Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Vlada RS – Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja (KPDR) v sestavi Mihael Gubenšek (sicer vodja službe za razvoj pravosodja na ministrstvu za pravosodje, javnosti poznan tudi kot nekdanji kancler društva, ki je vabilo na t.i. “rdečo mašo”: http://www.mladina.si/95098/sodba-v-imenu-sv-duha/), Barbara Koželj Sladič (sicer sekretarka na MJU in poznavalka ZJU: http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1308616) in Andrej Verhovnik Marovšek (sicer generalni sekretar na MF) je izdala sklep št. 10051-513/2016/4 z dne 15.2.2017, s katerim “ni ugodila” mojemu predlogu za razveljavitev prisilne premestitve z MZZ na MOP. Sklep KPDR v celoti objavljam tukaj: KPDR – predlogu za razveljavitev premestitve se ne ugodi

Vlada oz. KPDR je v tem postopku zavestno opustila svojo zakonsko dolžnost izdaje razveljavitvenega sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU in posledično več mesecev zavestno vzdrževala protizakonito stanje na MOP. Na to sta bila izrecno opozorjena tudi minister Boris Koprivnikar in njegov državni sekretar asis. dr. Nejc Brezovar, vendar nezakonitosti nista odpravila. KPDR bi lahko po prejetem predlogu za razveljavitev premestitvenega sklepa nemudoma preverila, ali so z odpravljeno odločbo MOP o imenovanju v uradniški naziv dejansko odpadli tudi pogoji za zasedbo uradniškega delovnega mesta na MOP in posledično odločila, da se skladno s 4. odst. 74. člena ZJU razveljavi premestitveni sklep. Namesto tega se je očitno raje odločila zavlačevati z odločitvijo in počakati na dokončnost nove odločbe MOP o imenovanju v naziv. Zaskrbljujoče je torej dejstvo, da je vladna KPDR vedela, da sem leto in pol – do odprave prve odločbe MOP o imenovanju v naziv – nezakonito opravljal dela in naloge na MOP, ker nisem imel ustreznega uradniškega naziva. Še bolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da je KPDR zelo dobro vedela, da bo moje delo na MOP še vse do dokončnosti nove odločbe MOP o imenovanju v naziv protizakonito (skupaj je to protizakonito stanje trajalo celih 21 mesecev!). Kljub temu KPDR tega nezakonitega stanja ni nemudoma odpravila (ni razveljavila premestitve), temveč je zavestno čakala, da nova odločba MOP o imenovanju v naziv postane dokončna in da tako po njeni oceni “post festum” izpolnim formalni pogoj za zasedbo delovnega mesta na MOP. Nesporno je, da je KPDR s tem za dobra 2 meseca zavestno zavlekla trajanje protizakonitega stanja na MOP, saj sem moral brez uradniškega naziva še naprej opravljati dela in naloge na delovnem mestu, ki kot pogoj zahteva uradniški naziv.

Protizakonitega stanja pa KPDR s tovrstno opustitvijo nikakor ni odpravila. Z odpravo odločbe MOP o imenovanju v naziv so bile namreč odpravljene tudi vse njene pravne posledice (tako izrecno 281. člen ZUP https://zakonodaja.com/zakon/zup/281-clen), vključno s samim sklepom o premestitvi, ki je posledično ničen oz. brez pravnih učinkov. Protizakonito stanje na MOP se tako nadaljuje.

Advertisements