Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Podpredsednik vlade in minister za javno upravo Boris Koprivnikar (SMC) mi odgovarja, da osebno ne more posegati v kadrovske odločitve drugih ministrstev (konkretno ministrov stranke DeSUS Karla Erjavca in Irene Majcen), temveč lahko on in njegovi uslužbenci na MJU nudijo le “strokovno pomoč”.

Boris Koprivnikar se očitno spreneveda, saj ima v okviru svojega resorja Inšpektorat za javni sektor (IJS), ki naj bi bdel nad zakonitostjo kadrovskih postopkov na ministrstvih in v primeru zaznanih nepravilnosti ustrezno ukrepal. IJS je obveščen, da mi je Upravno sodišče RS pravnomočno odpravilo odločbo o uradniškem nazivu in tako ponovno vzpostavilo moj prejšnji diplomatski naziv pooblaščeni minister. Posledično ne izpolnjujem zakonskega pogoja za uradniško delovno mesto na MOP in bi morala država kot delodajalec nemudoma izdati sklep po 4. odst. 74. členu ZJU (https://zakonodaja.com/zakon/zju/74-clen-primeri-razveljavitve ), s katerim bi razveljavila mojo prisilno premestitev z MZZ na MOP.

Tudi Komisija vlade za pritožbe iz delovnega razmerja (KPDR) že dober mesec zavlačuje postopek in noče meritorno odločiti o mojem predlogu, naj skladno s 1. odst. 76. člena ZJU (https://zakonodaja.com/zakon/zju/76-clen-odlocanje-o-razveljavitvi ) izda razveljavitveni sklep iz 4. odst. 74. člena ZJU. Uslužbenec MJU, ki zagotavlja strokovno-tehnično podporo KPDR, mi je v današnjem telefonskem pogovoru pojasnil, da moja zadeva ni prednostna in da so ravnokar v postopku zamenjave predsednice KPDR (na mesto dosedanje Mojce Ramšak Pešec bo stopila Danijela Mišič Pogorevc). Nezakonito stanje na MOP, ko uradniško delovno mesto zaseda javni uslužbenec brez ustreznega uradniškega naziva, očitno ne zahteva ažurnega ukrepanja IJS, KPDR ali MJU.

Boris Koprivnikar ima na MJU državnega sekretarja asist. dr. Nejca Brezovarja (SMC), ki je celo ustavni pravnik in asistent na katedri za upravno-pravno področje Fakultete za upravo (http://www.fu.uni-lj.si/nc/o-fakulteti/zaposleni/pedagogi/ ), zato preseneča, da kot pravni strokovnjak dopušča tovrstno pasivnost MJU in nadaljevanje nezakonitega stanja na MOP.

Spodaj objavljam pisno korespondenco z Borisom Koprivnikarjem:

---------------------

ODGOVOR podpredsedniku vlade in ministru za javno upravo g. Borisu Koprivnikarju v zvezi z dolžnostjo izdaje razveljavitvenega sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU in s tem odprave protiustavnega posega v vodstvo reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov (SSD)
Peter Golob za: Boris Koprivnikar 31.01.2017 12:24
dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, Anja Ancelj , Brigita Gorjanc , Duša Bojović , Nejc Brezovar , Nina Langerholc Čebokli , "Stanislav.Sikosek@gov.si" , varuh/VCP/ORG@SVN, Vlasta Nussdorfer/VCP/ORG@SVN, Goran Klemenčič/MP/GOV@SVN, Anja Kopač-Mrak/MDDSZ/GOV@SVN, Dejan Židan/MKO/GOV@SVN, info@transparency.si, jaka.pergam@siol.net, branimir.strukelj@sviz.si, ess@gov.si, Dusan.Semolic@sindikat-zsss.si, gp.ijs@gov.si, sloaud@rs-rs.si, Borut Pahor/UPRS@SVN, zoran.skubic@dz-rs.si, dusan.verbic@dz-rs.si, jernej.vrtovec@dz-rs.si, matjaz.han@dz-rs.si, Bojan.Dobovsek@dz-rs.si, milan.brglez@dz-rs.si, franc.trcek@dz-rs.si, eva.irgl@dz-rs.si, peticije@dz-rs.si, matjaz.han@dz-rs.si, info@strankasmc.si, Janko.Veber@dz-rs.si, matej.tonin@dz-rs.si, matej.tašner-vatovec@dz-rs.si, alenka.bratusek@dz-rs.si, Vinko.Gorenak@dz-rs.si, COMM-REP-LJU@ec.europa.eu, gregor.virant@fu.uni-lj.si, rajko.pirnat@pf.uni-lj.si, bojan.bugaric@pf.uni-lj.si, erik.kersevan@pf.uni-lj.si, Valdis.Dombrovskis@ec.europa.eu, cab-dombrovskis-contact@ec.europa.eu, drh@coe.int, Thorbjorn.Jagland@coe.int, Lidija.Apohal@ad.sigov.si

Spoštovani podpredsednik vlade in minister za javno upravo gospod Boris Koprivnikar,

iz vašega spodnjega odgovora, za katerega se vam seveda zahvaljujem, je žal razvidno, da bodisi niste razumeli našega poziva, ali pa ga iz političnih razlogov ne želite razumeti. Sklepam, da ste ta vaš odgovor pripravili sami, brez ustrezne konzultacije z vašimi pravnimi strokovnjaki na MJU. Predlagam, da vam pravni vidik te zadeve in vašo vlogo v njej temeljito pojasni vaš državni sekretar asist. dr. Nejc Brezovar, saj je navsezadnje doktor pravnih znanosti in celo asistent na katedri za upravno-pravno področje. Verjamem, da mu ni vseeno za njegov strokovni ugled in da vam bo zato korektno predstavil pravni vidik te zadeve in posledično odgovornost MJU, ki ga skupaj vodita.

Ne gre namreč za to, da bi vi in vaši kolegi na MJU v tej zadevi nudili strokovno pomoč MZZ in MOP, temveč za vašo pristojnost in posledično dolžnost, da zagotovite zakonito kadrovsko poslovanje MZZ in MOP. Nezakonito je namreč, da javni uslužbenec v diplomatskem nazivu "pooblaščeni minister" opravlja dela in naloge na uradniškem delovnem mestu na MOP, kjer se kot pogoj zahteva uradniški naziv "posekretar" ali "sekretar". Osebna odgovornost resornega ministra za javno upravo je, da zagotovi, da bo Inšpektorat za javni sektor (IJS) tovrstno nezakonitost nemudoma sankcioniral in saniral.

Upravno sodišče RS je pravnomočno odpravilo odločbo MOP o mojem imenovanju v naziv sekretar, zato ne izpolnjujem več zakonitega pogoja za zasedbo uradniškega delovnega mesta na MOP. Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja (v nadaljevanju: komisija) je zato - skladno s 1. odst. 76. člena ZJU - dolžna izdati razveljavitveni sklep iz 4. odst. 74. člena ZJU in tako razveljaviti mojo prisilno premestitev z MZZ na MOP.

Po dobrem mesecu čakanja še vedno nisem prejel odločitve oz. kakršnega koli odziva te vaše komisije. Slednje nakazuje, da komisija zaradi političnih pritiskov ponovno zavlačuje postopek in tako namerno vzdržuje sedanje nezakonito stanje. Sklepam, da komisija preračunljivo čaka na sodbo drugostopenjskega delovnega sodišča glede nezakonitosti moje premestitve, da bi se s tem eventualno izognila svoji zakonski dolžnosti izdaje razveljavitvenega sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU. S tem v zvezi bi vas opozoril, da gre za dva ločena in neodvisna postopka ter različni pravni podlagi razveljavitve sklepa o premestitvi, zato komisija ni upravičena namerno odlašati s svojo meritorno odločitvijo, temveč bi morala nemudoma vzpostaviti zakonito stanje.

Spoštovani g. Koprivnikar, vaše ministrstvo je pristojno za strokovno podporo tej komisiji (4. odst. 38. člena ZJU) in preko IJS (179. in nasl. členi ZJU) za inšpekcijski nadzor nad zakonitostjo kadrovskega poslovanja MOP in MZZ. Odgovornost za ukrepanje torej ni več le na strani ministrov DeSUS Karla Erjavca in Irene Majcen, ki sta povzročila nezakonito stanje, temveč tudi na strani MJU, ki ga vodite oz. IJS in komisije. Zato ste vi in vaša stranka SMC objektivno in subjektivno odgovorni za (ne)ukrepanje.

Pričakujem, da boste IJS in vašo komisijo pozvali, naj v okviru svojih zakonskih pooblastil nemudoma sprejmeta meritorni odločitvi v tej zadevi in vzpostavita zakonito stanje. Prav tako pričakujem, da vas bo vaš državni sekretar asist. dr. Nejc Brezovar podučil o vsebini ratificirane Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 87, ki prepoveduje oblastne posege v pravico delavskih organizacij, da si same izbirajo svoje predstavnike. Konvencija ureja varstvo človekovih pravic in se skladno z 8. členom Ustave RS uporablja neposredno. Vaša vlada jo z nasilnim posegom v vodstvo našega sindikata že 20 mesecev (!) eklatantno krši in s tem posega v človekove pravice.

Lep pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
član IO SSD in sindikalni zaupnik MZZ

Od: Boris Koprivnikar
Za: Peter Golob ,
Kp: Nejc Brezovar , Brigita Gorjanc , Duša Bojović , "Stanislav.Sikosek@gov.si" , Anja Ancelj , Nina Langerholc Čebokli
Datum: 31.01.2017 06:55
Zadeva: Re: poziv delodajalcu k izdaji razveljavitvenega sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU in takojšnjemu prenehanju šikaniranja reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov (SSD) - ponovna prošnja za pogovor

G. Golob,

z vašim primerom sem seznanjen, prav tako so moji kolegi, ki strokovno pokrivajo to področje, na voljo pristojnim ministrstvom za pomoč. Ker se pa vaš primer nanaša na druga ministrstva, osebno ne morem posegati v odločitve, zato tudi ne vidim dodane vrednosti v najinem sestajanju, saj ste me z vašimi stališči že izčrpno seznanili tako, kot tudi različne druge organe doma in v tujini. Upam, da boste našli rešitev sprejemljivo za vse strani, pri tem pa so kolegi na direktoratu za javni sektor na voljo za strokovno pomoč.

S pozdravi,

Boris Koprivnikar, minister

On 30. jan. 2017, at 16:09, Peter.Golob@gov.si wrote:

Spoštovani minister gospod Boris Koprivnikar,
spoštovani državni sekretar gospod dr. Nejc Brezovar,

ponovno vaju prosim za kratek sestanek na temo odprave nezakonitega stanja na MOP in MZZ ter izdaje razveljavitvenega sklepa v skladu s 4. odst. 74. člena ZJU.

Hvala in lep pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
član IO SSD in sindikalni zaupnik MZZ

----- Posredoval Peter Golob/MOP/GOV dne 30.01.2017 16:03 -----

Od: Peter Golob/MOP/GOV
Za: Nejc.Brezovar@ad.sigov.si,
Kp: Boris.Koprivnikar@ad.sigov.si, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, milan.brglez@dz-rs.si, varuh/VCP/ORG@SVN, Vlasta Nussdorfer/VCP/ORG@SVN, gregor.virant@fu.uni-lj.si, Goran Klemenčič/MP/GOV@SVN, Bojan.Dobovsek@dz-rs.si
Datum: 25.01.2017 12:48
Zadeva: ponovni POZIV delodajalcu k izdaji razveljavitvenega sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU in takojšnjemu prenehanju šikaniranja reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov (SSD)

Spoštovani državni sekretar gospod dr. Nejc Brezovar,

od mojega spodnjega poziva vašemu ministru gospodu Borisu Koprivnikarju sta minila že dva tedna, pa nisem prejel še nobenega odziva, niti ni bilo nezakonito stanje na MOP in MZZ kakor koli sanirano. Za primerjavo, z njegovim predhodnikom in vašim akademskim kolegom izr. prof. dr. Gregorjem Virantom tovrstnih komunikacijskih težav nisem imel in me je kot minister korektno sprejel na pogovor ter opravil z menoj tudi več telefonskih pogovorov. Kot se je kasneje izkazalo, so bila moja tedanja opozorila glede nezakonitega ravnanja MZZ pravilna, državni proračun pa je moral poravnati visoke denarne odškodnine.

Zgodba z nezakonitim kadrovskim poslovanjem MZZ se očitno ponavlja, pristojni resorni minister pa tokrat molči. Dopuščam možnost, da kot "diplomirani organizator dela in informatike" ni povsem razumel pravnega problema, ki sem mu ga predočil, verjamem pa, da ga boste z lahkoto razumeli vi, kot "univerzitetni diplomirani pravnik in doktor pravnih znanosti", ki "je na Pravni fakulteti v Ljubljani zaključil magistrski študij s področja upravnega prava, leta 2015 pa doktoriral z odliko s področja ustavnega prava" ter je od leta 2008 celo "asistent in raziskovalec (habilitiran za področje Ustavna ureditev) na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani".

Ob tako prepričljivi pravni in akademski usposobljenosti ne dvomim, da boste vašim sodelavcem na MJU brez težav pojasnili, da je potrebno ob pravnomočno odpravljeni odločbi MOP o uradniškem nazivu in posledično odpravljenem pogoju za zasedbo uradniškega delovnega mesta na MOP nemudoma uporabiti kogentno normo 4. odst. 74. člena ZJU in z izdajo ustreznega sklepa razveljaviti mojo prisilno premestitev z MZZ na MOP. Protizakonito je namreč, da kot javni uslužbenec z diplomatskim nazivom "pooblaščeni minister" še naprej opravljam uradniške naloge na uradniškem delovnem mestu na MOP, kjer se kot pogoj zahteva uradniški naziv podsekretar ali sekretar. MJU z opuščanjem dolžnega ravnanja naklepno vzdržuje protizakonito stanje.

Glede na vašo izjemno strokovno podkovanost na področju ustavne ureditve bi vas tudi prosil, da vašega ministra in predsednika vlade gospoda dr. Mira Cerarja opozorite, da vlada s prisilnim premeščanjem člana izvršilnega odbora reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov (SSD) in sindikalnega zaupnika MZZ eklatantno krši ratificirane mednarodne pogodbe, ki zavezujejo Republiko Slovenijo (Konvencijo ILO št. 87, 11. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, 9. člen Civilnopravne konvencije o korupciji, idr.), ter 76. člen Ustave RS. Opozorite ju lahko tudi na priporočilo odbora ministrov Sveta Evrope z dne 30. aprila 2014, št. CM/Rec (2014)7, ki v tč. 21 poudarja: "Whistleblowers should be protected against retaliation of any form, whether directly or indirectly, by their employer and by persons working for or acting on behalf of the employer. Forms of such retaliation might include dismissal, suspension, demotion, loss of promotion opportunities, punitive transfers and reductions in or deductions of wages, harassment or other punitive or discriminatory treatment." (Vir: https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20Recommendations/CMRec(2014)7E.pdf). Delovno sodišče v Celju je namreč na prvi stopnji že potrdilo, da je bila moja premestitev nezakonita in izvedena iz subjektivnih razlogov na strani ministra Karla Erjavca, ker sem kot sindikalni zaupnik razkrival nepravilnosti na MZZ.

Spoštovani, prosim vas za ažuren odziv in za kratek sestanek na to temo, v kolikor seveda utegnete.

V naprej hvala in lep pozdrav!

Peter Golob, univ. dipl. prav.
član IO SSD in sindikalni zaupnik MZZ

----- Posredoval Peter Golob/MOP/GOV dne 25.01.2017 11:16 -----

Od: Peter Golob/MOP/GOV
Za: Boris.Koprivnikar@ad.sigov.si,
Kp: dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, gp.ijs@gov.si, gp.mju@gov.si, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, milan.brglez@dz-rs.si, jaka.pergam@siol.net, branimir.strukelj@sviz.si, ess@gov.si, Lidija.Apohal@ad.sigov.si, Dusan.Semolic@sindikat-zsss.si, varuh/VCP/ORG@SVN, info@transparency.si, COMM-REP-LJU@ec.europa.eu, Valdis.Dombrovskis@ec.europa.eu, cab-dombrovskis-contact@ec.europa.eu, drh@coe.int, Thorbjorn.Jagland@coe.int, actrav@ilo.org, PARDEV@ilo.org, Goran Klemenčič/MP/GOV@SVN, Vlasta Nussdorfer/VCP/ORG@SVN, Borut Pahor/UPRS@SVN, Dejan Židan/MKO/GOV@SVN, Janko.Veber@dz-rs.si, eva.irgl@dz-rs.si, matej.tonin@dz-rs.si, matej.tašner-vatovec@dz-rs.si, alenka.bratusek@dz-rs.si, Vinko.Gorenak@dz-rs.si, Bojan.Dobovsek@dz-rs.si, Franc.Trcek@dz-rs.si, matjaz.han@dz-rs.si, info@strankasmc.si, peticije@dz-rs.si, jadranka.rebernik@rtvslo.si
Datum: 11.01.2017 17:21
Zadeva: POZIV delodajalcu k izdaji razveljavitvenega sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU in takojšnjemu prenehanju šikaniranja reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov (SSD)/ Request to Deputy Prime Minister Mr. Boris Koprivnikar to stop the Unconstitutional Govt. Interference in the Leadership of the Union of Slovene Diplomats

Spoštovani podpredsednik vlade in minister za javno upravo gospod Boris Koprivnikar,

na moj spodnji poziv sem prejel presenetljiv odgovor vaše glavne inšpektorice Inšpektorata za javni sektor gospe Lidije Apohal Vučković (v priponki), ki deluje v okviru vašega resorja. Vaša glavna inšpektorica podaja v tem svojem odgovoru popolnoma arbitrarno in nezakonito pravno razlago določb ZJU, in sicer, da naj bi po pravnomočno odpravljeni odločbi MOP o mojem imenovanju v uradniški naziv ne bilo potrebno uporabiti kogentne zakonske norme 4. odst. 74. člena ZJU, ki v primeru neizpolnjevanja pogojev za delovno mesto nalaga izdajo sklepa, s katerim se razveljavi sklep o premestitvi. Vaši glavni inšpektorici se tudi ne zdi prav nič sporno, da uradniške naloge na MOP opravljam brez ustreznega uradniškega naziva (še vedno imam namreč diplomatski naziv "pooblaščeni minister") in da je njena inšpektorica mag. Marija Tancek mojo tozadevno prijavo odstopila v obravnavo kar MOP oz. kršitelju, namesto, da bi v skladu s 1. odst. 76. člena ZJU ex offo podala ustrezen predlog na vašo Komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja (KPDR). Več o tem sem podrobno pojasnil v svojem predlogu, ki sem ga dne 28.12.2016 naslovil na vašo KPDR (v priponki), v katerem sem le-to tudi izrecno prosil za urgentno obravnavo predmetne zadeve, vendar po dveh tednih nisem prejel še nobenega odziva.

Spoštovani podpredsednik vlade, vaša glavna inšpektorica si je z zgoraj opisano samovoljno razlago 4. odst. 74. člena ZJU očitno privoščila to, kar vaš nekdanji strankarski kolega prof. dr. Bojan Dobovšek zelo nazorno opiše kot "kreativno razlago pravnih norm v korist vladajočih elit", ki je značilna za t.i. fluidni model pravne države, kot ga imamo v Republiki Sloveniji in ki ga vaša vlada očitno tolerira ali nemara celo podpira? Upam, da boste dokazali nasprotno, zato vas ponovno pozivam, da kot pristojni resorni minister odgovoren za javno upravo nemudoma zagotovite spoštovanje kogentne zakonske norme 4. odst. 74. člena ZJU in posledično razveljavitev sklepa o moji premestitvi z MZZ na MOP. Ponovno vas tudi opozarjam, da mi vaša vlada že 20 mesecev onemogoča izvrševanje voljene funkcije člana vodstva reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov, ki mi jo je na neposrednih in tajnih volitvah podelilo članstvo tega sindikata, kot tudi funkcijo sindikalnega zaupnika MZZ, ki mi jo je podelil ta sindikat. S tem vaša vlada eklatantno krši 76. člen Ustave RS in ratificirano Konvencijo ILO št. 87, ki se po 8. členu Ustave RS uporablja neposredno.

Glede na zgoraj citirana samovoljna pravna stališča vaše glavne inšpektorice in njene podrejene inšpektorice, bi veljalo tudi razmisliti o ustrezni kadrovski prevetritvi vašega inšpektorata ter s tem dvigu strokovne ravni in depolitizacije njegovega delovanja.

V pričakovanju vašega hitrega in odločnega ukrepanja za vzpostavitev zakonitosti na MOP in MZZ vas lepo pozdravljam!

Peter Golob, univ. dipl. prav.
član IO SSD in sindikalni zaupnik MZZ

odgovor - 0611-212/2016/6

gp.ijs
za:
Peter.Golob
27.12.2016 15:17

Odgovorite osebi gp.ijs

Od: Peter Golob/MOP/GOV
Za: Lidija.Apohal@ad.sigov.si, gp.ijs@gov.si, Boris.Koprivnikar@ad.sigov.si, gp.mju@gov.si,
Kp: Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, milan.brglez@dz-rs.si, varuh/VCP/ORG@SVN, info@transparency.si, COMM-REP-LJU@ec.europa.eu, jaka.pergam@siol.net, branimir.strukelj@sviz.si, ess@gov.si
Datum: 12.12.2016 17:24
Zadeva: PONOVNI POZIV k uvedbi inšpekcijskega nadzora nad MZZ in MOP zaradi opustitve uradne dolžnosti izdaje sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU

Spoštovana glavna inšpektorica Inšpektorata za javni sektor gospa Lidija Apohal Vučković,
spoštovani minister za javno upravo gospod Boris Koprivnikar,

z obžalovanjem ugotavljamo, da ste tudi tokratni inšpekcijski pregled nad kršitvami ministrov DeSUS Karla Erjavca (na MZZ) in Irene Majcen (na MOP) zaupali v obravnavo taisti inšpektorici mag. Mariji Tancek, ki se je v dosedanjih inšpekcijskih pregledih IJS na MZZ že izkazala kot pristranska in izrazito benevolentna do kršitev ministra Karla Erjavca.

Z dopisom št. 0611-212/2016/3 z dne 12.12.2016 (v priponki) je inšpektorica moj poziv k uvedbi inšpekcijskega nadzora preprosto odstopila "v pristojno reševanje" na MOP, torej kar samemu kršitelju, namesto, da bi opravila inšpekcijski nadzor in sporočila svoje ugotovitve glede kršitve dolžnostnega ravnanja izdaje razveljavitvenega sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU. Inšpektorica se pri tem sklicuje na 4. odst. 65. člena ZUP, ki ureja postopek ravnanja z vlogami, ki niso v pristojnosti organa, ki jih je prejel. Navedeno nakazuje, da inšpektorica ocenjuje, da sploh ni pristojna za reševanje tovrstne prijave, temveč naj bi o prijavljeni kršitvi presojal kar kršitelj sam. To nakazuje bodisi na nepoznavanje vloge in pristojnosti IJS, ali na nepripravljenost IJS kot inšpekcijskega organa v sestavi MJU, da preverja tovrstne kršitve oz. na de facto centraliziranost izvršilne veje oblasti do tolikšne mere, da ji je že popolnoma vseeno ali kršitev preiskuje IJS ali kar kršitelj sam. Ob takšni nadzorni praksi postane IJS povsem odvečen in ga lahko ukinemo. V dopisu inšpektorice citirana norma 4. odst. 65. člena ZUP tudi predvideva, da uradna oseba nepristojnega organa na to opozori vložnika in ga napoti k pristojnemu organu; inšpektorica mi tovrstnega opozorila ni izdala.

V vmesnem času mi je ministrica DeSUS Irena Majcen vročila novo odločbo o imenovanju v naziv št. 100-33/2015-MOK/25 z dne 18.11.2016 (v priponki), v katere izreku eksplicitno navaja, da me imenuje v uradniški naziv "z dnem dokončnosti". To nesporno pomeni, da bom moral vse do dokončnosti te odločbe še naprej nezakonito (!) opravljati uradniške naloge na sedanjem uradniškem delovnem mestu na MOP, saj se za to uradniško delovno mesto zahteva uradniški naziv, ki pa ga še nekaj časa (vsaj do dokončnosti te odločbe!) nesporno ne bom imel. Tovrstno zavestno kršenje veljavne zakonodaje ima tudi elemente kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic iz 257. člena KZ-1 ter kaznivega dejanja kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih pravic iz 200. člena KZ-1, saj ministrica s tovrstnim ravnanjem meni in našemu sindikatu še naprej naklepno ovira uresničevanje sindikalnih pravic do svobodne izbire sindikalnih predstavnikov.

Če se torej IJS in resornemu MJU do sedaj ni zdelo potrebno ukrepati, bi morala ukrepati sedaj, ko je ministrica DeSUS izdala zgoraj navedeno odločbo in s tem očitno:
- vztraja, da bom moral vse do dokončnosti te odločbe nezakonito zasedati uradniško delovno mesto, čeprav še nimam uradniškega naziva ter
- zavrača zakonsko dolžnost izdaje razveljavitvenega sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU, ki edini lahko nemudoma sanira sedanjo nezakonito situacijo.

Spoštovani minister gospod Koprivnikar, objektivno in subjektivno ste odgovorni za zakonitost delovanja IJS in za njegovo eventualno neukrepanje oz. dopuščanje nadaljevanja nezakonitega stanja na MOP, vključno s poseganjem vaše vlade v svobodo našega sindikata, da si sam izbira svoje predstavnike.

V pričakovanju hitre sanacije nezakonitega stanja na MOP vas vse lepo pozdravljam,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
član IO SSD in sindikalni zaupnik MZZ

Od: Peter Golob/MOP/GOV
Za: gp.ijs@gov.si, Lidija.Apohal@ad.sigov.si,
Kp: Tadeja.Savnik@ad.sigov.si, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, milan.brglez@dz-rs.si, varuh/VCP/ORG@SVN, info@transparency.si, COMM-REP-LJU@ec.europa.eu
Datum: 30.11.2016 12:54
Zadeva: POZIV k uvedbi inšpekcijskega nadzora nad MZZ in MOP zaradi neupoštevanja pravnomočne sodbe opr. št. I U 1390/2015 z dne 11.10.2016 in opustitve uradne dolžnosti izdaje sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU

Spoštovana glavna inšpektorica IJS gospa Lidija Apohal Vučković,

kot sem pojasnil v spodnjem pozivu predsedniku vlade dr. Miru Cerarju, je bila s pravnomočno sodbo Upravnega sodišča RS opr. št. I U 1390/2015 z dne 11.10.2016 odpravljena odločba MOP o mojem imenovanju v uradniški naziv, kar ima po 281. členu ZUP za posledico odpravo vseh pravnih posledic, ki so iz nje nastale. V 1. odst. 79. člena ZJU je določeno, da se "za uradniška delovna mesta (se) kot pogoj za opravljanje dela poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, določi naziv, smer izobrazbe, funkcionalna in specialna znanja ter posebne sposobnosti, lahko pa tudi drugi pogoji, če tako določa zakon" , v 1. odst. 84. člena ZJU pa je določeno, da "uradnik izvršuje javne naloge v nazivu." Ker je torej odpravljen moj uradniški naziv, ki je "pogoj za opravljanje dela" na uradniškem delovnem mestu na MOP, bi morala predstojnika MZZ in MOP nemudoma izdati sklep iz 4. odst. 74. člena ZJU in z njim razveljaviti njun sklep z dne 7.5.2015 o moji premestitvi na MOP. Tega vse do danes nista naredila in - kot izhaja iz spodaj pripetega odgovora GS MZZ mag. Vidoviča - tudi ne nameravata narediti, zato je potrebno vaše takojšnje ukrepanje.

Prosim, da me o vaših ugotovitvah in izvedenih ukrepih sproti obveščate.

Lep pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
sindikalni zaupnik MZZ

----- Posredoval Peter Golob/MOP/GOV dne 30.11.2016 12:28 -----

Od: Peter Golob/MOP/GOV
Za: dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, gp.kpv@gov.si,
Kp: Karl Erjavec/MZZ/GOV@SVN, Stanislav Vidovič/MZZ/GOV@SVN, Irena Majcen/MOP/GOV@SVN, Dejan Židan/MKO/GOV@SVN, Anja Kopač-Mrak/MDDSZ/GOV@SVN, Boris Koprivnikar/MJU/GOV@SVN, Goran Klemenčič/MP/GOV@SVN, gp.mzz@gov.si, Gregor Krajc/UPV/GOV@SVN, milan.brglez@dz-rs.si, varuh/VCP/ORG@SVN, OCR KPK/KPK/ORG@SVN, anti.korupcija@kpk-rs.si, Vlasta Nussdorfer/VCP/ORG@SVN, Lidija.Apohal@ad.sigov.si, Boris Štefanec/KPK/ORG@SVN, Alma Sedlar/KPK/ORG@SVN, Igor Lamberger/KPK/ORG@SVN, gp.ijs@gov.si, gp.irsd@gov.si, sloaud@rs-rs.si, vid.doria@transparency.si, info@transparency.si, COMM-REP-LJU@ec.europa.eu, bojan.dobovsek@dz-rs.si, franc.trcek@dz-rs.si, janko.veber@dz-rs.si, eva.irgl@dz-rs.si, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, Nataša Trček/IRSD/MDDSZ/GOV@SVN, peticije@dz-rs.si, Borut Pahor/UPRS@SVN
Datum: 28.11.2016 15:17
Zadeva: POZIV k izvršitvi pravnomočne sodbe opr. št. I U 1390/2015 z dne 11.10.2016 in izdaji sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU

Spoštovani predsednik vlade gospod prof. dr. Miro Cerar,

ignorantia iuris nocet. Spodaj pripeti odgovor ustanovnega člana vaše stranke SMC mag. Stanislava Vidoviča, ki ga je vaša vlada imenovala za generalnega sekretarja MZZ, bi vam moral biti v resno opozorilo pri bodočem kadrovanju na najodgovornejša delovna mesta v državni upravi. Ne glede na to, ali je njegovo spodnje pisanje zgolj posledica njegovega pomanjkljivega pravnega znanja, ali priučenih negativnih praks iz časa službovanja v SOVA, ga to ne odvezuje njegove osebne odgovornosti za zakonitost poslovanja MZZ, kot mu jo izrecno nalaga 7. člen ZZZ-1. Njegovo in eventualno vztrajanje pravnika ministra Karla Erjavca pri sedanjem protizakonitem ravnanju MZZ oz. nespoštovanju pravnih posledic pravnomočne sodbe opr. št. I U 1390/2015 z dne 11.10.2016, bi imelo tudi znake kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic iz 257. člena KZ-1 in kršitve sindikalnih pravic iz 200. člena KZ-1.

Upravno sodišče RS je odločbo MOP o mojem imenovanju v uradniški naziv pravnomočno odpravilo (ne pa razveljavilo), kar pomeni, da so odpravljeni vsi njeni pravni učinki za nazaj (ex tunc). S tem v zvezi ponovno opozarjam na 281. člen ZUP, ki tudi za pravnega laika dovolj razumljivo določa, da "če se odločba odpravi ali izreče za nično, se odpravijo tudi pravne posledice, ki so iz nje nastale". Dodatno opozarjam še na 4. odst. 74. člena ZJU, ki zelo jasno določa: "Aneks k pogodbi o zaposlitvi oziroma sklep o premestitvi se razveljavi, če oseba ne izpolnjuje pogojev za delovno mesto, na katero je bila premeščena, oziroma za položaj. Aneks oziroma sklep se razveljavi s sklepom."

Čeprav MZZ ni bilo "stranka tega postopka" in čeprav upravno sodišče ni (direktno) odločalo o "pravici do moje vrnitve na delo v MZZ", se pravne posledice odprave navedene odločbe MOP raztezajo tudi na sklep MZZ in MOP z dne 7.5.2015 (v priponki) o moji premestitvi na MOP, ker je temeljil prav na tej odpravljeni odločbi MOP. Odprava odločbe MOP namreč pomeni, da nisem pridobil uradniškega naziva, ki pa je zakoniti pogoj za zasedbo delovnega mesta na MOP. V 1. odst. 79. člena ZJU je namreč določeno: "Za uradniška delovna mesta se kot pogoj za opravljanje dela poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, določi naziv, smer izobrazbe, funkcionalna in specialna znanja ter posebne sposobnosti, lahko pa tudi drugi pogoji, če tako določa zakon." V 1. odst. 84. člena ZJU pa je določeno: "Uradnik izvršuje javne naloge v nazivu."

Kljub prisilni premestitvi na MOP sem torej ohranil svoj diplomatski naziv pooblaščeni minister, ki ga imam še danes. Čeprav bo MOP znova odločalo o mojem nazivu, ne bo moglo sanirati pravnih posledic odpravljene odločbe in na njej temelječe nezakonite premestitvene odločbe MZZ in MOP.

GS MZZ mag. Vidovič se tudi popolnoma neutemeljeno sklicuje na Višje delovno in socialno sodišče, ki da še ni odločilo "o zakonitosti sklepa o trajni premestitvi v MOP". Slednje namreč v ničemer ne vpliva na zakonsko dolžnost MZZ in MOP, kot izhaja iz 4. odst. 74. člena ZJU. Z odpravo odločbe MOP o mojem imenovanju v naziv so ipso facto nastopili zakonski pogoji iz 4. odst. 74. člena ZJU, zato bi morala ministra Karl Erjavec in Irena Majcen nemudoma izdati sklep o razveljavitvi sklepa z dne 7.5.2015 o moji premestitvi v MOP, ker ne izpolnjujem pogoja za delovno mesto, na katero sem premeščen (nimam uradniškega naziva).

Glede na zgoraj navedeno je ocena GS MZZ mag. Vidoviča o neutemeljenosti mojega zahtevka po takojšnji vzpostavitvi zakonitega stanja oz. moji vrnitvi na delo na MZZ popolnoma napačna in protizakonita ter mi povzroča nenadomestljivo škodo. Naj vas še enkrat opozorim, da mi že več kot 18 mesecev onemogočate izvrševanje mandata člana izvršilnega odbora reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov in funkcijo sindikalnega zaupnika MZZ.

Samovoljna odločitev GS MZZ mag. Vidoviča, da ne bo upošteval moje "kandidature za zasedbo prostega delovnega mesta v tujini", pa me postavlja v neenakopraven položaj z ostalimi kandidati, saj iz časopisnega članka https://www.dnevnik.si/1042755165/slovenija/do-veleposlaniskega-mesta-z-zlatim-klicem jasno izhaja, da omogočate zasedbo navedenih prostih delovnih mest celo t.i. političnim oz. nekariernim diplomatom, ki sploh niso diplomati zaposleni na MZZ (kot rečeno, sam sem ohranil diplomatski naziv). Tovrstno protizakonito diskriminiranje bo imelo za posledico tudi naklepno kršitev tretjega odstavka 49. člena Ustave RS ter odškodninsko odgovornost MZZ in osebno odgovornost GS MZZ in predstojnika MZZ za kršitev pravic in povzročeno škodo. Ob tem bi vas opozoril tudi na priporočilo odbora ministrov Sveta Evrope z dne 30. aprila 2014, št. CM/Rec (2014)7, ki v tč. 21 poudarja: "Whistleblowers should be protected against retaliation of any form, whether directly or indirectly, by their employer and by persons working for or acting on behalf of the employer. Forms of such retaliation might include dismissal, suspension, demotion, loss of promotion opportunities, punitive transfers and reductions in or deductions of wages, harassment or other punitive or discriminatory treatment." (Vir: https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20Recommendations/CMRec(2014)7E.pdf).

Spoštovani predsednik vlade, v kolikor vam zgoraj navedene pravne posledice odprave odločbe o imenovanju v uradniški naziv ter iz tega izhajajoča zakonska dolžnost predstojnikov MZZ in MOP, da na podlagi 4. odst. 74. člena ZJU razveljavita sklep o moji prisilni premestitvi na MOP, še vedno niso povsem razumljive, predlagam, da se po nasvet obrnete na ustrezno podkovane pravne strokovnjake (pristojni pravniki na MZZ očitno zelo slabo vodijo postopke) in nato v skladu s 14. členom ZVRS naložite obema ministroma DeSUS, naj sprejmeta zakonito odločitev o moji takojšnji reintegraciji na delo v MZZ. Z vidika specialne in generalne prevencije bi ravnali popolnoma neodgovorno, če bi zgolj zavoljo miru v vladni koaliciji popustili ministroma DeSUS in tako nadaljevali nezakonito prakso MZZ, vašega člana mag. Vidoviča pa celo nagradili z veleposlaniškim mestom v tujini, kot ste storili v primeru prejšnjega GS MZZ in malteškega viteza Tomaža Kunstlja, ki je sedaj akreditiran kar pri svojem Suverenem malteškem viteškem redu. S tem bi dodatno spodkopali že tako načete temelje pravne države.

Lep pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
sindikalni zaupnik MZZ

Od: Stanislav Vidovič/MZZ/GOV
Za: Peter Golob/MOP/GOV@SVN,
Kp: Anja Kopač-Mrak/MDDSZ/GOV@SVN, dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, Goran Klemenčič/MP/GOV@SVN, gp.mzz@gov.si, Gregor Krajc/UPV/GOV@SVN, milan.brglez@dz-rs.si, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN
Datum: 24.11.2016 17:16
Zadeva: Re: vrnitev na delo na MZZ - pravnomočna sodba opr. št. I U 1390/2015 z dne 11.10.2016

Spoštovani gospod Peter Golob,

poslali ste sodbo Upravnega sodišča glede vašega imenovanja v uradniški naziv sekretar. Upravno sodišče je odločbo o imenovanju odpravilo in naložilo MOP, da mora o tem odločiti znova. MZZ ni stranka tega postopka. Iz odločitve Upravnega sodišča ne izhaja pravica vaše vrnitve na delo v MZZ, saj to ni bil predmet postopka pred Upravnim sodiščem.

O zakonitosti sklepa o trajni premestitvi v MOP trenutno odloča Višje delovno in socialno sodišče, pri čemer sodni postopek še ni pravnomočno zaključen. Glede na navedeno ocenjujem, da vaš zahtevek, da se zglasite na MZZ zaradi ureditve nastopa dela, ni utemeljen. Iz istih razlogov ne morem upoštevati vaše kandidature za zasedbo prostega delovnega mesta v tujini (mail, ki ste ga poslali 23.11.2016) .

Lep pozdrav,
mag. Stanislav Vidovič
Veleposlanik
Generalni sekretar Ambassador
Secretary General

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Sekretariat Secretariat

Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
T: +386 1 478 22 10
E: stanislav.vidovic@gov.si
http://www.mzz.gov.si

From: Peter Golob/MOP/GOV
To: gp.mzz@gov.si, Stanislav Vidovič/MZZ/GOV@SVN
Cc: Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, milan.brglez@dz-rs.si, dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, Goran Klemenčič/MP/GOV@SVN, Anja Kopač-Mrak/MDDSZ/GOV@SVN, Gregor Krajc/UPV/GOV@SVN
Date: 17.11.2016 16:45
Subject: vrnitev na delo na MZZ - pravnomočna sodba opr. št. I U 1390/2015 z dne 11.10.2016

Spoštovani generalni sekretar gospod mag. Stanislav Vidovič,

Upravno sodišče RS je dne 11.10.2016 izdalo sodbo opr. št. I U 1390/2015 (prilagam jo v priponki) zoper katero ni pritožbe, zato je pravnomočna in učinkuje takoj.
S to sodbo je bila odpravljena odločba MOP z dne 15.4.2015 o mojem imenovanju v uradniški naziv.

ZUP v 281. členu določa, da "če se odločba odpravi ali izreče za nično, se odpravijo tudi pravne posledice, ki so iz nje nastale".

Posledično je nična oz. brez pravnih učinkov tudi premestitvena odločba MOP in MZZ št. 100-33/2015/4 z dne 7.5.2015, saj temelji na tej odpravljeni odločbi, ki je bila osnova za premestitev na uradniško delovno mesto šifra 1657.

Generalni sekretar MZZ je po 7. členu ZZZ-1 osebno odgovoren, da skrbi za "zakonito delovanje ministrstva za zunanje zadeve". Posledično prosim za informacijo, kdaj in pri kom naj se zglasim, da nemudoma vzpostavimo zakonito stanje in uredimo moj nastop dela na MZZ.

Sindikalni pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
sindikalni zaupnik MZZ

[attachment "sodba I U 1390-2015.pdf" deleted by Stanislav Vidovič/MZZ/GOV]

Advertisements