Karl Erjavec ponovno izgubil

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Delovno sodišče v Celju je po pravnomočni delni sodbi opr. št. Pd 352/2015, s katero je že razveljavilo mojo protizakonito premestitev z Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ)  na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), sedaj ugodilo še mojim ostalim tožbenim zahtevkom. Zaradi velikega zanimanja kolegic in kolegov ter FB prijateljev, sodbo v celoti prilagam spodaj v priponki. Za razliko od delne sodbe, ta sodba še ni pravnomočna.

Pd 352-2015-sodba odškodnina in razveljavitev ocene

Sodišče je tokrat naložilo MZZ še plačilo denarne odškodnine zaradi diskriminacije ter razveljavilo protizakonito oceno delovne uspešnosti za leto 2014 in sklep o letnem dopustu.

Tudi iz zgoraj navedene sodbe ponovno izhaja, da sta ministra Desus Karl Erjavec in Irena Majcen ravnala protizakonito, kar bi v vsaki razviti, demokratični in pravni državi imelo za posledico njun takojšen odstop. Predsednik vlade in univerzitetni profesor prava prof. dr. Miro Cerar pa očitno zagovarja nižje politične standarde, saj oba kršitelja, navkljub njuni osebni odgovornosti za protizakonito in protiustavno šikaniranje sindikalnega zaupnika in člana vodstva reprezentativnega sindikata, še naprej podpira v svoji “etični” vladi. S tem tudi sam prevzema osebno politično odgovornost za protizakonito ravnanje MZZ in MOP.

V citirani sodbi je sodišče na str. 11 zgoraj tudi jasno ugotovilo, da je komisija za preizkus ocene, ki jo je vodil ministrov svetovalec Edvin Skrt (o njem smo že razkrili, da mu je minister Karl Erjavec dodeljeval visoke dodatke k plači, ki so dosegali celo 1600 eur mesečno), “opustila svojo dolžnost ustreznega preizkusa, zaradi česar je njena odločitev že iz navedenega razloga nezakonita“. Na str. 11 spodaj je sodišče še pojasnilo, da je navedena komisija “opustila svojo obveznost iz drugega odstavka 10. člena Pravilnika“. Kljub navedeni ugotovitvi sodišča, da je Edvin Skrt ravnal nezakonito, ga bo minister Karl Erjavec, s podporo “etične” vlade dr. Mira Cerarja in predsednika Boruta Pahorja, dodatno nagradil še z dobro plačano funkcijo veleposlanika.

Advertisements

Prvak Desus Karl Erjavec tudi svojemu kabinetnemu svetovalcu Edvinu Skrtu izplačuje vrtoglave dodatke

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mediji so že poročali, da je prvak Desus in podpredsednik aktualne “etične” vlade Karl Erjavec svoji vodji kabineta Vlasti Vivod, v času najstrožjega varčevanja v javnem sektorju, poleg visoke uradniške plače višje sekretarke izplačeval še visoke dodatke k plači v skupnem znesku preko 1.800 EUR mesečno. Vir: https://www.rtvslo.si/slovenija/stirimestni-bruto-dodatek-za-stalno-pripravljenost-vodje-erjavcevega-kabineta/411842

Na podlagi odločbe Informacijske pooblaščenke (IP) in sodbe Upravnega sodišča RS, ki je zavrnilo tožbo MZZ zoper odločbo IP, smo po dobrem letu in pol prikrivanja (od 4.2.2016) od MZZ končno pridobili plačilne liste ministrovih najožjih sodelavcev.

V oči bodejo zlasti visoki dodatki, ki jih minister Karl Erjavec izplačuje svojemu svetovalcu v kabinetu Edvinu Skrtu. Ti dodatki (brez dodatka za delovno dobo, ki iz plačilnih list ni razviden) so celo presegali 1.600 EUR mesečno. Istočasno vlada, v kateri kot njen podpredsednik sedi prvak Desus Karl Erjavec, ostalim zaposlenim v javnem sektorju odreka odpravo plačnih anomalij in odpravo varčevalnih ukrepov, kar kaže na izrazito neenakopravno obravnavo zaposlenih oz. diskriminacijo.

Glede na izjemno naklonjenost, ki jo minister Karl Erjavec kaže do svojega svetovalca Edvina Skrta, ne dvomimo, da ga bo v kratkem nagradil še z veleposlaniškim mestom (https://www.dnevnik.si/1042794141/slovenija/se-pred-volitvami-naj-bi-imenovali-deset-veleposlanikov).

Tu objavljamo plačilne liste Edvina Skrta: skrt

Karl Erjavec doživel sodni poraz, zunanje ministrstvo bo moralo razkriti plačilne liste

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Karl Erjavec, predsednik stranke DeSUS in podpredsednik “etične” vlade dr. Miroslava Cerarja, že od 4.2.2016 protizakonito prikriva plačilne liste nekaterih svojih najožjih sodelavcev na Ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ). S tem grobo krši temeljno človekovo pravico do dostopa do informacij javnega značaja iz 2. odst. 39. člena Ustave RS in Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Naravnost škandalozno pa je, da je šlo vodstvo MZZ v svojem protipravnem poskusu prikritja plač tako daleč, da je celo tožilo Informacijsko pooblaščenko (država toži državo!), ki mu je z odločbo odredila naj razkrije prikrivane informacije.

Upravno sodišče je končno izdalo sodbo opr. št. I U 1816/2016 v kateri je pravnomočno razsodilo, da mora MZZ vse protizakonito prikrite plačilne liste razkriti, saj gre za plačila javnim uslužbencem, ki se plačujejo iz državnega proračuna. Izgovore MZZ o možni zlorabi informacij z njihovo objavo na svetovnem spletu je v celoti zavrnilo kot neutemeljene.

V priponki v celoti objavljamo sodbo sodišča, ki jo bo moralo MZZ nemudoma izvršiti:
I U 1816-2016-sodba o dostopu do plačilnih list MZZ

Večer objavil odprto pismo predsedniku Borutu Pahorju

Značke

, , , ,

V današnjem večeru je na 19. strani objavljeno moje odprto pismo predsedniku in predsedniškemu kandidatu Borutu Pahorju. Upam, da bo do volitev kateri od preiskovalnih novinarjev oz. urednikov neodvisnih medijev zbral pogum in zahteval od predsednika Pahorja pojasnila v zvezi z diskriminatornimi in protiustavnimi imenovanji veleposlanikov, zlasti vnaprejšnjimi dogovarjanji med vodjo Erjavčevega kabineta Vlasto Vivod in kabinetom predsednika Pahorja. Morda ni odveč tudi opozorilo, da je kršitev enakopravnosti kazniva po 131. členu KZ-1 (https://zakonodaja.com/zakon/kz-1/131-clen-krsitev-enakopravnosti), kar bi terjalo tudi ustrezen odziv organov odkrivanja in pregona ter neodvisne pravne stroke.

Karl Erjavec pred slovensko javnostjo vztrajno prikriva plačilne liste svojih najtesnejših sodelavcev na MZZ

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aktualni predsednik vlade ter dolgoletni ustavni pravnik in profesor prava na Pravni fakulteti v Ljubljani dr. Miroslav Cerar ml. je v javnosti veliko govoril o etiki, pravni državi in tudi o transparentnosti. Kljub temu podpredsednik njegove “etične” vlade in prvak koalicijske stranke DeSUS Karl Erjavec pred davkoplačevalci in svojimi volilci že več kot 19 mesecev (od 4.2.2016!) protizakonito prikriva plačilne liste svojih najtesnejših sodelavcev na MZZ, čeprav gre za plačila iz državnega proračuna in s tem privilegirane informacije javnega značaja. Glede na že javno razkrite dodatke k plači, ki jih je v času najstrožjega varčevanja v javnem sektorju namenil svoji dolgoletni prijateljici in vodji kabineta Vlasti Vivod (presegali so 1.900,00 EUR mesečno!), upravičeno sklepamo, da so bili tovrstne ministrove darežljivosti deležni tudi kateri drugi ministrovi najtesnejši sodelavci. Prav zato smo se v Sindikatu slovenskih diplomatov odločili zahtevati vpogled v plačilne liste še nekaterih drugih ključnih akterjev v MZZ, npr. ministrovega svetovalca Edvina Skrta, vendar neuspešno.

Davkoplačevalci oz. volilci imamo seveda vso pravico, da še pred naslednjimi državnozborskimi volitvami izvemo, kolikšne plače oz. dodatke k plačam in druge finančne koristi je prvak DeSUS Karl Erjavec izplačeval svojim izbrancem, na kateri pravni podlagi je izvajal tovrstna izplačila (v primeru nekdanjega finančnega ministra dr. Dušana Mramorja so se npr. izplačila dodatkov za stalno pripravljenost že izkazala kot protizakonita, kar je slednjega pripeljalo celo v kazenski postopek!), kdo so bili ti ministrovi izbranci in ali so bili ostali zaposleni v MZZ in drugih državnih organih v primerjavi z njimi morda neenakopravno obravnavani oz. diskriminirani.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) zelo jasno določa, da so plače javnih uslužbencev in funkcionarjev javne, saj se izplačujejo iz državnega proračuna. V delujoči demokraciji in pravni državi, v kateri delujejo svobodni in neodvisni mediji, bi ministra že zdavnaj prisilili k razkritju tovrstnih podatkov. Slovenski “preiskovalni novinarji” oz. (ne)odvisni mediji se do teh podatkov žal ne dokopljejo, niti ne problematizirajo njihovega očitnega in vztrajnega prikrivanja s strani vodstva MZZ.

Zaskrbljujoča je tudi popolna neučinkovitost Upravnega sodišča RS, ki o tem absurdnem upravnem sporu še vedno ni odločilo (absurd je v tem, da MZZ kot državni organ izvršilne veje oblasti toži Informacijsko pooblaščenko kot drug državni organ iste veje oblasti, ker mu je naložila razkritje teh podatkov!), čeprav s tovrstnim očitnim zavlačevanjem postopka (odločiti bi namreč moralo v 6 mesecih, v zamudi pa je že cele 4 mesece!) politiku Karlu Erjavcu zavestno omogoča, da bo podatke o spornih dodatkih na MZZ najverjetneje prikrival vse do državnozborskih volitev in morda še dlje v prihodnost. Do tovrstnega prikrivanja plač in dodatkov niso kritični niti KPK, niti nevladna organizacija Transparency International Slovenija, niti Evropska komisija, niti varuhinja človekovih pravic, niti zagovornik enakih možnosti, niti predsednik republike, niti predsednik Državnega zbora in pristojna parlamentarna delovna telesa, niti opozicija…

Žal se ponovno potrjuje, da Slovenija ni delujoča pravna država, temveč so njene nadzorne institucije ugrabljene s strani elit, kar slednjim omogoča netransparentno in nezakonito okoriščanje na račun davkoplačevalcev.

Spodaj objavljamo nadzorstveno pritožbo, ki smo jo naslovili na predsednico Upravnega sodišča RS Jasno Šegan zaradi zavlačevanja postopka, v vednost pa posredovali nekaterim pristojnim inštitucijam:
—————————-
To: vpisnik.uprlj@sodisce.si;jasna.segan@sodisce.si
Cc: urad.uprlj@sodisce.si;varuh@varuh-rs.si;Vlasta.Nussdorfer@varuh-rs.si;Miha.Lobnik@zagovornik-rs.si;zagovornik.uem@gov.si;Stanislav.Sikosek@gov.si;COMM-REP-LJU@ec.europa.eu;Miro.Cerar@gov.si;zoran.stancic@ec.europa.eu

Peter Golob
Ul. Milana Majcna 49a
1000 Ljubljana

Ljubljana, 25. 09. 2017 opr. št. I U 1816/2016

Upravno sodišče RS
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana

TOŽEČA STRANKA: REPUBLIKA SLOVENIJA, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova c. 25, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana

TOŽENA STRANKA: REBUBLIKA SLOVENIJA, ki jo zastopa Informacijski pooblaščenec, Zaloška c. 59, Ljubljana

STRANKA po 19. členu ZUS: PETER GOLOB, ul. Milana Majcna 49a, 1000 Ljubljana

NADZORSTVENA PRITOŽBA oz. pritožba s predlogom za pospešitev obravnavanja zadeve
stranke po 19. členu ZUS
————————————————————————————————————-

14.

Stranka po 19. členu ZUS (v nadaljnjem besedilu: Stranka) vlaga predmetno nadzorstveno pritožbo zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja in grobe kršitve pravice do dostopa do privilegirane informacije javnega značaja ter s tem tudi ustavne pravice do sodelovanje pri upravljanju javnih zadev iz 44. člena Ustave RS.

Prvostopenjsko sodišče je predmetno zadevo prejelo v obravnavo že dne 22. 12. 2016, rešiti pa bi jo moralo v 6 mesecih, t.j. do dne 22. 05. 2017, kar pomeni, da je prekoračilo zakonski rok za več kot 4 mesece! Skladno s 4. odst. 289. člena Sodnega reda (Uradni list RS, št. 87/16) se namreč šteje, “da gre za sodni zaostanek, če so roki iz drugega ali tretjega odstavka tega člena prekoračeni”. V 12. alineji 2. odstavka istega člena pa je za upravne spore eksplicitno določen 6 mesečni rok za rešitev zadeve na prvi stopnji od prejema zadeve.

Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo) v 2. členu določa, da ima stranka v sodnem postopku “pravico, da o njenih pravicah… v njeni zadevi pred sodiščem odloča sodišče brez nepotrebnega odlašanja”. V 3. členu določa pravna sredstva za varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, mdr. pritožbo s predlogom za pospešitev obravnavanja zadeve oz. nadzorstveno pritožbo.

Predsednico naslovnega sodišča gospo Jasno Šegan zato pozivamo, da v skladu s 6. členom istega zakona pospeši obravnavanje predmetne zadeve in od obravnavnega sodnika nemudoma zahteva poročilo o razlogih za nastanek sodnega zaostanka ter da o tem in o sprejetih ukrepih poroča predsedniku sodišča višje stopnje. Pri tem naj upošteva merila za odločanje iz 4. člena istega zakona, in sicer:
– da je predmetna zadeva v dejanskem in pravnem pogledu nezapletena,
– da tožena stranka zlorablja postopkovne pravice na način, da že več kot 19 mesecev (od 4.2.2016) protizakonito prikriva informacijo javnega značaja o plačah (!) nekaterih njenih javnih funkcionarjev in uslužbencev, čeprav gre pri plačah v javnem sektorju za privilegirane informacije, ki bi morale brez oviranja biti dostopne javnosti (1. alineja 3. odst. 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15),
– naravo in vrsto zadeve (gre za zahtevek za razkritje plač, ki se plačujejo iz državnega proračuna) ter njen pomen za stranko (Stranka zahtevano informacijo nujno potrebuje za izvrševanje svojih ustavnih pristojnosti kot imenovani sindikalni zaupnik pri toženi stranki in kot neposredno izvoljeni član vodstva reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov, da preveri eventualno diskriminacijo ostalih zaposlenih pri toženi stranki, ter navsezadnje tudi kot volilec, ki ima pravico vedeti, kako član vlade porablja davkoplačevalski denar).

Tožeča stranka s predmetnim postopkom očitno zlorablja svoje procesne pravice, da Stranki in širši javnosti neupravičeno prikriva privilegirane informacije javnega značaja o spornih denarnih izplačilih vodstvu tožeče stranke. Nacionalna RTV Slovenija je že objavila podatek o visokih dodatkih za stalno pripravljenost vodje ministrovega kabineta Vlaste Vivod (https://www.rtvslo.si/slovenija/stirimestni-bruto-dodatek-za-stalno-pripravljenost-vodje-erjavcevega-kabineta/411842), kar dokazuje, da je tožeča stranka v času najstrožjih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju izplačevala dodatke za stalno pripravljenost celo preko 1.100,00 EUR mesečno. Navedeno objektivno dokazuje upravičenost Stranke, da kot sindikalni zaupnik in tudi kot davkoplačevalec pridobi te informacije ter jih nato tudi razkrije članom SSD in širši javnosti. Tožeča stranka očitno želi prikrivati informacije pred volilci stranke DeSUS, ki ji pripada njen predstojnik Karl Erjavec, oz. tovrstno prikrivanje zavleči vsaj do parlamentarnih volitev maja prihodnje leto. S tem onemogoča nadzor javnosti nad zakonitostjo svojega poslovanja in morebitno “kaznovanje” neupravičenega trošenja javnih sredstev na naslednjih volitvah. Stranka opozarja, da je bil prav tovrsten nadzor javnosti temeljni namen zakonodajalca oz. ZDIJZ.

Z nadaljnjim zavlačevanjem predmetnega upravnega spora nastaja tudi nepopravljiva škoda za ugled naslovnega sodišča oz. Republike Slovenije nasploh, saj se vedno bolj utrjuje vtis, da se podpredsednika vlade in predsednika vladne stranke DeSUS Karla Erjavca neupravičeno ščiti pred legitimnim in zakonsko predpisanim nadzorom javnosti. Čimprejšnja meritorna odločitev bi torej morala biti tudi v interesu naslovnega sodišča, kot tudi samega Karla Erjavca in tožene stranke, v kolikor nimata ničesar za prikrivati pred davkoplačevalci oz. volilci.

Peter Golob, univ. dipl. prav.

V vednost:
– varuhinji človekovih pravic gospe Vlasti Nussdorfer,
– zagovorniku načela enakosti gospodu Mihi Lobniku,
– predsedniku Sindikata slovenskih diplomatov gospodu Stanislavu Sikošku,
– vodji Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji gospodu Zoranu Stančiču,
– predsedniku vlade gospodu dr. Miroslavu Cerarju ml.,
– …

Karl Erjavec na OZP lagal poslancem

Značke

, , , , , , , , , , , , , , ,

Spodaj objavljamo sejo Odbora za zunanjo politiko DZ RS, kjer je poslanec ZL Matej Tašner Vatovec (od 5:30 minute dalje) podpredsednika vlade Karla Erjavca vprašal, ali bo sprejel subjektivno odgovornost zaradi sodno ugotovljene diskriminacije in protizakonite premestitve člana vodstva Sindikata slovenskih diplomatov (SSD), ki jo je 1.3.2017 pravnomočno razveljavilo sodišče. Opozoril je tudi, da je imelo tovrstno protizakonito ravnanje ministra tudi elemente nekaterih kaznivih dejanj.
http://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-odbora-za-zunanjo-politiko/174477015

Podpredsednik dr. Cerarjeve “etične” vlade Karl Erjavec je v svojem znanem slogu (od 15:30 minute dalje) zavestno lagal poslancem, da “je bil postopek izpeljan v skladu z zakonom” in da “ne vidi elementov diskriminacije” ter za “napako” okrivil kar službe MZZ.

Zato spodaj ponovno objavljamo prvo in drugostopenjsko sodbo, v katerih sta sodišči pravnomočno ugotovili, da je minister Karl Erjavec ravnal diskriminatorno in da premestitev ni bila izvedena zaradi objektivnih delovnih potreb, kot je ponovno lagal poslancem, temveč protizakonito, zaradi subjektivnih razlogov, ker sem kot član vodstva SSD opozarjal na nepravilnosti na MZZ.

sodba Pd 352-2015-nezakonita premestitev P.Golob

sodba-pdp-876-2016-razveljavitev-premestitve-na-mop

Namesto, da bi sprejel subjektivno odgovornost za diskriminatorno in protizakonito dejanje ter odstopil, podpredsednik vlade Karl Erjavec še naprej grozi s potrebo po večji fleksibilnosti premestitev motečih javnih uslužbencev. NPU in SDT pa ostajata pasivna in z odsotnostjo t.i. specialne prevencije naravnost spodbujata tovrstna deviantna ravnanja. Očitno smo še daleč od pravne države.

Minister Erjavec je v svojem odgovoru omenil tudi izgubljeni delovni spor, v katerem smo MZZ-ju neuspešno očitali diskriminacijo, ker na prosta delovna mesta v notranji službi diplomate premešča na način, da s prostimi mesti ne seznani vseh zainteresiranih kandidatov, temveč le izbrance, ker pred izbiro ne določi objektivnih izbirnih kriterijev, kot mu je sicer že pisno očital Inšpektorat za javni sektor in ker izbiro kandidatov opravi mimo formaliziranega postopka pred Kadrovsko komisijo ter brez sodelovanja predstavnika SSD. Nižji sodišči sta – poleg enostranskega izvajanja dokazov – zavzeli tudi absurdno stališče, da diskriminacija ni podana, ker tudi drugi diplomati niso bili seznanjeni s prostimi delovnimi mesti. Po naši oceni gre za grobo kršitev 3. stavka 49. člena Ustave RS, zato smo na Vrhovno sodišče RS že vložili predlog za dopustitev revizije.

Generalni sekretar zunanjega ministrstva na begu pred osebno odgovornostjo (Večer, 10.5.2017)

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Moja argumentirana kritika kadrovske poteze predsedniškega kandidata Boruta Pahorja objavljena v današnjem časopisu Večer (str. 19):

Generalni sekretar zunanjega ministrstva na begu pred osebno odgovornostjo

Generalni sekretar na zunanjem ministrstvu mag. Stanislav Vidovič je v skladu s 7. členom Zakona o zunanjih zadevah odgovoren za zakonitost poslovanja zunanjega ministrstva, kot ustanovni član SMC pa se je skupaj s predsednikom SMC dr. Miroslavom Cerarjem ml. zavezal tudi k etični drži in spoštovanju pravne države.

Višje delovno in socialno sodišče je nedavno potrdilo sodbo Delovnega sodišča v Celju, s katero je bilo pravnomočno ugotovljeno, da je zunanje ministrstvo ravnalo protizakonito, ko je maja 2015 prisilno premestilo člana vodstva sindikata in sindikalnega zaupnika v drug državni organ, ker je opozarjal na ministrove nepravilnosti. Prav tako zunanje ministrstvo pred slovensko javnostjo še vedno protizakonito skriva plačilne liste nekaterih visokih državnih funkcionarjev in javnih uslužbencev, kar dodatno potrjuje sume, da ekscesni dodatki za stalno pripravljenost v višini preko 1100 evrov mesečno, ki jih je ministrstvo (poleg vseh ostalih dodatkov) v času najstrožjega varčevanja v javni upravi protizakonito izplačevalo ministrovi tesni prijateljici in vodji kabineta Vlasti Vivod, niso osamljeni primer. Za vse zgoraj navedene in druge protizakonitosti na zunanjem ministrstvu je, poleg ministra Karla Erjavca, po funkciji osebno odgovoren prav mag. Stanislav Vidovič.

V moderni, demokratični in pravni državi bi funkcionarja za tovrstno protizakonito ravnanje doletela ustrezna sankcija. Kršitev sindikalnih pravic, kršitev enakopravnosti, zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic ter nevestno delo v službi so celo kazniva dejanja (200., 131., 257. in 258. člen KZ-1). Predsednika republike in predsedniškega kandidata Boruta Pahorja smo zato dne 4.4.2017 pisno opozorili na zgoraj navedeno in ga pozvali k ponovnemu razmisleku o primernosti imenovanja mag. Vidoviča na veleposlaniško mesto, saj je predsednik Pahor ob nastopu predsedniške funkcije podal prisego, da bo spoštoval ustavni red, ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Glede na poročanje medijev se je očitno odločil, da bo svojega prijatelja mag. Stanislava Vidoviča, čeprav je ta dokazano kršil zakon in je moral v preteklosti iz javnosti nepojasnjenih razlogov celo zapustiti Varnostno informativno službo, skladno s svojimi ustavnimi pooblastili vendarle postavil na enega najodgovornejših diplomatskih mest, za slovenskega veleposlanika v ZDA. Zanj naj bi celo predčasno odpoklical njegovega predhodnika.

Predsednikovo sporočilo lastnim volivcem in predvsem partnerjem v mednarodni skupnosti bo zelo pomenljivo in nič kaj državniško – Republika Slovenija na najvišje državne funkcije pomaga ljudem, ki zavestno kršijo pravni red in bežijo pred osebno odgovornostjo.

Peter Golob, univ. dipl. prav.

član izvršnega odbora Sindikata slovenskih diplomatov
in sindikalni zaupnik v Ministrstvu za zunanje zadeve

Karl Erjavec pred slovensko javnostjo vztrajno prikriva plače svojih najožjih sodelavcev: lažne vladne obljube o transparentnosti in očitno nespoštovanje Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

V zvezi z našo zahtevo po dostopu do informacij javnega značaja glede plač, ki jih prvak stranke DeSUS izplačuje svojim ožjim sodelavcem, smo že poročali:

http://www.peterleaks.com/2017/02/09/planet-tv-o-prikrivanju-visokih-dodatkov-k-placam-na-mzz/

https://petergolob.wordpress.com/2017/02/10/od-mzz-smo-zahtevali-le-placilne-liste-nekaterih-vodilnih-usluzbencev-in-funkcionarjev-mzz/

Državno pravobranilstvo (DP) nam je sedaj posredovalo presenetljivo pripravljalno vlogo, v kateri medijem in nam očita, da “to zadevo popačeno prikazujemo” in da blatimo MZZ, “da ne želi razkriti plačilnih list”. Mar to ne drži? Mar jih MZZ ne skriva že od začetka februarja 2016?! DP nam še očita, da želimo MZZ in ubogega ministra Karla Erjavca “še bolj očrniti v javnosti”. Sedaj bo pa politik celo žrtev, ker mediji in sindikat korektno poročamo, da očitno prikriva zgoraj navedene plače? Naši preiskovalni novinarji pa bi ob tovrstnih absurdih končno lahko že opravili svoje poslanstvo in predsednika vlade pozvali, naj vendarle prostovoljno razkrije te najbolj varovane plače v državi!

Pomenljivo pripravljalno vlogo DP v celoti objavljamo tukaj: pripravljalna vloga MZZ vs IP 24.3.17 – placilne liste

Sodba pravnomočna: diplomat Golob vrnjen na MZZ, odgovorni za protizakoniti poseg v vodstvo sindikata (še)nekaznovani

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Po začetnih škandaloznih procesnih zapletih (s kršitvijo ustavnega načela naravnega sodnika) na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani in dobrih 22 mesecih trajajočem delovnem sporu, je bila s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča opr. št. Pdp 876/2016 z dne 1.3.2017 končno potrjena in s tem postala pravnomočna delna sodba Delovnega sodišča v Celju opr. št. Pd 352/2015 z dne 23.6.2016, s katero je le-to uspelo ohraniti svojo integriteto in neodvisnost od ostalih vej oblasti ter razveljavilo protizakoniti sklep ministrov DeSUS Karla Erjavca in Irene Majcen o prisilni premestitvi člana vodstva Sindikata slovenskih diplomatov in sindikalnega zaupnika na MZZ Petra Goloba na MOP. Drugostopenjsko sodbo v celoti objavljamo tukaj: sodba Pdp 876-2016 – razveljavitev premestitve na MOP

Drugostopenjsko sodišče je potrdilo, da prisilna premestitev diplomata Petra Goloba na MOP dejansko ni bila izvedena zaradi delovnih potreb delodajalca, kot sta lažno zatrjevala minister Karl Erjavec in generalna sekretarka MOP Mateja Omejc, temveč iz subjektivnih razlogov in diskriminatorno, ker je ministra Erjavca zmotilo Golobovo opozarjanje na nepravilnosti, ki so se dogajale na MZZ.

Ker je sodišče pravnomočno potrdilo protizakonitost Golobove premestitve in posledično nasilnega posega ministrov stranke DeSUS Karla Erjavca in Irene Majcen v vodstvo reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov, bi v moderni, demokratični in pravni državi oba ministra sprejela subjektivno odgovornost in nemudoma odstopila. Seveda ministra DeSUS tega ne bosta storila, saj se zelo dobro zavedata, da njuni volilci, ki so večinoma starejši upokojenci, tovrstnih protizakonitih in protiustavnih ravnanj stranke DeSUS ne bodo sankcionirali. Deloma tudi zato, ker slovenski “neodvisni” in “raziskovalni” mediji o tem sploh ne bodo poročali (obširno so poročali, ko me je Erjavec – v poduk vsem ostalim žvižgačem in motečim sindikalistom – “discipliniral” s premestitvijo, nič pa ne poročajo, ko je sodišče tovrstno početje članov aktualne vlade spoznalo za protizakonito!). Glede na dane predvolilne obljube “etičnega” profesorja prava in ustavnega pravnika dr. Mira Cerarja in njegove SMC bi pričakovali, da bo vsaj on nemudoma zahteval razrešitev obeh ministrov, saj bi zaradi sodno dokazanega protizakonitega ravnanja morala izgubiti njegovo zaupanje. Pa ga očitno nista. Molči tudi predsednik Državnega zbora in podpredsednik SMC doc. dr. Milan Brglez, ki je nekoč na FDV celo predaval o človekovih pravicah, sedaj pa noče obsoditi nasilne spremembe vodstva sindikata, čeprav le-ta predstavlja grobo kršitev temeljnih človekovih pravic iz ratificirane Konvencije MOD št. 87. Predsednik vlade dr. Miro Cerar daje s tem zelo jasen signal vsem ostalim državnim funkcionarjem in državljanom nasploh, da jim ni potrebno spoštovati ustavnosti in zakonitosti ter da ob tovrstnem početju vlada ne bo terjala njihove odgovornosti. Verjetno k temu stališču dr. Cerarja prispeva tudi dejstvo, da je v skladu s 7. členom ZZZ-1 za zakonitost poslovanja MZZ osebno odgovoren tudi generalni sekretar MZZ mag. Stanislav Vidovič, ki je tudi ustanovni član SMC in dolgoletni prijatelj aktualnega predsednika države Boruta Pahorja, s katerim sta menda zelo aktivno sodelovala že v študentskih letih. Prav zato bo mag. Vidovič za sodno ugotovljeno protizakonito poslovanje MZZ nagrajen z dobro plačanim veleposlaniškim mestom v ZDA, namesto da bi sprejel osebno odgovornost oz. bil ustrezno sankcioniran. (Ob tem ne gre spregledati niti pomisleka nekaterih kolegov, da mu bo dejstvo, da je rojen na Hrvaškem in po nacionalnosti Hrvat, gotovo zmanjšalo verodostojnost pri promociji slovenskih nacionalnih interesov glede izvršitve arbitražne razsodbe o državni meji s Hrvaško, sploh upoštevajoč nič kaj bleščeči odhod iz VIS.)

Ob odsotnosti ustreznih sankcij s strani vlade oz. vladajoče koalicije SMC-SD-DeSUS, bi v pravni državi pričakovali vsaj odločen imunski odziv države v obliki ustrezne kazenske preiskave organov odkrivanja in pregona, ki bi morali preveriti kazensko odgovornost vseh zgoraj imenovanih za kaznivi dejanji zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic iz 257. člena KZ-1 in kršitev sindikalnih pravic iz 200. člena KZ-1. Glede na dosedanje izkušnje z neodzivnostjo policije in tožilstva, mdr. v primeru ugotovljenih preplačil v zdravstvu, se najbrž tudi to ne bo zgodilo. Republika Slovenija očitno ni več pravna država, saj so številne njene inštitucije prevzela omrežja, ki preprečujejo sankcioniranje deviantnih ravnanj nedotakljivih vplivnežev (t.i. “kultura nekaznovanja”; angl. impunity).

MZZ: namig na Karlovo “intimno razmerje” z Vlasto

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kot smo že poročali, vodstvo MZZ s prvakom DeSUS Karlom Erjavcem na čelu že od februarja lani vztrajno prikriva plačilne liste nekaterih vodilnih javnih uslužbencev in funkcionarjev MZZ, čeprav gre za informacije javnega značaja, ki bi morale biti po zakonu dostopne javnosti. Tako je presodila tudi Informacijska pooblaščenka (IP), vendar jo vodstvo MZZ sedaj toži.

MZZ je v tem upravnem sporu, ki ga vodi zoper IP, vložilo nenavadno pripravljalno vlogo, ki jo objavljam tukaj: MZZ vs. IP – pripravljalna vloga MZZ z dne 14.2.2017

V njej mi MZZ očita, da neresnično in zlonamerno trdim, da je vodja ministrovega kabineta Vlasta Vivod “tesna prijateljica” Karla Erjavca in da s tem celo namigujem na njuno “intimno razmerje”; MZZ pri tem ne pojasni, kakšne vrste intimnosti oz. intimnega razmerja ima s tem v mislih. Vsekakor je vsaj nenavadno, da dolgoletni in izkušeni politik kot je Karl Erjavec iz nedolžne besedne zveze “tesna prijateljica” začuti namig na svojo intimnost in celo potoži, da se mu s tem posega v pravico do družinskega življenja in pravico do zasebnosti. Vsak visoki in medijsko izpostavljeni politik mora dopustiti višjo stopnjo zanimanja za svojo zasebnost od nekega običajnega državljana, vendar v konkretnem primeru sploh ni šlo za kakršno koli zanimanje za njegovo zasebnost, kaj šele za njegovo intimno razmerje. Ravno nasprotno, sam se je odločil izpostavljati svojo intimnost, in sicer na najbolj neprimeren način – v pripravljalni vlogi v sodnem procesu!

Trditev, da je Vlasta Vivod njegova tesna prijateljica nikakor ni neresnična ali celo zlonamerna, saj temelji na javno znanih dejstvih, da ji je kot minister omogočil hitro in bleščečo kariero od bibliotekarke na MORS do profesionalne diplomatke na MZZ (brez kakršnih koli predhodnih diplomatskih izkušenj), večkratne vodje njegovih ministrskih kabinetov na MOP in MZZ ter imenovanje v najvišji uradniški naziv višje sekretarke v 54 plačnem razredu! Tovrstna neobičajna naklonjenost in povrh še nerazumno visoka dodatna finančna nagrajevanja (v času najstrožjega javnofinančnega varčevanja!!) v obliki dodatkov za stalno pripravljenost (preko 1.100,00 EUR/ mesec), delovne uspešnosti zaradi povečanega obsega dela (preko 650,00 EUR/ mesečno), dela preko polnega delovnega časa (preko 500,00 EUR/ mesec), položajnega dodatka (preko 150,00 EUR/ mesec), idr. nakazujejo na zelo tesno prijateljstvo oz. kronizem. Nikakor pa trditev o njunem tesnem prijateljstvu ne namiguje na njuno intimno razmerje; na slednje namiguje zgolj in samo zgoraj objavljena pripravljalna vloga MZZ.

Nenavadno v tej vlogi MZZ je tudi tarnanje o neutemeljenosti domnevnih ocen glede finančnih nagrad sedaj že odstavljenemu vodji pravne službe MZZ Boštjanu Puclju, saj obenem izrecno priznava, da je tovrstne nagrade v obliki dodatka za povečan obseg dela dejansko prejemal. Nenavadno je tudi, da kot žaljive in neresnične označi navedbe, da je imenovani soodgovoren za protizakonita ravnanja vodstva MZZ in povzročeno škodo, obenem pa izrecno prizna, da je bilo v postopku moje izvršbe proti MZZ sprejeto zmotno pravno stališče MZZ »popolnoma usklajeno« z Državnim pravobranilstvom. Slednje potrjuje, da se nisem motil glede soodgovornosti za zmotno pravno stališče MZZ, saj je pravno službo MZZ tedaj nesporno vodil imenovani, MZZ pa je v postopku izvršbe izgubilo in plačalo visoko odškodnino v breme davkoplačevalcev. MZZ pa je priložilo tudi dopis Državnega pravobranilstva z dne 13.5.2009, iz katerega dejansko izhaja soodgovornost treh državnih pravobranilcev (med njimi današnjega vodje Državnega pravobranilstva mag. Jurija Groznika) za sprejeto napačno pravno stališče MZZ in posledično povzročeno škodo državnemu proračunu v obliki visokih zamudnih obresti.

MZZ moti tudi izpostavljanje privilegiranega položaja hčere ustavnega sodnika dr. Ane Polak Petrič, pri čemer MZZ izrecno priznava, da gre dejansko za hčer ustavnega sodnika in ne zanika, da poleg visoke uradniške plače in dodatkov na MZZ dodatno prejema tudi visoko mesečno nagrado v višini 1.900,00 EUR, in sicer brez v naprej znanih kriterijev za določitev njene višine ter zgolj na podlagi sklepa vlade dr. Mira Cerarja (sklep vlade – dr. Ana Polak Petrič mesečna nagrada) in neposredno iz državnega sklada za sukcesijo, pri čemer menda niti ni izkazana v MFERAC. Razkritje njenih plačilnih list je zato nujno potrebno za preveritev morebitne diskriminatornosti in nezakonitosti prejetih plačil iz proračunskih sredstev.