Nekaj članov Sindikata slovenskih diplomatov me je danes spraševalo, ali sem res od MZZ zahteval plačilne liste vseh zaposlenih na MZZ. V odgovor objavljam spodaj moji zahtevi za posredovanje informacij javnega značaja, ki sem ju naslovil na MZZ. Od MZZ sem zahteval le plačilne liste sledečih funkcionarjev in uslužbencev MZZ: vodje kabineta ministra Vlaste Vivod, visoke predstavnice RS za nasledstvo dr. Ane Polak Petrič, mag. Simone Drenik, Boštjana Puclja, zunanjega ministra Karla V. Erjavca, Franca Buta, Dragoljube Benčina, Edvina Skrta, mag. Stanislava Vidoviča, Jane Švigelj Kvaternik, Rine Pavlin-Gnidovec, Andreja Štera, Veronike Stabej in članov kabineta ministra.

————————————–

Zahteva za posredovanje informacij javnega značaja

Peter Golob
za:
Rina Pavlin-Gnidovec, gp.mzz
04.02.2016 13:18

Kp:
Stanislav Sikošek, Stanislav Vidovič

Spoštovana,

v skladu s 5. in 12. členom ter na podlagi 1. alineje 3. odstavka 6. člena ZDIJZ-UPB2 (Uradni list RS, št. 51/2006) zahtevam posredovanje informacij javnega značaja v obliki skeniranih fotokopij, in sicer:

– vseh plačilnih list vodje kabineta ministra Vlaste Vivod, od njene premestitve v MZZ leta 2012 do danes, kot tudi vseh odredb o določitvi dodatkov k njeni plači,
– plačilnih list visoke predstavnice RS za nasledstvo dr. Ane Polak Petrič za leti 2015 in 2016,
– plačilnih list mag. Simone Drenik v zadnjem letu njenega vodenja Projektne skupine za pripravo zagovora pred arbitražnim sodiščem,
– plačilnih list Boštjana Puclja za leti 2015 in 2016,
– elektronsko vabilo generalne sekretarke MOP Mateje Omejec na sestanek MOP in MZZ dne 13.4.2015 ter zapisnik s tega sestanka.

Predmetna zahteva naj se obravnava kot pisna zahteva po ZDIJZ. Pisne odgovore in skenirane kopije dokumentov mi prosim pošljite po elektronski pošti na naslova: peter.golob@gov.si in stanislav.sikosek@gov.si.

V naprej hvala in lep pozdrav,

Peter Golob
Milana Majcna 49a
1000 Ljubljana

———————————–

Zahteva za posredovanje informacij javnega značaja

Peter Golob
za:
Rina Pavlin-Gnidovec, gp.mzz
26.02.2016 16:00

Kp:
Stanislav Sikošek, Stanislav Vidovič

Spoštovana,

ob vpogledu v spis izbirnega postopka za zasedbo prostega delovnega mesta svetovalca v Sektorju za sosednje države na MZZ, mi je uslužbenka ZKD pojasnila, da imam zgolj pravico do vpogleda, ne pa tudi do kopiranja dokumentacije, da pa lahko le-to pridobim na podlagi zahteve za dostop do informacije javnega značaja po ZDIJZ. Posledično, v skladu s 5. in 12. členom ter na podlagi 1. alineje 3. odstavka 6. člena ZDIJZ-UPB2 (Uradni list RS, št. 51/2006), zahtevam posredovanje informacij javnega značaja v obliki skeniranih fotokopij, in sicer:

– sklepa vlade št. 11000-94/2014/6 z dne 26.2.2015,
– sklepa MZZ št. 1100-25/2015/64 z dne 6.8.2015, s katerim je MZZ določilo standarde strokovne usposobljenosti, vključno s podatkom, če oz. kje so bili ti standardi objavljeni,
– poročila MZZ št. 1100-25/2015/102 z dne 8.1.2016 o izvedbi javnega natečaja,
– rezultatov testov osebnostne primernosti zame in za izbrano kandidatko, ki ju je pripravil prof. dr. Matija K. Brenk,
– metodologije prof. dr. Matije K. Brenka za ocenjevanja kandidatov, pogodbe sklenjene med njim in MZZ, ter izplačila, ki jih je prejel v zadnjih 12 mesecih,
– dopisa sekretariata MZZ št. 1100-25/2015/101 z dne 4.12.2015, naslovljenega na go. Jelko Štemberger, na katerem je z rdečo barvo pripisan komentar ocenjevalke Nataše Zupančič Tomc,
– pogodbe sklenjeno med izbrano kandidatko Petro Trkov in veleposlaništvom RS v Ankari,
– prijave izbrane kandidatke na razpis,
– potrdila Economic Development Foundation o opravljenem 6 mesečnem praktičnem usposabljanju izbrane kandidatke,
– vseh plačilnih list zunanjega ministra Karla V. Erjavca, od njegovega prihoda v MZZ do danes, kot tudi vseh odredb o določitvi dodatkov k njegovi plači,
– plačilnih list Franca Buta za leti 2015 in 2016,
– plačilnih list Dragoljube Benčina za zadnje leto, ko je opravljala funkcijo državne sekretarke,
– plačilnih list Edvina Skrta za leti 2015 in 2016,
– plačilnih list mag. Stanislava Vidoviča za leti 2015 in 2016,
– plačilnih list Jane Švigelj Kvaternik za leti 2015 in 2016,
– plačilnih list Rine Pavlin-Gnidovec za leti 2015 in 2016,
– plačilnih list Andreja Štera za leti 2015 in 2016,
– plačilnih list Veronike Stabej za zadnjih 6 mesecev,
– plačilnih list vseh članov kabineta ministra za zadnje 3 mesece.

Predmetna zahteva naj se obravnava kot pisna zahteva po ZDIJZ. Pisne odgovore in skenirane kopije dokumentov mi prosim pošljite po elektronski pošti na naslova: peter.golob@gov.si in stanislav.sikosek@gov.si.

V naprej hvala in lep pozdrav,

Peter Golob
Milana Majcna 49a
1000 Ljubljana

————————————–

Advertisements