Tu objavljam (korekten) odgovor predsednice Višjega delovnega in socialnega sodišča na moj predlog za pospešitev postopka: odgovor-na-predlog-za-pospesitev-postopka

V njem mi sporoča, da obravnavana zadeva ni prednostna in se bo obravnavala šele naslednje leto. Pritožbeno sodišče sem namreč pozval, naj pospeši odločanje o pritožbi MZZ zoper sodbo Delovnega sodišča v Celju, ki je razveljavila mojo premestitev na MOP, saj mi Republika Slovenija že več kot 19 mesecev protiustavno preprečuje izvrševanje voljenega mandata člana izvršilnega odbora reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov in funkcije sindikalnega zaupnika MZZ ter s tem krši 76. člen Ustave in Konvencijo ILO št. 87.

Glede na prejeti odgovor sodišča je razvidno, da pravna zaščita sindikalnih predstavnikov in žvižgačev v Republiki Sloveniji ni učinkovita. Slovenija tako krši sprejete mednarodnopravne zaveze iz ratificiranih konvencij ILO št. 87 in Civilnopravne konvencije o korupciji Sveta Evrope. Republika Slovenija pod vlado profesorja prava dr. Mira Cerarja ni pravna država!

Advertisements