega zanimanja kolegic in kolegov ter FB prijateljev, sodbo v celoti prilagam spodaj v priponki. Za razliko od delne sodbe, ta sodba še ni pravnomočna.

Pd 352-2015-sodba odškodnina in razveljavitev ocene

Sodišče je tokrat naložilo MZZ še plačilo denarne odškodnine zaradi diskriminacije ter razveljavilo protizakonito oceno delovne uspešnosti za leto 2014 in sklep o letnem dopustu.

Tudi iz zgoraj navedene sodbe ponovno izhaja, da sta ministra Desus Karl Erjavec in Irena Majcen ravnala protizakonito, kar bi v vsaki razviti, demokratični in pravni državi imelo za posledico njun takojšen odstop. Predsednik vlade in univerzitetni profesor prava prof. dr. Miro Cerar pa očitno zagovarja nižje politične standarde, saj oba kršitelja, navkljub njuni osebni odgovornosti za protizakonito in protiustavno šikaniranje sindikalnega zaupnika in člana vodstva reprezentativnega sindikata, še naprej podpira v svoji “etični” vladi. S tem tudi sam prevzema osebno politično odgovornost za protizakonito ravnanje MZZ in MOP.

V citirani sodbi je sodišče na str. 11 zgoraj tudi jasno ugotovilo, da je komisija za preizkus ocene, ki jo je vodil ministrov svetovalec Edvin Skrt (o njem smo že razkrili, da mu je minister Karl Erjavec dodeljeval visoke dodatke k plači, ki so dosegali celo 1600 eur mesečno), “opustila svojo dolžnost ustreznega preizkusa, zaradi česar je njena odločitev že iz navedenega razloga nezakonita“. Na str. 11 spodaj je sodišče še pojasnilo, da je navedena komisija “opustila svojo obveznost iz drugega odstavka 10. člena Pravilnika“. Kljub navedeni ugotovitvi sodišča, da je Edvin Skrt ravnal nezakonito, ga bo minister Karl Erjavec, s podporo “etične” vlade dr. Mira Cerarja in predsednika Boruta Pahorja, dodatno nagradil še z dobro plačano funkcijo veleposlanika.

Prvak Desus Karl Erjavec tudi svojemu kabinetnemu svetovalcu Edvinu Skrtu izplačuje vrtoglave dodatke

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mediji so že poročali, da je prvak Desus in podpredsednik aktualne “etične” vlade Karl Erjavec svoji vodji kabineta Vlasti Vivod, v času najstrožjega varčevanja v javnem sektorju, poleg visoke uradniške plače višje sekretarke izplačeval še visoke dodatke k plači v skupnem znesku preko 1.800 EUR mesečno. Vir: https://www.rtvslo.si/slovenija/stirimestni-bruto-dodatek-za-stalno-pripravljenost-vodje-erjavcevega-kabineta/411842

Na podlagi odločbe Informacijske pooblaščenke (IP) in sodbe Upravnega sodišča RS, ki je zavrnilo tožbo MZZ zoper odločbo IP, smo po dobrem letu in pol prikrivanja (od 4.2.2016) od MZZ končno pridobili plačilne liste ministrovih najožjih sodelavcev.

V oči bodejo zlasti visoki dodatki, ki jih minister Karl Erjavec izplačuje svojemu svetovalcu v kabinetu Edvinu Skrtu. Ti dodatki (brez dodatka za delovno dobo, ki iz plačilnih list ni razviden) so celo presegali 1.600 EUR mesečno. Istočasno vlada, v kateri kot njen podpredsednik sedi prvak Desus Karl Erjavec, ostalim zaposlenim v javnem sektorju odreka odpravo plačnih anomalij in odpravo varčevalnih ukrepov, kar kaže na izrazito neenakopravno obravnavo zaposlenih oz. diskriminacijo.

Glede na izjemno naklonjenost, ki jo minister Karl Erjavec kaže do svojega svetovalca Edvina Skrta, ne dvomimo, da ga bo v kratkem nagradil še z veleposlaniškim mestom (https://www.dnevnik.si/1042794141/slovenija/se-pred-volitvami-naj-bi-imenovali-deset-veleposlanikov).

Tu objavljamo plačilne liste Edvina Skrta: skrt

Karl Erjavec doživel sodni poraz, zunanje ministrstvo bo moralo razkriti plačilne liste

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Karl Erjavec, predsednik stranke DeSUS in podpredsednik “etične” vlade dr. Miroslava Cerarja, že od 4.2.2016 protizakonito prikriva plačilne liste nekaterih svojih najožjih sodelavcev na Ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ). S tem grobo krši temeljno človekovo pravico do dostopa do informacij javnega značaja iz 2. odst. 39. člena Ustave RS in Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Naravnost škandalozno pa je, da je šlo vodstvo MZZ v svojem protipravnem poskusu prikritja plač tako daleč, da je celo tožilo Informacijsko pooblaščenko (država toži državo!), ki mu je z odločbo odredila naj razkrije prikrivane informacije.

Upravno sodišče je končno izdalo sodbo opr. št. I U 1816/2016 v kateri je pravnomočno razsodilo, da mora MZZ vse protizakonito prikrite plačilne liste razkriti, saj gre za plačila javnim uslužbencem, ki se plačujejo iz državnega proračuna. Izgovore MZZ o možni zlorabi informacij z njihovo objavo na svetovnem spletu je v celoti zavrnilo kot neutemeljene.

V priponki v celoti objavljamo sodbo sodišča, ki jo bo moralo MZZ nemudoma izvršiti:
I U 1816-2016-sodba o dostopu do plačilnih list MZZ

Večer objavil odprto pismo predsedniku Borutu Pahorju

Značke

, , , ,

V današnjem večeru je na 19. strani objavljeno moje odprto pismo predsedniku in predsedniškemu kandidatu Borutu Pahorju. Upam, da bo do volitev kateri od preiskovalnih novinarjev oz. urednikov neodvisnih medijev zbral pogum in zahteval od predsednika Pahorja pojasnila v zvezi z diskriminatornimi in protiustavnimi imenovanji veleposlanikov, zlasti vnaprejšnjimi dogovarjanji med vodjo Erjavčevega kabineta Vlasto Vivod in kabinetom predsednika Pahorja. Morda ni odveč tudi opozorilo, da je kršitev enakopravnosti kazniva po 131. členu KZ-1 (https://zakonodaja.com/zakon/kz-1/131-clen-krsitev-enakopravnosti), kar bi terjalo tudi ustrezen odziv organov odkrivanja in pregona ter neodvisne pravne stroke.

Karl Erjavec pred slovensko javnostjo vztrajno prikriva plačilne liste svojih najtesnejših sodelavcev na MZZ

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aktualni predsednik vlade ter dolgoletni ustavni pravnik in profesor prava na Pravni fakulteti v Ljubljani dr. Miroslav Cerar ml. je v javnosti veliko govoril o etiki, pravni državi in tudi o transparentnosti. Kljub temu podpredsednik njegove “etične” vlade in prvak koalicijske stranke DeSUS Karl Erjavec pred davkoplačevalci in svojimi volilci že več kot 19 mesecev (od 4.2.2016!) protizakonito prikriva plačilne liste svojih najtesnejših sodelavcev na MZZ, čeprav gre za plačila iz državnega proračuna in s tem privilegirane informacije javnega značaja. Glede na že javno razkrite dodatke k plači, ki jih je v času najstrožjega varčevanja v javnem sektorju namenil svoji dolgoletni prijateljici in vodji kabineta Vlasti Vivod (presegali so 1.900,00 EUR mesečno!), upravičeno sklepamo, da so bili tovrstne ministrove darežljivosti deležni tudi kateri drugi ministrovi najtesnejši sodelavci. Prav zato smo se v Sindikatu slovenskih diplomatov odločili zahtevati vpogled v plačilne liste še nekaterih drugih ključnih akterjev v MZZ, npr. ministrovega svetovalca Edvina Skrta, vendar neuspešno.

Davkoplačevalci oz. volilci imamo seveda vso pravico, da še pred naslednjimi državnozborskimi volitvami izvemo, kolikšne plače oz. dodatke k plačam in druge finančne koristi je prvak DeSUS Karl Erjavec izplačeval svojim izbrancem, na kateri pravni podlagi je izvajal tovrstna izplačila (v primeru nekdanjega finančnega ministra dr. Dušana Mramorja so se npr. izplačila dodatkov za stalno pripravljenost že izkazala kot protizakonita, kar je slednjega pripeljalo celo v kazenski postopek!), kdo so bili ti ministrovi izbranci in ali so bili ostali zaposleni v MZZ in drugih državnih organih v primerjavi z njimi morda neenakopravno obravnavani oz. diskriminirani.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) zelo jasno določa, da so plače javnih uslužbencev in funkcionarjev javne, saj se izplačujejo iz državnega proračuna. V delujoči demokraciji in pravni državi, v kateri delujejo svobodni in neodvisni mediji, bi ministra že zdavnaj prisilili k razkritju tovrstnih podatkov. Slovenski “preiskovalni novinarji” oz. (ne)odvisni mediji se do teh podatkov žal ne dokopljejo, niti ne problematizirajo njihovega očitnega in vztrajnega prikrivanja s strani vodstva MZZ.

Zaskrbljujoča je tudi popolna neučinkovitost Upravnega sodišča RS, ki o tem absurdnem upravnem sporu še vedno ni odločilo (absurd je v tem, da MZZ kot državni organ izvršilne veje oblasti toži Informacijsko pooblaščenko kot drug državni organ iste veje oblasti, ker mu je naložila razkritje teh podatkov!), čeprav s tovrstnim očitnim zavlačevanjem postopka (odločiti bi namreč moralo v 6 mesecih, v zamudi pa je že cele 4 mesece!) politiku Karlu Erjavcu zavestno omogoča, da bo podatke o spornih dodatkih na MZZ najverjetneje prikrival vse do državnozborskih volitev in morda še dlje v prihodnost. Do tovrstnega prikrivanja plač in dodatkov niso kritični niti KPK, niti nevladna organizacija Transparency International Slovenija, niti Evropska komisija, niti varuhinja človekovih pravic, niti zagovornik enakih možnosti, niti predsednik republike, niti predsednik Državnega zbora in pristojna parlamentarna delovna telesa, niti opozicija…

Žal se ponovno potrjuje, da Slovenija ni delujoča pravna država, temveč so njene nadzorne institucije ugrabljene s strani elit, kar slednjim omogoča netransparentno in nezakonito okoriščanje na račun davkoplačevalcev.

Spodaj objavljamo nadzorstveno pritožbo, ki smo jo naslovili na predsednico Upravnega sodišča RS Jasno Šegan zaradi zavlačevanja postopka, v vednost pa posredovali nekaterim pristojnim inštitucijam:
—————————-
To: vpisnik.uprlj@sodisce.si;jasna.segan@sodisce.si
Cc: urad.uprlj@sodisce.si;varuh@varuh-rs.si;Vlasta.Nussdorfer@varuh-rs.si;Miha.Lobnik@zagovornik-rs.si;zagovornik.uem@gov.si;Stanislav.Sikosek@gov.si;COMM-REP-LJU@ec.europa.eu;Miro.Cerar@gov.si;zoran.stancic@ec.europa.eu

Peter Golob
Ul. Milana Majcna 49a
1000 Ljubljana

Ljubljana, 25. 09. 2017 opr. št. I U 1816/2016

Upravno sodišče RS
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana

TOŽEČA STRANKA: REPUBLIKA SLOVENIJA, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova c. 25, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana

TOŽENA STRANKA: REBUBLIKA SLOVENIJA, ki jo zastopa Informacijski pooblaščenec, Zaloška c. 59, Ljubljana

STRANKA po 19. členu ZUS: PETER GOLOB, ul. Milana Majcna 49a, 1000 Ljubljana

NADZORSTVENA PRITOŽBA oz. pritožba s predlogom za pospešitev obravnavanja zadeve
stranke po 19. členu ZUS
————————————————————————————————————-

14.

Stranka po 19. členu ZUS (v nadaljnjem besedilu: Stranka) vlaga predmetno nadzorstveno pritožbo zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja in grobe kršitve pravice do dostopa do privilegirane informacije javnega značaja ter s tem tudi ustavne pravice do sodelovanje pri upravljanju javnih zadev iz 44. člena Ustave RS.

Prvostopenjsko sodišče je predmetno zadevo prejelo v obravnavo že dne 22. 12. 2016, rešiti pa bi jo moralo v 6 mesecih, t.j. do dne 22. 05. 2017, kar pomeni, da je prekoračilo zakonski rok za več kot 4 mesece! Skladno s 4. odst. 289. člena Sodnega reda (Uradni list RS, št. 87/16) se namreč šteje, “da gre za sodni zaostanek, če so roki iz drugega ali tretjega odstavka tega člena prekoračeni”. V 12. alineji 2. odstavka istega člena pa je za upravne spore eksplicitno določen 6 mesečni rok za rešitev zadeve na prvi stopnji od prejema zadeve.

Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo) v 2. členu določa, da ima stranka v sodnem postopku “pravico, da o njenih pravicah… v njeni zadevi pred sodiščem odloča sodišče brez nepotrebnega odlašanja”. V 3. členu določa pravna sredstva za varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, mdr. pritožbo s predlogom za pospešitev obravnavanja zadeve oz. nadzorstveno pritožbo.

Predsednico naslovnega sodišča gospo Jasno Šegan zato pozivamo, da v skladu s 6. členom istega zakona pospeši obravnavanje predmetne zadeve in od obravnavnega sodnika nemudoma zahteva poročilo o razlogih za nastanek sodnega zaostanka ter da o tem in o sprejetih ukrepih poroča predsedniku sodišča višje stopnje. Pri tem naj upošteva merila za odločanje iz 4. člena istega zakona, in sicer:
– da je predmetna zadeva v dejanskem in pravnem pogledu nezapletena,
– da tožena stranka zlorablja postopkovne pravice na način, da že več kot 19 mesecev (od 4.2.2016) protizakonito prikriva informacijo javnega značaja o plačah (!) nekaterih njenih javnih funkcionarjev in uslužbencev, čeprav gre pri plačah v javnem sektorju za privilegirane informacije, ki bi morale brez oviranja biti dostopne javnosti (1. alineja 3. odst. 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15),
– naravo in vrsto zadeve (gre za zahtevek za razkritje plač, ki se plačujejo iz državnega proračuna) ter njen pomen za stranko (Stranka zahtevano informacijo nujno potrebuje za izvrševanje svojih ustavnih pristojnosti kot imenovani sindikalni zaupnik pri toženi stranki in kot neposredno izvoljeni član vodstva reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov, da preveri eventualno diskriminacijo ostalih zaposlenih pri toženi stranki, ter navsezadnje tudi kot volilec, ki ima pravico vedeti, kako član vlade porablja davkoplačevalski denar).

Tožeča stranka s predmetnim postopkom očitno zlorablja svoje procesne pravice, da Stranki in širši javnosti neupravičeno prikriva privilegirane informacije javnega značaja o spornih denarnih izplačilih vodstvu tožeče stranke. Nacionalna RTV Slovenija je že objavila podatek o visokih dodatkih za stalno pripravljenost vodje ministrovega kabineta Vlaste Vivod (https://www.rtvslo.si/slovenija/stirimestni-bruto-dodatek-za-stalno-pripravljenost-vodje-erjavcevega-kabineta/411842), kar dokazuje, da je tožeča stranka v času najstrožjih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju izplačevala dodatke za stalno pripravljenost celo preko 1.100,00 EUR mesečno. Navedeno objektivno dokazuje upravičenost Stranke, da kot sindikalni zaupnik in tudi kot davkoplačevalec pridobi te informacije ter jih nato tudi razkrije članom SSD in širši javnosti. Tožeča stranka očitno želi prikrivati informacije pred volilci stranke DeSUS, ki ji pripada njen predstojnik Karl Erjavec, oz. tovrstno prikrivanje zavleči vsaj do parlamentarnih volitev maja prihodnje leto. S tem onemogoča nadzor javnosti nad zakonitostjo svojega poslovanja in morebitno “kaznovanje” neupravičenega trošenja javnih sredstev na naslednjih volitvah. Stranka opozarja, da je bil prav tovrsten nadzor javnosti temeljni namen zakonodajalca oz. ZDIJZ.

Z nadaljnjim zavlačevanjem predmetnega upravnega spora nastaja tudi nepopravljiva škoda za ugled naslovnega sodišča oz. Republike Slovenije nasploh, saj se vedno bolj utrjuje vtis, da se podpredsednika vlade in predsednika vladne stranke DeSUS Karla Erjavca neupravičeno ščiti pred legitimnim in zakonsko predpisanim nadzorom javnosti. Čimprejšnja meritorna odločitev bi torej morala biti tudi v interesu naslovnega sodišča, kot tudi samega Karla Erjavca in tožene stranke, v kolikor nimata ničesar za prikrivati pred davkoplačevalci oz. volilci.

Peter Golob, univ. dipl. prav.

V vednost:
– varuhinji človekovih pravic gospe Vlasti Nussdorfer,
– zagovorniku načela enakosti gospodu Mihi Lobniku,
– predsedniku Sindikata slovenskih diplomatov gospodu Stanislavu Sikošku,
– vodji Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji gospodu Zoranu Stančiču,
– predsedniku vlade gospodu dr. Miroslavu Cerarju ml.,
– …

Karl Erjavec na OZP lagal poslancem

Značke

, , , , , , , , , , , , , , ,

Spodaj objavljamo sejo Odbora za zunanjo politiko DZ RS, kjer je poslanec ZL Matej Tašner Vatovec (od 5:30 minute dalje) podpredsednika vlade Karla Erjavca vprašal, ali bo sprejel subjektivno odgovornost zaradi sodno ugotovljene diskriminacije in protizakonite premestitve člana vodstva Sindikata slovenskih diplomatov (SSD), ki jo je 1.3.2017 pravnomočno razveljavilo sodišče. Opozoril je tudi, da je imelo tovrstno protizakonito ravnanje ministra tudi elemente nekaterih kaznivih dejanj.
http://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-odbora-za-zunanjo-politiko/174477015

Podpredsednik dr. Cerarjeve “etične” vlade Karl Erjavec je v svojem znanem slogu (od 15:30 minute dalje) zavestno lagal poslancem, da “je bil postopek izpeljan v skladu z zakonom” in da “ne vidi elementov diskriminacije” ter za “napako” okrivil kar službe MZZ.

Zato spodaj ponovno objavljamo prvo in drugostopenjsko sodbo, v katerih sta sodišči pravnomočno ugotovili, da je minister Karl Erjavec ravnal diskriminatorno in da premestitev ni bila izvedena zaradi objektivnih delovnih potreb, kot je ponovno lagal poslancem, temveč protizakonito, zaradi subjektivnih razlogov, ker sem kot član vodstva SSD opozarjal na nepravilnosti na MZZ.

sodba Pd 352-2015-nezakonita premestitev P.Golob

sodba-pdp-876-2016-razveljavitev-premestitve-na-mop

Namesto, da bi sprejel subjektivno odgovornost za diskriminatorno in protizakonito dejanje ter odstopil, podpredsednik vlade Karl Erjavec še naprej grozi s potrebo po večji fleksibilnosti premestitev motečih javnih uslužbencev. NPU in SDT pa ostajata pasivna in z odsotnostjo t.i. specialne prevencije naravnost spodbujata tovrstna deviantna ravnanja. Očitno smo še daleč od pravne države.

Minister Erjavec je v svojem odgovoru omenil tudi izgubljeni delovni spor, v katerem smo MZZ-ju neuspešno očitali diskriminacijo, ker na prosta delovna mesta v notranji službi diplomate premešča na način, da s prostimi mesti ne seznani vseh zainteresiranih kandidatov, temveč le izbrance, ker pred izbiro ne določi objektivnih izbirnih kriterijev, kot mu je sicer že pisno očital Inšpektorat za javni sektor in ker izbiro kandidatov opravi mimo formaliziranega postopka pred Kadrovsko komisijo ter brez sodelovanja predstavnika SSD. Nižji sodišči sta – poleg enostranskega izvajanja dokazov – zavzeli tudi absurdno stališče, da diskriminacija ni podana, ker tudi drugi diplomati niso bili seznanjeni s prostimi delovnimi mesti. Po naši oceni gre za grobo kršitev 3. stavka 49. člena Ustave RS, zato smo na Vrhovno sodišče RS že vložili predlog za dopustitev revizije.

Generalni sekretar zunanjega ministrstva na begu pred osebno odgovornostjo (Večer, 10.5.2017)

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Moja argumentirana kritika kadrovske poteze predsedniškega kandidata Boruta Pahorja objavljena v današnjem časopisu Večer (str. 19):

Generalni sekretar zunanjega ministrstva na begu pred osebno odgovornostjo

Generalni sekretar na zunanjem ministrstvu mag. Stanislav Vidovič je v skladu s 7. členom Zakona o zunanjih zadevah odgovoren za zakonitost poslovanja zunanjega ministrstva, kot ustanovni član SMC pa se je skupaj s predsednikom SMC dr. Miroslavom Cerarjem ml. zavezal tudi k etični drži in spoštovanju pravne države.

Višje delovno in socialno sodišče je nedavno potrdilo sodbo Delovnega sodišča v Celju, s katero je bilo pravnomočno ugotovljeno, da je zunanje ministrstvo ravnalo protizakonito, ko je maja 2015 prisilno premestilo člana vodstva sindikata in sindikalnega zaupnika v drug državni organ, ker je opozarjal na ministrove nepravilnosti. Prav tako zunanje ministrstvo pred slovensko javnostjo še vedno protizakonito skriva plačilne liste nekaterih visokih državnih funkcionarjev in javnih uslužbencev, kar dodatno potrjuje sume, da ekscesni dodatki za stalno pripravljenost v višini preko 1100 evrov mesečno, ki jih je ministrstvo (poleg vseh ostalih dodatkov) v času najstrožjega varčevanja v javni upravi protizakonito izplačevalo ministrovi tesni prijateljici in vodji kabineta Vlasti Vivod, niso osamljeni primer. Za vse zgoraj navedene in druge protizakonitosti na zunanjem ministrstvu je, poleg ministra Karla Erjavca, po funkciji osebno odgovoren prav mag. Stanislav Vidovič.

V moderni, demokratični in pravni državi bi funkcionarja za tovrstno protizakonito ravnanje doletela ustrezna sankcija. Kršitev sindikalnih pravic, kršitev enakopravnosti, zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic ter nevestno delo v službi so celo kazniva dejanja (200., 131., 257. in 258. člen KZ-1). Predsednika republike in predsedniškega kandidata Boruta Pahorja smo zato dne 4.4.2017 pisno opozorili na zgoraj navedeno in ga pozvali k ponovnemu razmisleku o primernosti imenovanja mag. Vidoviča na veleposlaniško mesto, saj je predsednik Pahor ob nastopu predsedniške funkcije podal prisego, da bo spoštoval ustavni red, ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Glede na poročanje medijev se je očitno odločil, da bo svojega prijatelja mag. Stanislava Vidoviča, čeprav je ta dokazano kršil zakon in je moral v preteklosti iz javnosti nepojasnjenih razlogov celo zapustiti Varnostno informativno službo, skladno s svojimi ustavnimi pooblastili vendarle postavil na enega najodgovornejših diplomatskih mest, za slovenskega veleposlanika v ZDA. Zanj naj bi celo predčasno odpoklical njegovega predhodnika.

Predsednikovo sporočilo lastnim volivcem in predvsem partnerjem v mednarodni skupnosti bo zelo pomenljivo in nič kaj državniško – Republika Slovenija na najvišje državne funkcije pomaga ljudem, ki zavestno kršijo pravni red in bežijo pred osebno odgovornostjo.

Peter Golob, univ. dipl. prav.

član izvršnega odbora Sindikata slovenskih diplomatov
in sindikalni zaupnik v Ministrstvu za zunanje zadeve

Karl Erjavec pred slovensko javnostjo vztrajno prikriva plače svojih najožjih sodelavcev: lažne vladne obljube o transparentnosti in očitno nespoštovanje Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

V zvezi z našo zahtevo po dostopu do informacij javnega značaja glede plač, ki jih prvak stranke DeSUS izplačuje svojim ožjim sodelavcem, smo že poročali:

http://www.peterleaks.com/2017/02/09/planet-tv-o-prikrivanju-visokih-dodatkov-k-placam-na-mzz/

https://petergolob.wordpress.com/2017/02/10/od-mzz-smo-zahtevali-le-placilne-liste-nekaterih-vodilnih-usluzbencev-in-funkcionarjev-mzz/

Državno pravobranilstvo (DP) nam je sedaj posredovalo presenetljivo pripravljalno vlogo, v kateri medijem in nam očita, da “to zadevo popačeno prikazujemo” in da blatimo MZZ, “da ne želi razkriti plačilnih list”. Mar to ne drži? Mar jih MZZ ne skriva že od začetka februarja 2016?! DP nam še očita, da želimo MZZ in ubogega ministra Karla Erjavca “še bolj očrniti v javnosti”. Sedaj bo pa politik celo žrtev, ker mediji in sindikat korektno poročamo, da očitno prikriva zgoraj navedene plače? Naši preiskovalni novinarji pa bi ob tovrstnih absurdih končno lahko že opravili svoje poslanstvo in predsednika vlade pozvali, naj vendarle prostovoljno razkrije te najbolj varovane plače v državi!

Pomenljivo pripravljalno vlogo DP v celoti objavljamo tukaj: pripravljalna vloga MZZ vs IP 24.3.17 – placilne liste