Sodba pravnomočna: diplomat Golob vrnjen na MZZ, odgovorni za protizakoniti poseg v vodstvo sindikata (še)nekaznovani

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Po začetnih škandaloznih procesnih zapletih (s kršitvijo ustavnega načela naravnega sodnika) na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani in dobrih 22 mesecih trajajočem delovnem sporu, je bila s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča opr. št. Pdp 876/2016 z dne 1.3.2017 končno potrjena in s tem postala pravnomočna delna sodba Delovnega sodišča v Celju opr. št. Pd 352/2015 z dne 23.6.2016, s katero je le-to uspelo ohraniti svojo integriteto in neodvisnost od ostalih vej oblasti ter razveljavilo protizakoniti sklep ministrov DeSUS Karla Erjavca in Irene Majcen o prisilni premestitvi člana vodstva Sindikata slovenskih diplomatov in sindikalnega zaupnika na MZZ Petra Goloba na MOP. Drugostopenjsko sodbo v celoti objavljamo tukaj: sodba Pdp 876-2016 – razveljavitev premestitve na MOP

Drugostopenjsko sodišče je potrdilo, da prisilna premestitev diplomata Petra Goloba na MOP dejansko ni bila izvedena zaradi delovnih potreb delodajalca, kot sta lažno zatrjevala minister Karl Erjavec in generalna sekretarka MOP Mateja Omejc, temveč iz subjektivnih razlogov in diskriminatorno, ker je ministra Erjavca zmotilo Golobovo opozarjanje na nepravilnosti, ki so se dogajale na MZZ.

Ker je sodišče pravnomočno potrdilo protizakonitost Golobove premestitve in posledično nasilnega posega ministrov stranke DeSUS Karla Erjavca in Irene Majcen v vodstvo reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov, bi v moderni, demokratični in pravni državi oba ministra sprejela subjektivno odgovornost in nemudoma odstopila. Seveda ministra DeSUS tega ne bosta storila, saj se zelo dobro zavedata, da njuni volilci, ki so večinoma starejši upokojenci, tovrstnih protizakonitih in protiustavnih ravnanj stranke DeSUS ne bodo sankcionirali. Deloma tudi zato, ker slovenski “neodvisni” in “raziskovalni” mediji o tem sploh ne bodo poročali (obširno so poročali, ko me je Erjavec – v poduk vsem ostalim žvižgačem in motečim sindikalistom – “discipliniral” s premestitvijo, nič pa ne poročajo, ko je sodišče tovrstno početje članov aktualne vlade spoznalo za protizakonito!). Glede na dane predvolilne obljube “etičnega” profesorja prava in ustavnega pravnika dr. Mira Cerarja in njegove SMC bi pričakovali, da bo vsaj on nemudoma zahteval razrešitev obeh ministrov, saj bi zaradi sodno dokazanega protizakonitega ravnanja morala izgubiti njegovo zaupanje. Pa ga očitno nista. Molči tudi predsednik Državnega zbora in podpredsednik SMC doc. dr. Milan Brglez, ki je nekoč na FDV celo predaval o človekovih pravicah, sedaj pa noče obsoditi nasilne spremembe vodstva sindikata, čeprav le-ta predstavlja grobo kršitev temeljnih človekovih pravic iz ratificirane Konvencije MOD št. 87. Predsednik vlade dr. Miro Cerar daje s tem zelo jasen signal vsem ostalim državnim funkcionarjem in državljanom nasploh, da jim ni potrebno spoštovati ustavnosti in zakonitosti ter da ob tovrstnem početju vlada ne bo terjala njihove odgovornosti. Verjetno k temu stališču dr. Cerarja prispeva tudi dejstvo, da je v skladu s 7. členom ZZZ-1 za zakonitost poslovanja MZZ osebno odgovoren tudi generalni sekretar MZZ mag. Stanislav Vidovič, ki je tudi ustanovni član SMC in dolgoletni prijatelj aktualnega predsednika države Boruta Pahorja, s katerim sta menda zelo aktivno sodelovala že v študentskih letih. Prav zato bo mag. Vidovič za sodno ugotovljeno protizakonito poslovanje MZZ nagrajen z dobro plačanim veleposlaniškim mestom v ZDA, namesto da bi sprejel osebno odgovornost oz. bil ustrezno sankcioniran. (Ob tem ne gre spregledati niti pomisleka nekaterih kolegov, da mu bo dejstvo, da je rojen na Hrvaškem in po nacionalnosti Hrvat, gotovo zmanjšalo verodostojnost pri promociji slovenskih nacionalnih interesov glede izvršitve arbitražne razsodbe o državni meji s Hrvaško, sploh upoštevajoč nič kaj bleščeči odhod iz VIS.)

Ob odsotnosti ustreznih sankcij s strani vlade oz. vladajoče koalicije SMC-SD-DeSUS, bi v pravni državi pričakovali vsaj odločen imunski odziv države v obliki ustrezne kazenske preiskave organov odkrivanja in pregona, ki bi morali preveriti kazensko odgovornost vseh zgoraj imenovanih za kaznivi dejanji zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic iz 257. člena KZ-1 in kršitev sindikalnih pravic iz 200. člena KZ-1. Glede na dosedanje izkušnje z neodzivnostjo policije in tožilstva, mdr. v primeru ugotovljenih preplačil v zdravstvu, se najbrž tudi to ne bo zgodilo. Republika Slovenija očitno ni več pravna država, saj so številne njene inštitucije prevzela omrežja, ki preprečujejo sankcioniranje deviantnih ravnanj nedotakljivih vplivnežev (t.i. “kultura nekaznovanja”; angl. impunity).

Advertisements

MZZ: namig na Karlovo “intimno razmerje” z Vlasto

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kot smo že poročali, vodstvo MZZ s prvakom DeSUS Karlom Erjavcem na čelu že od februarja lani vztrajno prikriva plačilne liste nekaterih vodilnih javnih uslužbencev in funkcionarjev MZZ, čeprav gre za informacije javnega značaja, ki bi morale biti po zakonu dostopne javnosti. Tako je presodila tudi Informacijska pooblaščenka (IP), vendar jo vodstvo MZZ sedaj toži.

MZZ je v tem upravnem sporu, ki ga vodi zoper IP, vložilo nenavadno pripravljalno vlogo, ki jo objavljam tukaj: MZZ vs. IP – pripravljalna vloga MZZ z dne 14.2.2017

V njej mi MZZ očita, da neresnično in zlonamerno trdim, da je vodja ministrovega kabineta Vlasta Vivod “tesna prijateljica” Karla Erjavca in da s tem celo namigujem na njuno “intimno razmerje”; MZZ pri tem ne pojasni, kakšne vrste intimnosti oz. intimnega razmerja ima s tem v mislih. Vsekakor je vsaj nenavadno, da dolgoletni in izkušeni politik kot je Karl Erjavec iz nedolžne besedne zveze “tesna prijateljica” začuti namig na svojo intimnost in celo potoži, da se mu s tem posega v pravico do družinskega življenja in pravico do zasebnosti. Vsak visoki in medijsko izpostavljeni politik mora dopustiti višjo stopnjo zanimanja za svojo zasebnost od nekega običajnega državljana, vendar v konkretnem primeru sploh ni šlo za kakršno koli zanimanje za njegovo zasebnost, kaj šele za njegovo intimno razmerje. Ravno nasprotno, sam se je odločil izpostavljati svojo intimnost, in sicer na najbolj neprimeren način – v pripravljalni vlogi v sodnem procesu!

Trditev, da je Vlasta Vivod njegova tesna prijateljica nikakor ni neresnična ali celo zlonamerna, saj temelji na javno znanih dejstvih, da ji je kot minister omogočil hitro in bleščečo kariero od bibliotekarke na MORS do profesionalne diplomatke na MZZ (brez kakršnih koli predhodnih diplomatskih izkušenj), večkratne vodje njegovih ministrskih kabinetov na MOP in MZZ ter imenovanje v najvišji uradniški naziv višje sekretarke v 54 plačnem razredu! Tovrstna neobičajna naklonjenost in povrh še nerazumno visoka dodatna finančna nagrajevanja (v času najstrožjega javnofinančnega varčevanja!!) v obliki dodatkov za stalno pripravljenost (preko 1.100,00 EUR/ mesec), delovne uspešnosti zaradi povečanega obsega dela (preko 650,00 EUR/ mesečno), dela preko polnega delovnega časa (preko 500,00 EUR/ mesec), položajnega dodatka (preko 150,00 EUR/ mesec), idr. nakazujejo na zelo tesno prijateljstvo oz. kronizem. Nikakor pa trditev o njunem tesnem prijateljstvu ne namiguje na njuno intimno razmerje; na slednje namiguje zgolj in samo zgoraj objavljena pripravljalna vloga MZZ.

Nenavadno v tej vlogi MZZ je tudi tarnanje o neutemeljenosti domnevnih ocen glede finančnih nagrad sedaj že odstavljenemu vodji pravne službe MZZ Boštjanu Puclju, saj obenem izrecno priznava, da je tovrstne nagrade v obliki dodatka za povečan obseg dela dejansko prejemal. Nenavadno je tudi, da kot žaljive in neresnične označi navedbe, da je imenovani soodgovoren za protizakonita ravnanja vodstva MZZ in povzročeno škodo, obenem pa izrecno prizna, da je bilo v postopku moje izvršbe proti MZZ sprejeto zmotno pravno stališče MZZ »popolnoma usklajeno« z Državnim pravobranilstvom. Slednje potrjuje, da se nisem motil glede soodgovornosti za zmotno pravno stališče MZZ, saj je pravno službo MZZ tedaj nesporno vodil imenovani, MZZ pa je v postopku izvršbe izgubilo in plačalo visoko odškodnino v breme davkoplačevalcev. MZZ pa je priložilo tudi dopis Državnega pravobranilstva z dne 13.5.2009, iz katerega dejansko izhaja soodgovornost treh državnih pravobranilcev (med njimi današnjega vodje Državnega pravobranilstva mag. Jurija Groznika) za sprejeto napačno pravno stališče MZZ in posledično povzročeno škodo državnemu proračunu v obliki visokih zamudnih obresti.

MZZ moti tudi izpostavljanje privilegiranega položaja hčere ustavnega sodnika dr. Ane Polak Petrič, pri čemer MZZ izrecno priznava, da gre dejansko za hčer ustavnega sodnika in ne zanika, da poleg visoke uradniške plače in dodatkov na MZZ dodatno prejema tudi visoko mesečno nagrado v višini 1.900,00 EUR, in sicer brez v naprej znanih kriterijev za določitev njene višine ter zgolj na podlagi sklepa vlade dr. Mira Cerarja (sklep vlade – dr. Ana Polak Petrič mesečna nagrada) in neposredno iz državnega sklada za sukcesijo, pri čemer menda niti ni izkazana v MFERAC. Razkritje njenih plačilnih list je zato nujno potrebno za preveritev morebitne diskriminatornosti in nezakonitosti prejetih plačil iz proračunskih sredstev.

Vlada oz. njena komisija naklepno krši zakon o javnih uslužbencih

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Vlada RS – Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja (KPDR) v sestavi Mihael Gubenšek (sicer vodja službe za razvoj pravosodja na ministrstvu za pravosodje, javnosti poznan tudi kot nekdanji kancler društva, ki je vabilo na t.i. “rdečo mašo”: http://www.mladina.si/95098/sodba-v-imenu-sv-duha/), Barbara Koželj Sladič (sicer sekretarka na MJU in poznavalka ZJU: http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1308616) in Andrej Verhovnik Marovšek (sicer generalni sekretar na MF) je izdala sklep št. 10051-513/2016/4 z dne 15.2.2017, s katerim “ni ugodila” mojemu predlogu za razveljavitev prisilne premestitve z MZZ na MOP. Sklep KPDR v celoti objavljam tukaj: KPDR – predlogu za razveljavitev premestitve se ne ugodi

Vlada oz. KPDR je v tem postopku zavestno opustila svojo zakonsko dolžnost izdaje razveljavitvenega sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU in posledično več mesecev zavestno vzdrževala protizakonito stanje na MOP. Na to sta bila izrecno opozorjena tudi minister Boris Koprivnikar in njegov državni sekretar asis. dr. Nejc Brezovar, vendar nezakonitosti nista odpravila. KPDR bi lahko po prejetem predlogu za razveljavitev premestitvenega sklepa nemudoma preverila, ali so z odpravljeno odločbo MOP o imenovanju v uradniški naziv dejansko odpadli tudi pogoji za zasedbo uradniškega delovnega mesta na MOP in posledično odločila, da se skladno s 4. odst. 74. člena ZJU razveljavi premestitveni sklep. Namesto tega se je očitno raje odločila zavlačevati z odločitvijo in počakati na dokončnost nove odločbe MOP o imenovanju v naziv. Zaskrbljujoče je torej dejstvo, da je vladna KPDR vedela, da sem leto in pol – do odprave prve odločbe MOP o imenovanju v naziv – nezakonito opravljal dela in naloge na MOP, ker nisem imel ustreznega uradniškega naziva. Še bolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da je KPDR zelo dobro vedela, da bo moje delo na MOP še vse do dokončnosti nove odločbe MOP o imenovanju v naziv protizakonito (skupaj je to protizakonito stanje trajalo celih 21 mesecev!). Kljub temu KPDR tega nezakonitega stanja ni nemudoma odpravila (ni razveljavila premestitve), temveč je zavestno čakala, da nova odločba MOP o imenovanju v naziv postane dokončna in da tako po njeni oceni “post festum” izpolnim formalni pogoj za zasedbo delovnega mesta na MOP. Nesporno je, da je KPDR s tem za dobra 2 meseca zavestno zavlekla trajanje protizakonitega stanja na MOP, saj sem moral brez uradniškega naziva še naprej opravljati dela in naloge na delovnem mestu, ki kot pogoj zahteva uradniški naziv.

Protizakonitega stanja pa KPDR s tovrstno opustitvijo nikakor ni odpravila. Z odpravo odločbe MOP o imenovanju v naziv so bile namreč odpravljene tudi vse njene pravne posledice (tako izrecno 281. člen ZUP https://zakonodaja.com/zakon/zup/281-clen), vključno s samim sklepom o premestitvi, ki je posledično ničen oz. brez pravnih učinkov. Protizakonito stanje na MOP se tako nadaljuje.

Vladna komisija za pritožbe znova potrdila nezakonito odločbo MOP

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Samovolja aktualne “etične” vlade v njenem obračunavanju s sindikalnim predstavnikom Sindikata slovenskih diplomatov (SSD) je spet dobila novo razsežnost. Vlada RS – Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja (KPDR) je v sestavi Tatjana Pečaver (sicer sekretarka v vladni kadrovski službi), mag. Špela Dragar (sicer vodja Službe za kadre in splošne zadeve na MZ) in Mateja Kuntarič (sicer vodja Službe za splošne in kadrovske zadeve na MDDSZ) izdala sklep, s katerim je potrdila nezakonito odločbo MOP o mojem ponovnem imenovanju v uradniški naziv, čeprav niso izpolnjeni zakonski pogoji iz ZJU. Sklep, ki so ga izdale zgoraj imenovane gospe, objavljam tukaj: sklep-kpdr-potrditev-odlocbe-o-imenovanju-v-naziv-mop

Upravno sodišče RS je dne 11.10.2016 izdalo sodbo opr. št. I U 1390/2015-31, s katero je pravnomočno odpravilo prvo odločbo MOP o mojem imenovanju v uradniški naziv. MOP je v ponovljenem postopku izdalo novo odločbo z dne 18.11.2016, ki pa je postala dokončna šele z dnem 7.2.2017. Tako je sedaj nesporno, da sem dobrih 21 mesecev nezakonito (!) opravljal dela in naloge na uradniškem delovnem mestu za katerega nisem imel ustreznega uradniškega naziva. Tudi zgoraj imenovane uradnice v svojem sklepu decidirano ugotavljajo: “Ker je imel pritožnik pri opravljanju del in nalog v MZZ diplomatski naziv pooblaščeni minister, je povsem jasno, da z diplomatskim nazivom ne more opravljati del in nalog v MOP…”. Pa sem jih kljub temu opravljal! Kar dobrih 21 mesecev, navkljub številnim pisnim pozivom številnim državnim organom. Kdo bo za to protizakonitost odgovarjal? Najbrž nihče. V demokratični pravni državi bi zaradi tako potrjene protizakonitosti ministri Karl Erjavec, Irena Majcen in Boris Koprivnikar nemudoma odstopili ali bili razrešeni s položaja. Žal “etika” in politična kultura dr. Mira Cerarja ne sežeta tako daleč.

Drugi razlog za resno zaskrbljenost je absurdno pravno stališče, ki so ga v zgoraj navedenem sklepu KPDR zavzele visoke uradnice iz GS vlade, MZ in MDDSZ. V svoji pritožbi sem jasno opozoril, da se izpodbijana odločba MOP uvodoma sklicuje na pravno podlago iz 84. člena ZJU. Ta v 2. odstavku določa, da se naziv pridobi na tri možne načine: “z imenovanjem po izbiri uradnika na javnem natečaju ali s premestitvijo na zahtevnejše delovno mesto v skladu s tem zakonom ali z napredovanjem v višji naziv«. Isti člen tudi določa, da se uradnik »imenuje v naziv z odločbo, v kateri se določi naziv in datum pridobitve naziva«. Izpodbijana odločba pa sploh ne zatrjuje, da bi bil izbran na javnem natečaju (ker ta sploh ni bil izveden), da bi bil premeščen na zahtevnejše delovno mesto (ker moje delovno mesto na MOP ni zahtevnejše, saj se lahko opravlja tudi v eni stopnji nižjem nazivu) ali da bi bil napredoval v višji naziv (naziv sekretar ni višji od naziva pooblaščeni minister), niti ni v njej naveden datum pridobitve naziva (navedeno je “z dnem dokončnosti”, ni pa naveden datum). To pomeni, da je odločba MOP nesklepčna in nezakonita. Zgoraj citirana zakonska norma je namreč kogentna (obvezna) in ne dopušča drugega načina pridobitve uradniškega naziva, kot so zgoraj navedeni trije načini.

Zgoraj imenovane uradnice pa so šle pri svoji samovoljni interpretaciji določb ZJU tako daleč, da so v svojem sklepu zapisale, da “podlaga za imenovanje v naziv v konkretnem primeru (pa) ni drugi odstavek 84. člena ZJU” (https://zakonodaja.com/zakon/zju/84-clen-pridobitev-naziva ), čeprav je tudi samo MOP v izpodbijani odločbi izrecno navedlo celoten 84. člen ZJU kot zakonsko podlago (odlocba-mop-ponovno-imenovanje-v-uradniski-naziv ). Po njihovem naj bi bil podlaga za imenovanje v naziv “prvi odstavek istega člena v povezavi s prvim odstavkom 79. člena ZJU” (https://zakonodaja.com/zakon/zju/79-clen-pogoji-za-delovna-mesta ), kar je seveda popolnoma irelevantno za konkreten primer in ne more predstavljati veljavne podlage za izdajo odločbe o imenovanju v uradniški naziv. Prvi odstavek 84. člena ZJU namreč določa le to, da “uradnik izvršuje javne naloge v nazivu”, prvi odstavek 79. člena ZJU pa določa le, katere pogoje je treba določiti za opravljanje dela na uradniških delovnih mestih. Zakonita pravna podlaga za izdajo odločbe o imenovanju v naziv je lahko torej le 2. odst. 84. člena ZJU, ki določa tri možne načine pridobitve naziva. Zgoraj imenovane gospe pa so to jasno zakonsko podlago samovoljno zavrnile kot irelevantno in tako protiustavno posegle v pristojnosti zakonadajalca.

Do opisanega pravnega vprašanja pa se je v preteklosti že jasno opredelilo tudi Upravno sodišče RS v sodbi opr. št. III U 59/2010 z dne 26.11.2010, kjer je pojasnilo: »Ne more pa biti navedena določba 3. odstavka 84. člena ZJU sama po sebi razlog za pridobitev naziva… Upravni organ prve stopnje bo moral zato v ponovnem postopku tožnico imenovati v uradniški naziv na podlagi določbe 2. odstavka 84. člena ZJU, ki določa, da se naziv pridobi z imenovanjem po izbiri uradnika na javnem natečaju ali z napredovanjem v višji naziv, pri tem pa postopati tako kot določa ZJU, in ob upoštevanju sistemizacije konkretnega delovnega mesta, za imenovanje v naziv navesti v obrazložitvi odločbe vse pravnorelevantne okoliščine, ki so podlaga za uporabo te določbe, saj le takšna odločba v skladu z načelom zakonitosti in pravne varnosti omogoča učinkovit preizkus njene pravilnosti in zakonitosti. Ker je sodišče ugotovilo bistveno kršitev določb postopka, je tožbi ugodilo in izpodbijano odločbo odpravilo v skladu s 3. točko 1. odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 – ZUS-1).«

Vlada RS oz. KPDR s svojimi absurdnimi in nezakonitimi sklepi krni ugled Republike Slovenije kot pravne države, krši pravice državljanom in povzroča škodo državnemu proračunu. Pod vodstvom profesorja prava in ustavnega pravnika dr. Mira Cerarja ravna ta vlada z zakoni, ustavo in ratificiranimi mednarodnimi pogodbami kot svinja z mehom. Skrb vzbujajoča je tudi popolna neodzivnost državnega sekretarja na MJU asist. dr. Nejca Brezovarja, ki – navkljub svojemu akademskemu delovanju na področju upravnega prava – ob tovrstnem nezakonitem početju KPDR preračunljivo molči oz. ne zagotovi spoštovanja veljavne zakonodaje.

Odgovor vlade na poslansko vprašanje dr. Trčka: na MZZ ni nepravilnosti, žvižgači so dobro zaščiteni

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Vlada je pisno odgovorila na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka (ZL) v zvezi z nepravilnostmi na MZZ, zlasti šikaniranjem člana vodstva Sindikata slovenskih diplomatov in s tem kršenjem ratificirane Konvencije ILO št. 87, neustreznim odzivanjem na prijavljene nepravilnosti in neustrezno zakonsko zaščito prijaviteljev nepravilnosti/ žvižgačev. Odgovor vlade objavljam tukaj: odg-vlade-na-posl-vpr-dr-trcek-o-sikaniranju-goloba

Stališče vlade pod vodstvom profesorja prava in ustavnega pravnika prof. dr. Mira Cerarja je, da je žvižgač lahko le tisti, ki mu tovrsten “status” podeli državni organ – KPK pod vodstvom Borisa Štefaneca; če mu Štefanec tovrstnega statusa ne podeli, ga država pač ni dolžna zaščititi. Po logiki naše vlade torej tudi medijsko najbolj znani žvižgači, kot so Snowden, Assange, Manning, novinarji v aferi Luxleaks, idr. preprosto niso žvižgači, saj jim njihove države niso podelile statusa žvižgača!

Vlada nadalje trdi, da naj bi na MZZ odpravili vse nepravilnosti, ki jih je odkril vladni Inšpektorat za javni sektor. Kaj pa tiste, ki jih vladni inšpektorji (še) niso odkrili? Morda smo spregledali, ampak – ali je vodja kabineta Vlasta Vivod že vrnila nezakonito prejeti dodatek za stalno pripravljenost, ki ji ga je v času najstrožjega varčevanja velikodušno naklonil Karl Erjavec? Če ga je moral vrniti nekdanji minister dr. Dušan Mramor, zakaj ga ni treba Erjavčevi tesni prijateljici Vlasti Vivod?

Vlada smelo pojasnjuje, da naj bi bil eden od ciljev vlade iz Strategije razvoja JU 2015-2020 “odprto in transparentno delovanje“. Če navedeno drži, zakaj potem MZZ toži Informacijsko pooblaščenko pred upravnim sodiščem, ker je odredila razkritje plačilnih list nekaterih zaposlenih na MZZ?! Zakaj Karl Erjavec že dobro leto nezakonito skriva te plačilne liste, vlada pa to dopušča, čeprav je to v direktnem nasprotju s cilji vlade oz. citirano strategijo?

Po oceni vlade in pravosodnega ministra mag. Klemenčiča “sistemski posegi v ureditev določb o zaščiti prijaviteljev niso predvideni”, ker naj bi bil “normativni okvir v tem delu po oceni pristojnega ministrstva dobro zasnovan”. Slednje naj bi po mnenju vlade izhajalo tudi iz poročila Sveta Evrope, čeprav le-to na str. 78 izrecno opozori: “Commission has not adequately protected a number of whistleblowers, and many cases await processing due to lengthy procedures.” (Vir: https://issuu.com/transparencyinternational/docs/2013_whistleblowingineurope_en ) Glede na citirano ugotovitev Sveta Evrope zveni precej demagoško mnenje Ministrstva za pravosodje, da bi bilo potrebno posvetiti večjo pozornost “implementaciji zakonskih določb v praksi”, “s čimer se bo razvijala pozitivna kultura odnosa do prijaviteljev, posledično pa zmanjševal strah pred razkrivanjem koruptivnih ravnanj.” Vlada očitno govori eno (da ustrezno ščiti prijavitelje), v praksi pa počne ravno nasprotno (prijavitelje sama šikanira). Sprenevedanje je očitno postalo nova “etika” te vlade.

Od MZZ smo zahtevali le plačilne liste nekaterih vodilnih uslužbencev in funkcionarjev MZZ

Nekaj članov Sindikata slovenskih diplomatov me je danes spraševalo, ali sem res od MZZ zahteval plačilne liste vseh zaposlenih na MZZ. V odgovor objavljam spodaj moji zahtevi za posredovanje informacij javnega značaja, ki sem ju naslovil na MZZ. Od MZZ sem zahteval le plačilne liste sledečih funkcionarjev in uslužbencev MZZ: vodje kabineta ministra Vlaste Vivod, visoke predstavnice RS za nasledstvo dr. Ane Polak Petrič, mag. Simone Drenik, Boštjana Puclja, zunanjega ministra Karla V. Erjavca, Franca Buta, Dragoljube Benčina, Edvina Skrta, mag. Stanislava Vidoviča, Jane Švigelj Kvaternik, Rine Pavlin-Gnidovec, Andreja Štera, Veronike Stabej in članov kabineta ministra.

————————————–

Zahteva za posredovanje informacij javnega značaja

Peter Golob
za:
Rina Pavlin-Gnidovec, gp.mzz
04.02.2016 13:18

Kp:
Stanislav Sikošek, Stanislav Vidovič

Spoštovana,

v skladu s 5. in 12. členom ter na podlagi 1. alineje 3. odstavka 6. člena ZDIJZ-UPB2 (Uradni list RS, št. 51/2006) zahtevam posredovanje informacij javnega značaja v obliki skeniranih fotokopij, in sicer:

– vseh plačilnih list vodje kabineta ministra Vlaste Vivod, od njene premestitve v MZZ leta 2012 do danes, kot tudi vseh odredb o določitvi dodatkov k njeni plači,
– plačilnih list visoke predstavnice RS za nasledstvo dr. Ane Polak Petrič za leti 2015 in 2016,
– plačilnih list mag. Simone Drenik v zadnjem letu njenega vodenja Projektne skupine za pripravo zagovora pred arbitražnim sodiščem,
– plačilnih list Boštjana Puclja za leti 2015 in 2016,
– elektronsko vabilo generalne sekretarke MOP Mateje Omejec na sestanek MOP in MZZ dne 13.4.2015 ter zapisnik s tega sestanka.

Predmetna zahteva naj se obravnava kot pisna zahteva po ZDIJZ. Pisne odgovore in skenirane kopije dokumentov mi prosim pošljite po elektronski pošti na naslova: peter.golob@gov.si in stanislav.sikosek@gov.si.

V naprej hvala in lep pozdrav,

Peter Golob
Milana Majcna 49a
1000 Ljubljana

———————————–

Zahteva za posredovanje informacij javnega značaja

Peter Golob
za:
Rina Pavlin-Gnidovec, gp.mzz
26.02.2016 16:00

Kp:
Stanislav Sikošek, Stanislav Vidovič

Spoštovana,

ob vpogledu v spis izbirnega postopka za zasedbo prostega delovnega mesta svetovalca v Sektorju za sosednje države na MZZ, mi je uslužbenka ZKD pojasnila, da imam zgolj pravico do vpogleda, ne pa tudi do kopiranja dokumentacije, da pa lahko le-to pridobim na podlagi zahteve za dostop do informacije javnega značaja po ZDIJZ. Posledično, v skladu s 5. in 12. členom ter na podlagi 1. alineje 3. odstavka 6. člena ZDIJZ-UPB2 (Uradni list RS, št. 51/2006), zahtevam posredovanje informacij javnega značaja v obliki skeniranih fotokopij, in sicer:

– sklepa vlade št. 11000-94/2014/6 z dne 26.2.2015,
– sklepa MZZ št. 1100-25/2015/64 z dne 6.8.2015, s katerim je MZZ določilo standarde strokovne usposobljenosti, vključno s podatkom, če oz. kje so bili ti standardi objavljeni,
– poročila MZZ št. 1100-25/2015/102 z dne 8.1.2016 o izvedbi javnega natečaja,
– rezultatov testov osebnostne primernosti zame in za izbrano kandidatko, ki ju je pripravil prof. dr. Matija K. Brenk,
– metodologije prof. dr. Matije K. Brenka za ocenjevanja kandidatov, pogodbe sklenjene med njim in MZZ, ter izplačila, ki jih je prejel v zadnjih 12 mesecih,
– dopisa sekretariata MZZ št. 1100-25/2015/101 z dne 4.12.2015, naslovljenega na go. Jelko Štemberger, na katerem je z rdečo barvo pripisan komentar ocenjevalke Nataše Zupančič Tomc,
– pogodbe sklenjeno med izbrano kandidatko Petro Trkov in veleposlaništvom RS v Ankari,
– prijave izbrane kandidatke na razpis,
– potrdila Economic Development Foundation o opravljenem 6 mesečnem praktičnem usposabljanju izbrane kandidatke,
– vseh plačilnih list zunanjega ministra Karla V. Erjavca, od njegovega prihoda v MZZ do danes, kot tudi vseh odredb o določitvi dodatkov k njegovi plači,
– plačilnih list Franca Buta za leti 2015 in 2016,
– plačilnih list Dragoljube Benčina za zadnje leto, ko je opravljala funkcijo državne sekretarke,
– plačilnih list Edvina Skrta za leti 2015 in 2016,
– plačilnih list mag. Stanislava Vidoviča za leti 2015 in 2016,
– plačilnih list Jane Švigelj Kvaternik za leti 2015 in 2016,
– plačilnih list Rine Pavlin-Gnidovec za leti 2015 in 2016,
– plačilnih list Andreja Štera za leti 2015 in 2016,
– plačilnih list Veronike Stabej za zadnjih 6 mesecev,
– plačilnih list vseh članov kabineta ministra za zadnje 3 mesece.

Predmetna zahteva naj se obravnava kot pisna zahteva po ZDIJZ. Pisne odgovore in skenirane kopije dokumentov mi prosim pošljite po elektronski pošti na naslova: peter.golob@gov.si in stanislav.sikosek@gov.si.

V naprej hvala in lep pozdrav,

Peter Golob
Milana Majcna 49a
1000 Ljubljana

————————————–

Poziv poslan OSCE/ ODIHR in njihov odgovor

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Na Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi – Urad za demokratične institucije in človekove pravice (OSCE/ ODIHR) smo naslovili spodnji poziv:

————————————————————-

Unconstitutional Government Interference in the Leadership of the Union of Slovene Diplomats – Request for an Intervention Letter to Prime Minister Mr Miro Cerar

Peter Golob
za:
office@odihr.pl
24.01.2017 16:46

Kp:
Lamberto.Zannier, Thomas.Rymer, PublicAffairs, pm@osce.org, anti.korupcija, Anja Kopač-Mrak, bojan.dobovsek, Boris.Koprivnikar, Lidija.Apohal, Borut Pahor, bozena.pem, branimir.strukelj, COMM-REP-LJU, commissioner@coe.int, Dejan Židan, dr. Miro Cerar, Dusan.Semolic, ess, alenka.bratusek, eva.irgl, franc.trcek, Goran Klemenčič, gp.ijs, gp.irsd, info@transparency.si, jaka.pergam, janko.veber, jozef.horvat, katja.jerman, Matej.Tasner-Vatovec, matej.tonin, matjaz.han, milan.brglez, mitja.horvat, peticije@dz-rs.si, sloaud, Stanislav Sikošek, varuh, vid.doria, violeta.tomic, Vlasta Nussdorfer

Peter Golob
Milana Majcna 49a
1000 Ljubljana

Ljubljana, January 24th, 2017

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights
Ul. Miodowa 10, 00-251 Warsaw, Poland

Dear H. E. Mr Michael Georg Link, Director of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights,

I am writing to you as an elected member of the Executive Committee of the Union of Slovene Diplomats (Sindikat slovenskih diplomatov – SSD) and as an appointed union’s representative at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia (MFA). At OSCE conference in Warsaw on September 19th, 2016 you reminded the participants that “OSCE participating States declared that the human dimension commitments are matters of direct and legitimate concern to all” and emphasised “the importance of reviewing real-life implementation of human rights commitments” and “the implementation gaps in relation to those commitments” (http://www.osce.org/cio/265156).

Therefore I would like to bring to your attention the inconceivable and illegal interference in the leadership of our union committed by the members of our current Government of the Republic of Slovenia under the leadership of Prime Minister Mr Miro Cerar, PhD. Prime Minister Mr Miro Cerar deliberately tolerates ministerial misconduct of his Minister of Foreign Affairs Mr Karl Erjavec and his Minister for Environment and Spatial Planning Mrs Irena Majcen, both members of the same ruling party DeSUS, who illegally interfered in the leadership of our union by transferring me from the MFA to the Ministry for Environment and Spatial Planning, thus depriving our union and me of our constitutional rights. Both ministers also persistently defy the judgment of the Labour Court and the final judgment of the Administrative Court. The Labour Court issued a court ruling on June 23rd, 2016 explicitly stating my above mentioned transfer to another ministry was illegal and ordered my reintegration to the MFA within eight days. The Administrative Court issued a final court ruling on October 10th, 2016 stating the changing of my diplomatic status to the status of a public official was null and void, which – according to Art. 74/4 of the Civil Servants Act – should automatically trigger the act of annulment of my transfer. Unfortunately, the Government refuses to comply with Art. 74/4 of the Civil Servants Act.

Minister of Foreign Affairs Mr Karl Erjavec has been denying our constitutional rights for over 20 months, despite the explicit judgment of the Labour Court that my transfer to the Ministry of the Environment and Spatial Planning was illegal and an act of retaliation for exercising my constitutional right of promoting the legitimate interests of the members of our union and disclosing the irregularities and misconduct of minister Mr Erjavec and his team. I have to point out that even before the two above mentioned judgments were issued, the Advocate of the Principle of equality, which is a government institution (http://www.zagovornik.gov.si/en/about-us/index.html), issued a document from November 11th, 2015 in which he found elements of my victimisation and discrimination and warned this kind of retaliation could harm the independent function of our union. This issue was also several times raised in the parliament by the opposition parties, both from the left and from the right of the political spectrum.

Despite being a renowned constitutional lawyer and a university professor of law, our Prime Minister Mr Miro Cerar, PhD, has been consciously tolerating the misconduct of his above mentioned ministers, thus breaching i. a. Art. 76 of the Constitution of Republic of Slovenia (stipulating the Freedom of Trade Unions), Art. 3 of the ILO Convention Nr. 87 (stipulating the right of worker’s organisations “to elect their representatives in full freedom”), Art. 11 of the European Convention on Human Rights (stipulating the freedom of assembly and association) and Art. 9 of the Council of Europe Civil Law Convention on Corruption (stipulating that “each Party shall provide in its internal law for appropriate protection against any unjustified sanction for employees who have reasonable grounds to suspect corruption and who report in good faith their suspicion to responsible persons or authorities”). He has been also deliberately ignoring all the three above mentioned official acts of government and judicial institutions (see them below in the attachment).

At OSCE conference in Warsaw on September 30th, 2016 you also emphasised that “the important role of civil society in assisting governments in promoting human dimension commitments, as well as in drawing attention to where action is needed, has been explicitly recognised by all OSCE participating States,” whereas H. E. Mr. Lamberto Zannier, OSCE Secretary General, pointed out that “in this challenging environment, the promotion of human rights, democratic institutions and the rule of law remains central to our mission to work towards peace and stability” (http://www.osce.org/odihr/270466). Since our union and me already lost over 20 months of my electoral mandate and we still remain deprived of the freedom of assembly and association, I urge you, director Mr Michael Georg Link, to write an open letter to our Prime Minister Mr Miro Cerar and call upon him to stop the interference in the leadership of our union thus complying with Art. 76 of the Constitution of Republic of Slovenia, with the above mentioned international conventions and with the findings of the three above mentioned state bodies. Full respect for human rights and a genuine social dialogue is only possible if the Government of the Republic of Slovenia refrains from breaching the above mentioned conventions and interfering in the leadership of its social partner, i.e. the Union of Slovene Diplomats. You could also remind our Prime Minister Mr Miro Cerar that the Committee of Ministers of the Council of Europe adopted the Recommendation CM/Rec (2014)7, from April 30th, 2014, stating i. a.: “Whistleblowers should be protected against retaliation of any form, whether directly or indirectly, by their employer and by persons working for or acting on behalf of the employer. Forms of such retaliation might include dismissal, suspension, demotion, loss of promotion opportunities, punitive transfers and reductions in or deductions of wages, harassment or other punitive or discriminatory treatment.” (source: https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20Recommendations/CMRec(2014)7E.pdf).

For any further clarification, please, feel free to contact our president Mr Stanislav Sikošek (stanislav.sikosek@gov.si) or me (peter.golob@gov.si). I would also be grateful if you could ensure that all OSCE member states receive a copy of this letter.

Yours sincerely,

Peter Golob, univ. dipl. iur.
Member of the Executive Committee of the Union of Slovene Diplomats and
Union’s Representative at the MFA

——————————————-

Od OSCE/ ODIHR smo prejeli odgovor, da opisano situacijo jemljejo na znanje, vendar ne morejo posredovati v konkretnih primerih (za primerjavo: v primeru nedavne novele Zakona o tujcih in z njo povezanih domnevnih bodočih kršitev človekovih pravic migrantov tovrstnih pomislekov v ODIHR niso imeli). Bodo pa menda spremljali situacijo v zvezi z zgoraj omenjenimi človekovimi pravicami svobode združevanja, tako v regiji, kot tudi v Sloveniji.

Odgovor OSCE/ ODIHR je objavljen tukaj: odgovor-odihr

—————

Boris Koprivnikar: ne morem posegati v kadrovske odločitve ministrov DeSUS

Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Podpredsednik vlade in minister za javno upravo Boris Koprivnikar (SMC) mi odgovarja, da osebno ne more posegati v kadrovske odločitve drugih ministrstev (konkretno ministrov stranke DeSUS Karla Erjavca in Irene Majcen), temveč lahko on in njegovi uslužbenci na MJU nudijo le “strokovno pomoč”.

Boris Koprivnikar se očitno spreneveda, saj ima v okviru svojega resorja Inšpektorat za javni sektor (IJS), ki naj bi bdel nad zakonitostjo kadrovskih postopkov na ministrstvih in v primeru zaznanih nepravilnosti ustrezno ukrepal. IJS je obveščen, da mi je Upravno sodišče RS pravnomočno odpravilo odločbo o uradniškem nazivu in tako ponovno vzpostavilo moj prejšnji diplomatski naziv pooblaščeni minister. Posledično ne izpolnjujem zakonskega pogoja za uradniško delovno mesto na MOP in bi morala država kot delodajalec nemudoma izdati sklep po 4. odst. 74. členu ZJU (https://zakonodaja.com/zakon/zju/74-clen-primeri-razveljavitve ), s katerim bi razveljavila mojo prisilno premestitev z MZZ na MOP.

Tudi Komisija vlade za pritožbe iz delovnega razmerja (KPDR) že dober mesec zavlačuje postopek in noče meritorno odločiti o mojem predlogu, naj skladno s 1. odst. 76. člena ZJU (https://zakonodaja.com/zakon/zju/76-clen-odlocanje-o-razveljavitvi ) izda razveljavitveni sklep iz 4. odst. 74. člena ZJU. Uslužbenec MJU, ki zagotavlja strokovno-tehnično podporo KPDR, mi je v današnjem telefonskem pogovoru pojasnil, da moja zadeva ni prednostna in da so ravnokar v postopku zamenjave predsednice KPDR (na mesto dosedanje Mojce Ramšak Pešec bo stopila Danijela Mišič Pogorevc). Nezakonito stanje na MOP, ko uradniško delovno mesto zaseda javni uslužbenec brez ustreznega uradniškega naziva, očitno ne zahteva ažurnega ukrepanja IJS, KPDR ali MJU.

Boris Koprivnikar ima na MJU državnega sekretarja asist. dr. Nejca Brezovarja (SMC), ki je celo ustavni pravnik in asistent na katedri za upravno-pravno področje Fakultete za upravo (http://www.fu.uni-lj.si/nc/o-fakulteti/zaposleni/pedagogi/ ), zato preseneča, da kot pravni strokovnjak dopušča tovrstno pasivnost MJU in nadaljevanje nezakonitega stanja na MOP.

Spodaj objavljam pisno korespondenco z Borisom Koprivnikarjem:

---------------------

ODGOVOR podpredsedniku vlade in ministru za javno upravo g. Borisu Koprivnikarju v zvezi z dolžnostjo izdaje razveljavitvenega sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU in s tem odprave protiustavnega posega v vodstvo reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov (SSD)
Peter Golob za: Boris Koprivnikar 31.01.2017 12:24
dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, Anja Ancelj , Brigita Gorjanc , Duša Bojović , Nejc Brezovar , Nina Langerholc Čebokli , "Stanislav.Sikosek@gov.si" , varuh/VCP/ORG@SVN, Vlasta Nussdorfer/VCP/ORG@SVN, Goran Klemenčič/MP/GOV@SVN, Anja Kopač-Mrak/MDDSZ/GOV@SVN, Dejan Židan/MKO/GOV@SVN, info@transparency.si, jaka.pergam@siol.net, branimir.strukelj@sviz.si, ess@gov.si, Dusan.Semolic@sindikat-zsss.si, gp.ijs@gov.si, sloaud@rs-rs.si, Borut Pahor/UPRS@SVN, zoran.skubic@dz-rs.si, dusan.verbic@dz-rs.si, jernej.vrtovec@dz-rs.si, matjaz.han@dz-rs.si, Bojan.Dobovsek@dz-rs.si, milan.brglez@dz-rs.si, franc.trcek@dz-rs.si, eva.irgl@dz-rs.si, peticije@dz-rs.si, matjaz.han@dz-rs.si, info@strankasmc.si, Janko.Veber@dz-rs.si, matej.tonin@dz-rs.si, matej.tašner-vatovec@dz-rs.si, alenka.bratusek@dz-rs.si, Vinko.Gorenak@dz-rs.si, COMM-REP-LJU@ec.europa.eu, gregor.virant@fu.uni-lj.si, rajko.pirnat@pf.uni-lj.si, bojan.bugaric@pf.uni-lj.si, erik.kersevan@pf.uni-lj.si, Valdis.Dombrovskis@ec.europa.eu, cab-dombrovskis-contact@ec.europa.eu, drh@coe.int, Thorbjorn.Jagland@coe.int, Lidija.Apohal@ad.sigov.si

Spoštovani podpredsednik vlade in minister za javno upravo gospod Boris Koprivnikar,

iz vašega spodnjega odgovora, za katerega se vam seveda zahvaljujem, je žal razvidno, da bodisi niste razumeli našega poziva, ali pa ga iz političnih razlogov ne želite razumeti. Sklepam, da ste ta vaš odgovor pripravili sami, brez ustrezne konzultacije z vašimi pravnimi strokovnjaki na MJU. Predlagam, da vam pravni vidik te zadeve in vašo vlogo v njej temeljito pojasni vaš državni sekretar asist. dr. Nejc Brezovar, saj je navsezadnje doktor pravnih znanosti in celo asistent na katedri za upravno-pravno področje. Verjamem, da mu ni vseeno za njegov strokovni ugled in da vam bo zato korektno predstavil pravni vidik te zadeve in posledično odgovornost MJU, ki ga skupaj vodita.

Ne gre namreč za to, da bi vi in vaši kolegi na MJU v tej zadevi nudili strokovno pomoč MZZ in MOP, temveč za vašo pristojnost in posledično dolžnost, da zagotovite zakonito kadrovsko poslovanje MZZ in MOP. Nezakonito je namreč, da javni uslužbenec v diplomatskem nazivu "pooblaščeni minister" opravlja dela in naloge na uradniškem delovnem mestu na MOP, kjer se kot pogoj zahteva uradniški naziv "posekretar" ali "sekretar". Osebna odgovornost resornega ministra za javno upravo je, da zagotovi, da bo Inšpektorat za javni sektor (IJS) tovrstno nezakonitost nemudoma sankcioniral in saniral.

Upravno sodišče RS je pravnomočno odpravilo odločbo MOP o mojem imenovanju v naziv sekretar, zato ne izpolnjujem več zakonitega pogoja za zasedbo uradniškega delovnega mesta na MOP. Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja (v nadaljevanju: komisija) je zato - skladno s 1. odst. 76. člena ZJU - dolžna izdati razveljavitveni sklep iz 4. odst. 74. člena ZJU in tako razveljaviti mojo prisilno premestitev z MZZ na MOP.

Po dobrem mesecu čakanja še vedno nisem prejel odločitve oz. kakršnega koli odziva te vaše komisije. Slednje nakazuje, da komisija zaradi političnih pritiskov ponovno zavlačuje postopek in tako namerno vzdržuje sedanje nezakonito stanje. Sklepam, da komisija preračunljivo čaka na sodbo drugostopenjskega delovnega sodišča glede nezakonitosti moje premestitve, da bi se s tem eventualno izognila svoji zakonski dolžnosti izdaje razveljavitvenega sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU. S tem v zvezi bi vas opozoril, da gre za dva ločena in neodvisna postopka ter različni pravni podlagi razveljavitve sklepa o premestitvi, zato komisija ni upravičena namerno odlašati s svojo meritorno odločitvijo, temveč bi morala nemudoma vzpostaviti zakonito stanje.

Spoštovani g. Koprivnikar, vaše ministrstvo je pristojno za strokovno podporo tej komisiji (4. odst. 38. člena ZJU) in preko IJS (179. in nasl. členi ZJU) za inšpekcijski nadzor nad zakonitostjo kadrovskega poslovanja MOP in MZZ. Odgovornost za ukrepanje torej ni več le na strani ministrov DeSUS Karla Erjavca in Irene Majcen, ki sta povzročila nezakonito stanje, temveč tudi na strani MJU, ki ga vodite oz. IJS in komisije. Zato ste vi in vaša stranka SMC objektivno in subjektivno odgovorni za (ne)ukrepanje.

Pričakujem, da boste IJS in vašo komisijo pozvali, naj v okviru svojih zakonskih pooblastil nemudoma sprejmeta meritorni odločitvi v tej zadevi in vzpostavita zakonito stanje. Prav tako pričakujem, da vas bo vaš državni sekretar asist. dr. Nejc Brezovar podučil o vsebini ratificirane Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 87, ki prepoveduje oblastne posege v pravico delavskih organizacij, da si same izbirajo svoje predstavnike. Konvencija ureja varstvo človekovih pravic in se skladno z 8. členom Ustave RS uporablja neposredno. Vaša vlada jo z nasilnim posegom v vodstvo našega sindikata že 20 mesecev (!) eklatantno krši in s tem posega v človekove pravice.

Lep pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
član IO SSD in sindikalni zaupnik MZZ

Od: Boris Koprivnikar
Za: Peter Golob ,
Kp: Nejc Brezovar , Brigita Gorjanc , Duša Bojović , "Stanislav.Sikosek@gov.si" , Anja Ancelj , Nina Langerholc Čebokli
Datum: 31.01.2017 06:55
Zadeva: Re: poziv delodajalcu k izdaji razveljavitvenega sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU in takojšnjemu prenehanju šikaniranja reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov (SSD) - ponovna prošnja za pogovor

G. Golob,

z vašim primerom sem seznanjen, prav tako so moji kolegi, ki strokovno pokrivajo to področje, na voljo pristojnim ministrstvom za pomoč. Ker se pa vaš primer nanaša na druga ministrstva, osebno ne morem posegati v odločitve, zato tudi ne vidim dodane vrednosti v najinem sestajanju, saj ste me z vašimi stališči že izčrpno seznanili tako, kot tudi različne druge organe doma in v tujini. Upam, da boste našli rešitev sprejemljivo za vse strani, pri tem pa so kolegi na direktoratu za javni sektor na voljo za strokovno pomoč.

S pozdravi,

Boris Koprivnikar, minister

On 30. jan. 2017, at 16:09, Peter.Golob@gov.si wrote:

Spoštovani minister gospod Boris Koprivnikar,
spoštovani državni sekretar gospod dr. Nejc Brezovar,

ponovno vaju prosim za kratek sestanek na temo odprave nezakonitega stanja na MOP in MZZ ter izdaje razveljavitvenega sklepa v skladu s 4. odst. 74. člena ZJU.

Hvala in lep pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
član IO SSD in sindikalni zaupnik MZZ

----- Posredoval Peter Golob/MOP/GOV dne 30.01.2017 16:03 -----

Od: Peter Golob/MOP/GOV
Za: Nejc.Brezovar@ad.sigov.si,
Kp: Boris.Koprivnikar@ad.sigov.si, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, milan.brglez@dz-rs.si, varuh/VCP/ORG@SVN, Vlasta Nussdorfer/VCP/ORG@SVN, gregor.virant@fu.uni-lj.si, Goran Klemenčič/MP/GOV@SVN, Bojan.Dobovsek@dz-rs.si
Datum: 25.01.2017 12:48
Zadeva: ponovni POZIV delodajalcu k izdaji razveljavitvenega sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU in takojšnjemu prenehanju šikaniranja reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov (SSD)

Spoštovani državni sekretar gospod dr. Nejc Brezovar,

od mojega spodnjega poziva vašemu ministru gospodu Borisu Koprivnikarju sta minila že dva tedna, pa nisem prejel še nobenega odziva, niti ni bilo nezakonito stanje na MOP in MZZ kakor koli sanirano. Za primerjavo, z njegovim predhodnikom in vašim akademskim kolegom izr. prof. dr. Gregorjem Virantom tovrstnih komunikacijskih težav nisem imel in me je kot minister korektno sprejel na pogovor ter opravil z menoj tudi več telefonskih pogovorov. Kot se je kasneje izkazalo, so bila moja tedanja opozorila glede nezakonitega ravnanja MZZ pravilna, državni proračun pa je moral poravnati visoke denarne odškodnine.

Zgodba z nezakonitim kadrovskim poslovanjem MZZ se očitno ponavlja, pristojni resorni minister pa tokrat molči. Dopuščam možnost, da kot "diplomirani organizator dela in informatike" ni povsem razumel pravnega problema, ki sem mu ga predočil, verjamem pa, da ga boste z lahkoto razumeli vi, kot "univerzitetni diplomirani pravnik in doktor pravnih znanosti", ki "je na Pravni fakulteti v Ljubljani zaključil magistrski študij s področja upravnega prava, leta 2015 pa doktoriral z odliko s področja ustavnega prava" ter je od leta 2008 celo "asistent in raziskovalec (habilitiran za področje Ustavna ureditev) na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani".

Ob tako prepričljivi pravni in akademski usposobljenosti ne dvomim, da boste vašim sodelavcem na MJU brez težav pojasnili, da je potrebno ob pravnomočno odpravljeni odločbi MOP o uradniškem nazivu in posledično odpravljenem pogoju za zasedbo uradniškega delovnega mesta na MOP nemudoma uporabiti kogentno normo 4. odst. 74. člena ZJU in z izdajo ustreznega sklepa razveljaviti mojo prisilno premestitev z MZZ na MOP. Protizakonito je namreč, da kot javni uslužbenec z diplomatskim nazivom "pooblaščeni minister" še naprej opravljam uradniške naloge na uradniškem delovnem mestu na MOP, kjer se kot pogoj zahteva uradniški naziv podsekretar ali sekretar. MJU z opuščanjem dolžnega ravnanja naklepno vzdržuje protizakonito stanje.

Glede na vašo izjemno strokovno podkovanost na področju ustavne ureditve bi vas tudi prosil, da vašega ministra in predsednika vlade gospoda dr. Mira Cerarja opozorite, da vlada s prisilnim premeščanjem člana izvršilnega odbora reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov (SSD) in sindikalnega zaupnika MZZ eklatantno krši ratificirane mednarodne pogodbe, ki zavezujejo Republiko Slovenijo (Konvencijo ILO št. 87, 11. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, 9. člen Civilnopravne konvencije o korupciji, idr.), ter 76. člen Ustave RS. Opozorite ju lahko tudi na priporočilo odbora ministrov Sveta Evrope z dne 30. aprila 2014, št. CM/Rec (2014)7, ki v tč. 21 poudarja: "Whistleblowers should be protected against retaliation of any form, whether directly or indirectly, by their employer and by persons working for or acting on behalf of the employer. Forms of such retaliation might include dismissal, suspension, demotion, loss of promotion opportunities, punitive transfers and reductions in or deductions of wages, harassment or other punitive or discriminatory treatment." (Vir: https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20Recommendations/CMRec(2014)7E.pdf). Delovno sodišče v Celju je namreč na prvi stopnji že potrdilo, da je bila moja premestitev nezakonita in izvedena iz subjektivnih razlogov na strani ministra Karla Erjavca, ker sem kot sindikalni zaupnik razkrival nepravilnosti na MZZ.

Spoštovani, prosim vas za ažuren odziv in za kratek sestanek na to temo, v kolikor seveda utegnete.

V naprej hvala in lep pozdrav!

Peter Golob, univ. dipl. prav.
član IO SSD in sindikalni zaupnik MZZ

----- Posredoval Peter Golob/MOP/GOV dne 25.01.2017 11:16 -----

Od: Peter Golob/MOP/GOV
Za: Boris.Koprivnikar@ad.sigov.si,
Kp: dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, gp.ijs@gov.si, gp.mju@gov.si, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, milan.brglez@dz-rs.si, jaka.pergam@siol.net, branimir.strukelj@sviz.si, ess@gov.si, Lidija.Apohal@ad.sigov.si, Dusan.Semolic@sindikat-zsss.si, varuh/VCP/ORG@SVN, info@transparency.si, COMM-REP-LJU@ec.europa.eu, Valdis.Dombrovskis@ec.europa.eu, cab-dombrovskis-contact@ec.europa.eu, drh@coe.int, Thorbjorn.Jagland@coe.int, actrav@ilo.org, PARDEV@ilo.org, Goran Klemenčič/MP/GOV@SVN, Vlasta Nussdorfer/VCP/ORG@SVN, Borut Pahor/UPRS@SVN, Dejan Židan/MKO/GOV@SVN, Janko.Veber@dz-rs.si, eva.irgl@dz-rs.si, matej.tonin@dz-rs.si, matej.tašner-vatovec@dz-rs.si, alenka.bratusek@dz-rs.si, Vinko.Gorenak@dz-rs.si, Bojan.Dobovsek@dz-rs.si, Franc.Trcek@dz-rs.si, matjaz.han@dz-rs.si, info@strankasmc.si, peticije@dz-rs.si, jadranka.rebernik@rtvslo.si
Datum: 11.01.2017 17:21
Zadeva: POZIV delodajalcu k izdaji razveljavitvenega sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU in takojšnjemu prenehanju šikaniranja reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov (SSD)/ Request to Deputy Prime Minister Mr. Boris Koprivnikar to stop the Unconstitutional Govt. Interference in the Leadership of the Union of Slovene Diplomats

Spoštovani podpredsednik vlade in minister za javno upravo gospod Boris Koprivnikar,

na moj spodnji poziv sem prejel presenetljiv odgovor vaše glavne inšpektorice Inšpektorata za javni sektor gospe Lidije Apohal Vučković (v priponki), ki deluje v okviru vašega resorja. Vaša glavna inšpektorica podaja v tem svojem odgovoru popolnoma arbitrarno in nezakonito pravno razlago določb ZJU, in sicer, da naj bi po pravnomočno odpravljeni odločbi MOP o mojem imenovanju v uradniški naziv ne bilo potrebno uporabiti kogentne zakonske norme 4. odst. 74. člena ZJU, ki v primeru neizpolnjevanja pogojev za delovno mesto nalaga izdajo sklepa, s katerim se razveljavi sklep o premestitvi. Vaši glavni inšpektorici se tudi ne zdi prav nič sporno, da uradniške naloge na MOP opravljam brez ustreznega uradniškega naziva (še vedno imam namreč diplomatski naziv "pooblaščeni minister") in da je njena inšpektorica mag. Marija Tancek mojo tozadevno prijavo odstopila v obravnavo kar MOP oz. kršitelju, namesto, da bi v skladu s 1. odst. 76. člena ZJU ex offo podala ustrezen predlog na vašo Komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja (KPDR). Več o tem sem podrobno pojasnil v svojem predlogu, ki sem ga dne 28.12.2016 naslovil na vašo KPDR (v priponki), v katerem sem le-to tudi izrecno prosil za urgentno obravnavo predmetne zadeve, vendar po dveh tednih nisem prejel še nobenega odziva.

Spoštovani podpredsednik vlade, vaša glavna inšpektorica si je z zgoraj opisano samovoljno razlago 4. odst. 74. člena ZJU očitno privoščila to, kar vaš nekdanji strankarski kolega prof. dr. Bojan Dobovšek zelo nazorno opiše kot "kreativno razlago pravnih norm v korist vladajočih elit", ki je značilna za t.i. fluidni model pravne države, kot ga imamo v Republiki Sloveniji in ki ga vaša vlada očitno tolerira ali nemara celo podpira? Upam, da boste dokazali nasprotno, zato vas ponovno pozivam, da kot pristojni resorni minister odgovoren za javno upravo nemudoma zagotovite spoštovanje kogentne zakonske norme 4. odst. 74. člena ZJU in posledično razveljavitev sklepa o moji premestitvi z MZZ na MOP. Ponovno vas tudi opozarjam, da mi vaša vlada že 20 mesecev onemogoča izvrševanje voljene funkcije člana vodstva reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov, ki mi jo je na neposrednih in tajnih volitvah podelilo članstvo tega sindikata, kot tudi funkcijo sindikalnega zaupnika MZZ, ki mi jo je podelil ta sindikat. S tem vaša vlada eklatantno krši 76. člen Ustave RS in ratificirano Konvencijo ILO št. 87, ki se po 8. členu Ustave RS uporablja neposredno.

Glede na zgoraj citirana samovoljna pravna stališča vaše glavne inšpektorice in njene podrejene inšpektorice, bi veljalo tudi razmisliti o ustrezni kadrovski prevetritvi vašega inšpektorata ter s tem dvigu strokovne ravni in depolitizacije njegovega delovanja.

V pričakovanju vašega hitrega in odločnega ukrepanja za vzpostavitev zakonitosti na MOP in MZZ vas lepo pozdravljam!

Peter Golob, univ. dipl. prav.
član IO SSD in sindikalni zaupnik MZZ

odgovor - 0611-212/2016/6

gp.ijs
za:
Peter.Golob
27.12.2016 15:17

Odgovorite osebi gp.ijs

Od: Peter Golob/MOP/GOV
Za: Lidija.Apohal@ad.sigov.si, gp.ijs@gov.si, Boris.Koprivnikar@ad.sigov.si, gp.mju@gov.si,
Kp: Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, milan.brglez@dz-rs.si, varuh/VCP/ORG@SVN, info@transparency.si, COMM-REP-LJU@ec.europa.eu, jaka.pergam@siol.net, branimir.strukelj@sviz.si, ess@gov.si
Datum: 12.12.2016 17:24
Zadeva: PONOVNI POZIV k uvedbi inšpekcijskega nadzora nad MZZ in MOP zaradi opustitve uradne dolžnosti izdaje sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU

Spoštovana glavna inšpektorica Inšpektorata za javni sektor gospa Lidija Apohal Vučković,
spoštovani minister za javno upravo gospod Boris Koprivnikar,

z obžalovanjem ugotavljamo, da ste tudi tokratni inšpekcijski pregled nad kršitvami ministrov DeSUS Karla Erjavca (na MZZ) in Irene Majcen (na MOP) zaupali v obravnavo taisti inšpektorici mag. Mariji Tancek, ki se je v dosedanjih inšpekcijskih pregledih IJS na MZZ že izkazala kot pristranska in izrazito benevolentna do kršitev ministra Karla Erjavca.

Z dopisom št. 0611-212/2016/3 z dne 12.12.2016 (v priponki) je inšpektorica moj poziv k uvedbi inšpekcijskega nadzora preprosto odstopila "v pristojno reševanje" na MOP, torej kar samemu kršitelju, namesto, da bi opravila inšpekcijski nadzor in sporočila svoje ugotovitve glede kršitve dolžnostnega ravnanja izdaje razveljavitvenega sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU. Inšpektorica se pri tem sklicuje na 4. odst. 65. člena ZUP, ki ureja postopek ravnanja z vlogami, ki niso v pristojnosti organa, ki jih je prejel. Navedeno nakazuje, da inšpektorica ocenjuje, da sploh ni pristojna za reševanje tovrstne prijave, temveč naj bi o prijavljeni kršitvi presojal kar kršitelj sam. To nakazuje bodisi na nepoznavanje vloge in pristojnosti IJS, ali na nepripravljenost IJS kot inšpekcijskega organa v sestavi MJU, da preverja tovrstne kršitve oz. na de facto centraliziranost izvršilne veje oblasti do tolikšne mere, da ji je že popolnoma vseeno ali kršitev preiskuje IJS ali kar kršitelj sam. Ob takšni nadzorni praksi postane IJS povsem odvečen in ga lahko ukinemo. V dopisu inšpektorice citirana norma 4. odst. 65. člena ZUP tudi predvideva, da uradna oseba nepristojnega organa na to opozori vložnika in ga napoti k pristojnemu organu; inšpektorica mi tovrstnega opozorila ni izdala.

V vmesnem času mi je ministrica DeSUS Irena Majcen vročila novo odločbo o imenovanju v naziv št. 100-33/2015-MOK/25 z dne 18.11.2016 (v priponki), v katere izreku eksplicitno navaja, da me imenuje v uradniški naziv "z dnem dokončnosti". To nesporno pomeni, da bom moral vse do dokončnosti te odločbe še naprej nezakonito (!) opravljati uradniške naloge na sedanjem uradniškem delovnem mestu na MOP, saj se za to uradniško delovno mesto zahteva uradniški naziv, ki pa ga še nekaj časa (vsaj do dokončnosti te odločbe!) nesporno ne bom imel. Tovrstno zavestno kršenje veljavne zakonodaje ima tudi elemente kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic iz 257. člena KZ-1 ter kaznivega dejanja kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih pravic iz 200. člena KZ-1, saj ministrica s tovrstnim ravnanjem meni in našemu sindikatu še naprej naklepno ovira uresničevanje sindikalnih pravic do svobodne izbire sindikalnih predstavnikov.

Če se torej IJS in resornemu MJU do sedaj ni zdelo potrebno ukrepati, bi morala ukrepati sedaj, ko je ministrica DeSUS izdala zgoraj navedeno odločbo in s tem očitno:
- vztraja, da bom moral vse do dokončnosti te odločbe nezakonito zasedati uradniško delovno mesto, čeprav še nimam uradniškega naziva ter
- zavrača zakonsko dolžnost izdaje razveljavitvenega sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU, ki edini lahko nemudoma sanira sedanjo nezakonito situacijo.

Spoštovani minister gospod Koprivnikar, objektivno in subjektivno ste odgovorni za zakonitost delovanja IJS in za njegovo eventualno neukrepanje oz. dopuščanje nadaljevanja nezakonitega stanja na MOP, vključno s poseganjem vaše vlade v svobodo našega sindikata, da si sam izbira svoje predstavnike.

V pričakovanju hitre sanacije nezakonitega stanja na MOP vas vse lepo pozdravljam,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
član IO SSD in sindikalni zaupnik MZZ

Od: Peter Golob/MOP/GOV
Za: gp.ijs@gov.si, Lidija.Apohal@ad.sigov.si,
Kp: Tadeja.Savnik@ad.sigov.si, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, milan.brglez@dz-rs.si, varuh/VCP/ORG@SVN, info@transparency.si, COMM-REP-LJU@ec.europa.eu
Datum: 30.11.2016 12:54
Zadeva: POZIV k uvedbi inšpekcijskega nadzora nad MZZ in MOP zaradi neupoštevanja pravnomočne sodbe opr. št. I U 1390/2015 z dne 11.10.2016 in opustitve uradne dolžnosti izdaje sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU

Spoštovana glavna inšpektorica IJS gospa Lidija Apohal Vučković,

kot sem pojasnil v spodnjem pozivu predsedniku vlade dr. Miru Cerarju, je bila s pravnomočno sodbo Upravnega sodišča RS opr. št. I U 1390/2015 z dne 11.10.2016 odpravljena odločba MOP o mojem imenovanju v uradniški naziv, kar ima po 281. členu ZUP za posledico odpravo vseh pravnih posledic, ki so iz nje nastale. V 1. odst. 79. člena ZJU je določeno, da se "za uradniška delovna mesta (se) kot pogoj za opravljanje dela poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, določi naziv, smer izobrazbe, funkcionalna in specialna znanja ter posebne sposobnosti, lahko pa tudi drugi pogoji, če tako določa zakon" , v 1. odst. 84. člena ZJU pa je določeno, da "uradnik izvršuje javne naloge v nazivu." Ker je torej odpravljen moj uradniški naziv, ki je "pogoj za opravljanje dela" na uradniškem delovnem mestu na MOP, bi morala predstojnika MZZ in MOP nemudoma izdati sklep iz 4. odst. 74. člena ZJU in z njim razveljaviti njun sklep z dne 7.5.2015 o moji premestitvi na MOP. Tega vse do danes nista naredila in - kot izhaja iz spodaj pripetega odgovora GS MZZ mag. Vidoviča - tudi ne nameravata narediti, zato je potrebno vaše takojšnje ukrepanje.

Prosim, da me o vaših ugotovitvah in izvedenih ukrepih sproti obveščate.

Lep pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
sindikalni zaupnik MZZ

----- Posredoval Peter Golob/MOP/GOV dne 30.11.2016 12:28 -----

Od: Peter Golob/MOP/GOV
Za: dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, gp.kpv@gov.si,
Kp: Karl Erjavec/MZZ/GOV@SVN, Stanislav Vidovič/MZZ/GOV@SVN, Irena Majcen/MOP/GOV@SVN, Dejan Židan/MKO/GOV@SVN, Anja Kopač-Mrak/MDDSZ/GOV@SVN, Boris Koprivnikar/MJU/GOV@SVN, Goran Klemenčič/MP/GOV@SVN, gp.mzz@gov.si, Gregor Krajc/UPV/GOV@SVN, milan.brglez@dz-rs.si, varuh/VCP/ORG@SVN, OCR KPK/KPK/ORG@SVN, anti.korupcija@kpk-rs.si, Vlasta Nussdorfer/VCP/ORG@SVN, Lidija.Apohal@ad.sigov.si, Boris Štefanec/KPK/ORG@SVN, Alma Sedlar/KPK/ORG@SVN, Igor Lamberger/KPK/ORG@SVN, gp.ijs@gov.si, gp.irsd@gov.si, sloaud@rs-rs.si, vid.doria@transparency.si, info@transparency.si, COMM-REP-LJU@ec.europa.eu, bojan.dobovsek@dz-rs.si, franc.trcek@dz-rs.si, janko.veber@dz-rs.si, eva.irgl@dz-rs.si, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, Nataša Trček/IRSD/MDDSZ/GOV@SVN, peticije@dz-rs.si, Borut Pahor/UPRS@SVN
Datum: 28.11.2016 15:17
Zadeva: POZIV k izvršitvi pravnomočne sodbe opr. št. I U 1390/2015 z dne 11.10.2016 in izdaji sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU

Spoštovani predsednik vlade gospod prof. dr. Miro Cerar,

ignorantia iuris nocet. Spodaj pripeti odgovor ustanovnega člana vaše stranke SMC mag. Stanislava Vidoviča, ki ga je vaša vlada imenovala za generalnega sekretarja MZZ, bi vam moral biti v resno opozorilo pri bodočem kadrovanju na najodgovornejša delovna mesta v državni upravi. Ne glede na to, ali je njegovo spodnje pisanje zgolj posledica njegovega pomanjkljivega pravnega znanja, ali priučenih negativnih praks iz časa službovanja v SOVA, ga to ne odvezuje njegove osebne odgovornosti za zakonitost poslovanja MZZ, kot mu jo izrecno nalaga 7. člen ZZZ-1. Njegovo in eventualno vztrajanje pravnika ministra Karla Erjavca pri sedanjem protizakonitem ravnanju MZZ oz. nespoštovanju pravnih posledic pravnomočne sodbe opr. št. I U 1390/2015 z dne 11.10.2016, bi imelo tudi znake kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic iz 257. člena KZ-1 in kršitve sindikalnih pravic iz 200. člena KZ-1.

Upravno sodišče RS je odločbo MOP o mojem imenovanju v uradniški naziv pravnomočno odpravilo (ne pa razveljavilo), kar pomeni, da so odpravljeni vsi njeni pravni učinki za nazaj (ex tunc). S tem v zvezi ponovno opozarjam na 281. člen ZUP, ki tudi za pravnega laika dovolj razumljivo določa, da "če se odločba odpravi ali izreče za nično, se odpravijo tudi pravne posledice, ki so iz nje nastale". Dodatno opozarjam še na 4. odst. 74. člena ZJU, ki zelo jasno določa: "Aneks k pogodbi o zaposlitvi oziroma sklep o premestitvi se razveljavi, če oseba ne izpolnjuje pogojev za delovno mesto, na katero je bila premeščena, oziroma za položaj. Aneks oziroma sklep se razveljavi s sklepom."

Čeprav MZZ ni bilo "stranka tega postopka" in čeprav upravno sodišče ni (direktno) odločalo o "pravici do moje vrnitve na delo v MZZ", se pravne posledice odprave navedene odločbe MOP raztezajo tudi na sklep MZZ in MOP z dne 7.5.2015 (v priponki) o moji premestitvi na MOP, ker je temeljil prav na tej odpravljeni odločbi MOP. Odprava odločbe MOP namreč pomeni, da nisem pridobil uradniškega naziva, ki pa je zakoniti pogoj za zasedbo delovnega mesta na MOP. V 1. odst. 79. člena ZJU je namreč določeno: "Za uradniška delovna mesta se kot pogoj za opravljanje dela poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, določi naziv, smer izobrazbe, funkcionalna in specialna znanja ter posebne sposobnosti, lahko pa tudi drugi pogoji, če tako določa zakon." V 1. odst. 84. člena ZJU pa je določeno: "Uradnik izvršuje javne naloge v nazivu."

Kljub prisilni premestitvi na MOP sem torej ohranil svoj diplomatski naziv pooblaščeni minister, ki ga imam še danes. Čeprav bo MOP znova odločalo o mojem nazivu, ne bo moglo sanirati pravnih posledic odpravljene odločbe in na njej temelječe nezakonite premestitvene odločbe MZZ in MOP.

GS MZZ mag. Vidovič se tudi popolnoma neutemeljeno sklicuje na Višje delovno in socialno sodišče, ki da še ni odločilo "o zakonitosti sklepa o trajni premestitvi v MOP". Slednje namreč v ničemer ne vpliva na zakonsko dolžnost MZZ in MOP, kot izhaja iz 4. odst. 74. člena ZJU. Z odpravo odločbe MOP o mojem imenovanju v naziv so ipso facto nastopili zakonski pogoji iz 4. odst. 74. člena ZJU, zato bi morala ministra Karl Erjavec in Irena Majcen nemudoma izdati sklep o razveljavitvi sklepa z dne 7.5.2015 o moji premestitvi v MOP, ker ne izpolnjujem pogoja za delovno mesto, na katero sem premeščen (nimam uradniškega naziva).

Glede na zgoraj navedeno je ocena GS MZZ mag. Vidoviča o neutemeljenosti mojega zahtevka po takojšnji vzpostavitvi zakonitega stanja oz. moji vrnitvi na delo na MZZ popolnoma napačna in protizakonita ter mi povzroča nenadomestljivo škodo. Naj vas še enkrat opozorim, da mi že več kot 18 mesecev onemogočate izvrševanje mandata člana izvršilnega odbora reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov in funkcijo sindikalnega zaupnika MZZ.

Samovoljna odločitev GS MZZ mag. Vidoviča, da ne bo upošteval moje "kandidature za zasedbo prostega delovnega mesta v tujini", pa me postavlja v neenakopraven položaj z ostalimi kandidati, saj iz časopisnega članka https://www.dnevnik.si/1042755165/slovenija/do-veleposlaniskega-mesta-z-zlatim-klicem jasno izhaja, da omogočate zasedbo navedenih prostih delovnih mest celo t.i. političnim oz. nekariernim diplomatom, ki sploh niso diplomati zaposleni na MZZ (kot rečeno, sam sem ohranil diplomatski naziv). Tovrstno protizakonito diskriminiranje bo imelo za posledico tudi naklepno kršitev tretjega odstavka 49. člena Ustave RS ter odškodninsko odgovornost MZZ in osebno odgovornost GS MZZ in predstojnika MZZ za kršitev pravic in povzročeno škodo. Ob tem bi vas opozoril tudi na priporočilo odbora ministrov Sveta Evrope z dne 30. aprila 2014, št. CM/Rec (2014)7, ki v tč. 21 poudarja: "Whistleblowers should be protected against retaliation of any form, whether directly or indirectly, by their employer and by persons working for or acting on behalf of the employer. Forms of such retaliation might include dismissal, suspension, demotion, loss of promotion opportunities, punitive transfers and reductions in or deductions of wages, harassment or other punitive or discriminatory treatment." (Vir: https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20Recommendations/CMRec(2014)7E.pdf).

Spoštovani predsednik vlade, v kolikor vam zgoraj navedene pravne posledice odprave odločbe o imenovanju v uradniški naziv ter iz tega izhajajoča zakonska dolžnost predstojnikov MZZ in MOP, da na podlagi 4. odst. 74. člena ZJU razveljavita sklep o moji prisilni premestitvi na MOP, še vedno niso povsem razumljive, predlagam, da se po nasvet obrnete na ustrezno podkovane pravne strokovnjake (pristojni pravniki na MZZ očitno zelo slabo vodijo postopke) in nato v skladu s 14. členom ZVRS naložite obema ministroma DeSUS, naj sprejmeta zakonito odločitev o moji takojšnji reintegraciji na delo v MZZ. Z vidika specialne in generalne prevencije bi ravnali popolnoma neodgovorno, če bi zgolj zavoljo miru v vladni koaliciji popustili ministroma DeSUS in tako nadaljevali nezakonito prakso MZZ, vašega člana mag. Vidoviča pa celo nagradili z veleposlaniškim mestom v tujini, kot ste storili v primeru prejšnjega GS MZZ in malteškega viteza Tomaža Kunstlja, ki je sedaj akreditiran kar pri svojem Suverenem malteškem viteškem redu. S tem bi dodatno spodkopali že tako načete temelje pravne države.

Lep pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
sindikalni zaupnik MZZ

Od: Stanislav Vidovič/MZZ/GOV
Za: Peter Golob/MOP/GOV@SVN,
Kp: Anja Kopač-Mrak/MDDSZ/GOV@SVN, dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, Goran Klemenčič/MP/GOV@SVN, gp.mzz@gov.si, Gregor Krajc/UPV/GOV@SVN, milan.brglez@dz-rs.si, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN
Datum: 24.11.2016 17:16
Zadeva: Re: vrnitev na delo na MZZ - pravnomočna sodba opr. št. I U 1390/2015 z dne 11.10.2016

Spoštovani gospod Peter Golob,

poslali ste sodbo Upravnega sodišča glede vašega imenovanja v uradniški naziv sekretar. Upravno sodišče je odločbo o imenovanju odpravilo in naložilo MOP, da mora o tem odločiti znova. MZZ ni stranka tega postopka. Iz odločitve Upravnega sodišča ne izhaja pravica vaše vrnitve na delo v MZZ, saj to ni bil predmet postopka pred Upravnim sodiščem.

O zakonitosti sklepa o trajni premestitvi v MOP trenutno odloča Višje delovno in socialno sodišče, pri čemer sodni postopek še ni pravnomočno zaključen. Glede na navedeno ocenjujem, da vaš zahtevek, da se zglasite na MZZ zaradi ureditve nastopa dela, ni utemeljen. Iz istih razlogov ne morem upoštevati vaše kandidature za zasedbo prostega delovnega mesta v tujini (mail, ki ste ga poslali 23.11.2016) .

Lep pozdrav,
mag. Stanislav Vidovič
Veleposlanik
Generalni sekretar Ambassador
Secretary General

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Sekretariat Secretariat

Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
T: +386 1 478 22 10
E: stanislav.vidovic@gov.si
http://www.mzz.gov.si

From: Peter Golob/MOP/GOV
To: gp.mzz@gov.si, Stanislav Vidovič/MZZ/GOV@SVN
Cc: Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, milan.brglez@dz-rs.si, dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, Goran Klemenčič/MP/GOV@SVN, Anja Kopač-Mrak/MDDSZ/GOV@SVN, Gregor Krajc/UPV/GOV@SVN
Date: 17.11.2016 16:45
Subject: vrnitev na delo na MZZ - pravnomočna sodba opr. št. I U 1390/2015 z dne 11.10.2016

Spoštovani generalni sekretar gospod mag. Stanislav Vidovič,

Upravno sodišče RS je dne 11.10.2016 izdalo sodbo opr. št. I U 1390/2015 (prilagam jo v priponki) zoper katero ni pritožbe, zato je pravnomočna in učinkuje takoj.
S to sodbo je bila odpravljena odločba MOP z dne 15.4.2015 o mojem imenovanju v uradniški naziv.

ZUP v 281. členu določa, da "če se odločba odpravi ali izreče za nično, se odpravijo tudi pravne posledice, ki so iz nje nastale".

Posledično je nična oz. brez pravnih učinkov tudi premestitvena odločba MOP in MZZ št. 100-33/2015/4 z dne 7.5.2015, saj temelji na tej odpravljeni odločbi, ki je bila osnova za premestitev na uradniško delovno mesto šifra 1657.

Generalni sekretar MZZ je po 7. členu ZZZ-1 osebno odgovoren, da skrbi za "zakonito delovanje ministrstva za zunanje zadeve". Posledično prosim za informacijo, kdaj in pri kom naj se zglasim, da nemudoma vzpostavimo zakonito stanje in uredimo moj nastop dela na MZZ.

Sindikalni pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
sindikalni zaupnik MZZ

[attachment "sodba I U 1390-2015.pdf" deleted by Stanislav Vidovič/MZZ/GOV]

Nova afera v sodstvu: ljubljansko delovno sodišče sindikalnim predstavnikom množično krši ustavno pravico do naravnega sodnika

Značke

, , , , , , , , , , , , ,

RTV Slovenija je včeraj poročala o novem primeru očitnega kršenja pravice do naravnega sodnika na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, tokrat v delovnem sporu o kršitvi pravic predstavnikov sindikata voznikov ter sveta delavcev, ki je organiziran v okviru Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet (LPP):
http://www.rtvslo.si/slovenija/ne-sporno-dodeljevanje-zadev-sodnikom-na-delovnem-sodiscu/413976

Na istovrstno kršitev taistega sodišča sem tudi sam javno opozoril že aprila lani, saj je ljubljansko delovno sodišče moje delovne spore proti MZZ preveč očitno dodeljevalo sodnici Gordani Skočič (ta je namreč v preteklosti izkazala očitno pristranskost v prid MZZ), čeprav je takšno “naključje” statistično nemogoče. Ta primer sem podrobno opisal na tem blogu:

https://petergolob.wordpress.com/2016/04/12/neverjetno-nakljucje-zakaj-moji-delovni-spori-z-mzz-koncajo-pri-sodnici-gordani-skocic/

https://petergolob.wordpress.com/2016/05/10/predsednica-delovnega-sodisca-vendarle-izlocila-sodnico-gordano-skocic/

Očitno gre za splošno razširjeno protiustavno prakso dodeljevanja sodnih zadev na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, ki bi jo bilo potrebno nemudoma sankcionirati in sanirati, sicer je resno ogrožena neodvisnost in nepristranskost sojenja v delovnih sporih, v katerih se odloča o kršitvah pravic sindikalnih predstavnikov. Ob tovrstnem protiustavnem ravnanju sodišča in očitnem neodpravljanju ugotovljenih anomalij ne čudi, da je zaznana neodvisnost slovenskega pravosodja med najnižjimi v EU: http://www.rtvslo.si/slovenija/neodvisnost-pravosodja-v-sloveniji-med-v-eu-ju-med-slabsimi-a-institucije-zadovoljne/390338

Pri pravici do naravnega sodnika gre za ustavno pravico iz 2. odstavka 23. člena Ustave RS, ki pravi: “Sodi mu lahko samo sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej določenih z zakonom in s sodnim redom.”

Ustavno sodišče RS je v svoji sodbi opr. št. U-I-209/93 z dne 23.2.1995 pojasnilo: “Drugi odstavek 23. člena Ustave določa, da o pravicah in dolžnostih vsakogar lahko sodi samo sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej določenih z zakonom in s sodnim redom. Ta ustavna določba preprečuje naknadno izbiro sodnika oziroma določitev kriterijev za izbiro sodnika, ki bo odločal v posamezni zadevi potem, ko je spor že nastal. Vnaprej določena pravila morajo izključiti diskrecijo kateregakoli organa pri določanju sodnika, ki bo odločal v posameznem primeru. Ta pravila tudi ne smejo puščati nobene nepotrebne negotovosti in nedoločnosti pri določitvi sodnika. Določba naj zagotovi, da se bodo zadeve dodeljevale posameznim sodnikom po vnaprej določenih pravilih, ki dodelitev vežejo na naključne opredelilne znake zadeve. Določbo drugega odstavka 23. člena Ustave je treba kot procesno pravilo obravnavati paralelno z načelom zakonitosti kot materialnim pravilom: v obeh primerih gre za načelo vnaprejšnje splošne določenosti, ki naj naslovnike norme ščiti pred samovoljo organov državne oblasti.

Prvenstveni namen določbe 2. odstavka 23. člena Ustave je torej onemogočiti diskrecionaren vpliv sodišča in vsakega drugega organa na izbiro sodnika v posamični zadevi.”

Na potezi je sedaj minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič, da na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani nemudoma izvede nadzor nad sodno upravo, predsednici sodišča naloži ustrezne ukrepe za odpravo protiustavnosti ter predlaga uvedbo ustreznih sankcij zoper odgovorne.
http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_nadzor_organizacije_poslovanja_sodisc/

Nov primer klientelizma stranke DeSUS na Ministrstvu za okolje in prostor?

Značke

, , , , , , , , , , , ,

Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) očitno poteka intenzivno politično kadrovanje stranke DeSUS. Poleg nedavne zaposlitve predsednice PO DeSUS Koroška Tanje Klemenc Sekuti dne 1.11.2016 za nedoločen čas (o njej smo poročali tukaj: https://petergolob.wordpress.com/2016/11/07/klientelizem-desus-tanja-klemenc-sekuti-od-erjavca-k-ministrici-ireni-majcen/ ), se je sreča sedaj nasmehnila še simpatizerki stranke DeSUS Vesni Dragan. Ta je bila še lani zaposlena kot sekretarka v kabinetu ministrice Irene Majcen (vir: http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/1.tocka_ds-39zapisnik.pdf ), dne 1.12.2016 pa jo je ministrica zaposlila za nedoločen čas. Danes, dne 1.2.2017, pa je že vodja Sektorja za stanovanja na MOP! Kako nas lahko ministrica Majcnova prepriča, da je na javnem natečaju iskala in izbrala “najbolj strokovno kandidatko” za delovno mesto podsekretarke v Direktoratu za vode in investicije, če pa je že čez 2 meseca ne potrebuje več na tem delovnem mestu oz. v tem direktoratu ter jo premešča v Sektor za stanovanja v Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja?! Očitno se tako dela uradniško kariero pod “etično” vlado dr. Mira Cerarja! Ostali državljanke in državljani pa se lahko pridno prijavljate na javne natečaje in molite, da se vam morda kdaj nasmehne sreča.

https://mobile.twitter.com/dvesna