Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Informacijska pooblaščenka gospa Mojca Prelesnik, ki je pred nastopom sedanje funkcije službovala kot generalna sekretarka v Državnem zboru, je dala pooblastilo državnemu nadzorniku za varstvo osebnih podatkov Blažu Pavšiču, da mi je poslal opozorilo št. 0613-180/2016/9 z dne 14.11.2016. Objavljam ga tukaj: opozorilo-ip-o-umiku-imen-in-priimkov-z-bloga

V tem pisnem opozorilu mi IP nalaga, naj z bloga v roku 7 dni umaknem imena in priimke uradnikov MZZ, ki so na javni sodni obravnavi kot uslužbenci MZZ pričali o uradnih postopkih MZZ. V slednjih so bile dokazano zagrešene nezakonitosti, saj je zaradi njih sodišče v tem sodnem postopku razveljavilo mojo premestitev z MZZ na MOP.

Očitno je MZZ oz. izvršilna veja oblasti uspela politično izsiliti od IP izdajo zgoraj navedenega “opozorila”, ki vsebuje precedenčno pravno stališče IP, po katerem se bodo morala v bodoče prikrivati (cenzurirala) imena in priimki uradnikov, ki sodelujejo v uradnih postopkih in o tem pričajo na javnih sodnih obravnavah. Interes javnosti po razkritju vsebin tovrstnih uradnih postopkov in v njih razkritih nepravilnosti je očitno manj pomemben od tega, da se prikrijeta ime in priimek “javnega” uslužbenca, ki je sodeloval oz. bil priča tovrstnim postopkom. Zoper navedeno “opozorilo” IP ne dopušča nobenega pravnega sredstva.

Zanimivo je tudi, da je bilo zgoraj navedno pisno opozorilo IP spisano le nekaj dni po moji pisni prijavi pristojnim organom, v kateri sem jih opozoril, da IP že dva meseca ni odločila o moji pritožbi zoper ponovno odločbo MZZ, s katero mi je le-to znova zavrnilo vpogled v plačilne liste ministrove tesne prijateljice Vlaste Vivod, ki je tudi vodja njegovega kabineta. MZZ mi tako že več kot 9 mesecev protizakonito odreka vpogled v te plačilne liste in tako javnosti prikriva nezakonite dodatke za pripravljenost, ki jih je Karl Erjavec v času najstrožjega varčevanja v javnem sektorju velikodušno namenjal svoji prijateljici Vivodovi. IP pa nič!

Tu je moje pisno opozorilo:
—————————————————–
POZIV k posredovanju pri IP zaradi zavlačevanja postopka in k preveritvi zakonitosti izplačil nekaterim zaposlenim na MZZ (mdr. Vlasti Vivod)

Peter Golob
za: varuh, OCR KPK, anti.korupcija, gp.ijs, Vlasta Nussdorfer, Lidija.Apohal, Boris Štefanec, Alma Sedlar, Igor Lamberger 08.11.2016 16:23

Kp:
Stanislav Sikošek, COMM-REP-LJU, dusan.verbic, zoran.skubic, franc.trcek, eva.irgl, info, simona.habic

Spoštovana varuhinja človekovih pravic gospa Vlasta Nussdorfer,
spoštovani člani KPK gospod Boris Štefanec, gospa dr. Alma Sedlar in gospod dr. Igor Lamberger,
spoštovana glavna inšpektorica IJS gospa Lidija Apohal Vučković,

navkljub mojim pisnim urgencam in dejstvu, da je v predmetni zadevi enkrat že vsebinsko odločala in zavrnila neutemeljene argumente MZZ, se Informacijska pooblaščenka že 2 meseca (!) izogiba meritorni odločitvi o moji spodnji pritožbi zoper odločbo MZZ št. 090-15/2016/1 z dne 11.08.2016, s katero mi je MZZ ponovno neupravičeno zavrnilo vpogled v plačilne liste nekaterih privilegiranih uslužbencev na MZZ, zlasti ministrove prijateljice in vodje kabineta Vlaste Vivod. Na te informacije javnega značaja tako čakam že vse od 4.2.2016, torej že več kot 9 mesecev, kar je protizakonito.

Poraja se resen sum, da je postal postopek pri Informacijski pooblaščenki žrtev političnih pritiskov s strani izvršilne veje oblasti, saj bo posredovanje zahtevanih informacij javnega značaja najverjetneje razkrilo resne nepravilnosti pri nagrajevanju posameznih javnih uslužbencev na MZZ pod ministrovanjem Karla Erjavca in posledično subjektivno odgovornost le-tega.

Spoštovana varuhinja, pozivam vas, da ukrepate v skladu z vašimi pooblastili in pozovete informacijsko pooblaščenko k takojšnji odločitvi v predmetni zadevi oz. k posredovanju vseh zahtevanih informacij javnega značaja. Pri tem ponovno opozarjam, da so bile taiste informacije javnega značaja že posredovane predsedniku SSD gospodu Sikošku, zato so že “javne” in jih je nedopustno prikrivati ostali javnosti pod pretvezo preprečevanja zlorabe pravic.

Predmetno zadevo posredujem v pristojno obravnavo tudi članom KPK in pristojnemu IJS, saj je pri tako očitnem zavlačevanju uradnih postopkov po ZDIJZ in prikrivanju izplačil nekaterim izbranim javnim uslužbencem na MZZ (zlasti izplačil Vlasti Vivod) podan resen sum, da je šlo pri teh izplačilih za nezakonito in koruptivno ravnanje (spomnimo se na javno razkritje nezakonitih izplačil dodatkov na ljubljanskih fakultetah, ki so nekatera že postala predmet kazenskih postopkov).

Vsem naslovnikom v naprej hvala za posredovanje in za povratne informacije.

Lep pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.

V vednost:
– Odbor DZ RS za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, predsednik gospod Dušan Verbič, sekretar Zoran Skubic in opozicijska člana gospod dr. Franc Trček in gospa Eva Irgl,
– Sindikat slovenskih diplomatov, predsednik gospod Stanislav Sikošek,
– Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji,
– Transparency International Slovenia, predsednica gospa mag. Simona Habič,
-…

—– Posredoval Peter Golob/MOP/GOV dne 08.11.2016 14:18 —–

Od: Peter Golob/MOP/GOV
Za: gp.ip@ip-rs.si, Mojca Prelesnik/IP/ORG@SVN,
Kp: Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, Vlasta Nussdorfer/VCP/ORG@SVN, anti.korupcija@kpk-rs.si
Datum: 18.10.2016 10:23
Zadeva: pritožba zoper odločbo št. 090-15/2016/1 z dne 11.08.2016 – PONOVNA URGENCA!

Spoštovana informacijska pooblaščenka gospa Mojca Prelesnik,

ponovno vas prosim za urgentno odločitev o moji spodnji pritožbi z dne 8.9.2016, saj je od nje potekel že dober mesec.

Po vaši odločbi št. 090-78/2016/5 z dne 11.7.2016 in vnovični zavrnitvi moje zahteve z odločbo MZZ št. 090-15/2016/1 z dne 11.08.2016 je očitno, da vodstvo MZZ naklepno krši ZDIJZ in preprečuje javnosti dostop do informacij javnega značaja, ki zelo verjetno dokazujejo nezakonito in klientelistično porabo proračunskih sredstev za plače na MZZ. Navedeno potrjuje tudi nedavna objava v časniku Delo (http://www.delo.si/ozadja/visoka-nagrada-visoke-predstavnice.html), kjer so razgaljeni visoki prejemki visoke predstavnice za nasledstvo dr. Ane Polak Petrič, hčere ustavnega sodnika dr. Ernesta Petriča, katere plačilne liste mi MZZ prav tako noče posredovati.

Prosim vas, da ažurno ukrepate in zagotovite učinkovito izvajanje ZDIJZ.

Lep pozdrav,

Peter Golob

Od: Peter Golob/MOP/GOV
Za: gp.ip@ip-rs.si, Mojca Prelesnik/IP/ORG@SVN,
Kp: Vlasta Nussdorfer/VCP/ORG@SVN, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN
Datum: 03.10.2016 12:23
Zadeva: pritožba zoper odločbo št. 090-15/2016/1 z dne 11.08.2016 – URGENCA

Spoštovana informacijska pooblaščenka gospa Mojca Prelesnik,

prosim vas za urgentno odločitev o spodnji pritožbi, saj je, po vaši odločbi št. 090-78/2016/5 z dne 11.7.2016 in vnovični zavrnitvi moje zahteve z izpodbijano odločbo MZZ št. 090-15/2016/1 z dne 11.08.2016, sedaj več kot očitno, da vodstvo MZZ naklepno krši ZDIJZ, ker mi želi minister Karl Erjavec s tem preprečiti dostop do informacij javnega značaja, ki zelo verjetno dokazujejo nezakonito in klientelistično porabo proračunskih sredstev za plače na MZZ, zlasti plačo ministrove prijateljice Vlaste Vivod.

Opozoril bi vas tudi na pritožbo MZZ z dne 31.8.2016 (posredujem jo spodaj v priponki), kjer MZZ na str. 8 izrecno prizna, da jih sploh ne motijo moje zahteve za posredovanje informacij javnega značaja, ker da gre itak za »obveznost tožene stranke na podlagi ZDIJZ« in so vse te obveznosti »integralni del vsakodnevnih nalog tožene stranke in ne moteči dejavnik pri opravljanju drugih nalog, ki bi toženo stranko motiviral k premestitvi tožnika«. V izpodbijani odločbi št. 090-15/2016/1 z dne 11.08.2016, s katero mi je ponovno zavrnilo dostop do plačilnih list, pa mi MZZ (navkljub vašim nasprotnim ugotovitvam) še naprej vztrajno očita »zlorabo pravic«. Očitno si MZZ kot državni organ lahko privošči, da v enem uradnem postopku trdi eno, v drugem pa povsem nasprotno.

Po mojih informacijah je taiste informacije javnega značaja na podlagi ZDIJZ zahteval tudi predsednik Sindikata slovenskih diplomatov g. Sikošek in jih tudi že dobil, kar dokazuje, da so že bile posredovane “javnosti” in ni zato res nobenega razloga, da jih ne bi MZZ ali vi posredovala tudi meni.

Spoštovana gospa Prelesnik, glede na zgoraj navedeno vas pozivam, da nemudoma odločite o moji pritožbi ter uporabite vsa vaša zakonska pooblastila, ki jih imate na razpolago, da preprečite nadaljnje naklepne kršitve ZDIJZ s strani vodstva MZZ in mi nemudoma posredujete zahtevane informacije javnega značaja.

V naprej hvala in lep pozdrav,

Peter Golob

[prilogo »pritožba MZZ in MOP na sodbo Pd 352-15.pdf« je izbrisal Peter Golob/MOP/GOV]

—– Posredoval Peter Golob/MOP/GOV dne 03.10.2016 10:42 —–

Od: Peter Golob/MOP/GOV
Za: gp.mzz@gov.si, Stanislav Vidovič/MZZ/GOV@SVN,
Kp: gp.ip@ip-rs.si, Mojca Prelesnik/IP/ORG@SVN, Vlasta Nussdorfer/VCP/ORG@SVN, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN
Datum: 08.09.2016 16:02
Zadeva: pritožba zoper odločbo št. 090-15/2016/1 z dne 11.08.2016

Peter Golob
Ul. Milana Majcna 49a
1000 Ljubljana

Ljubljana, 08.09.2016

Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova 25
1000 Ljubljana

Zadeva: pritožba zoper odločbo št. 090-15/2016/1 z dne 11.08.2016

Spodaj podpisani pritožnik v odprtem roku vlagam predmetno pritožbo in pritožbenemu organu predlagam, da:
– izpodbijano odločbo št. 090-15/2016/1 z dne 11.08.2016 odpravi, oz. podrejeno, da jo razveljavi in
– da pritožniku sam posreduje vse zahtevane informacije javnega značaja, oz. podrejeno, da zavezancu izrecno naloži posredovanje zahtevanih informacij javnega značaja.

Obrazložitev:
Ministrstvo za zunanje zadeve (v nadaljevanju: MZZ) je pritožniku ponovno (že tretjič!) in iz povsem enakih razlogov protizakonito zavrnilo dostop do zahtevanih informacij javnega značaja, čeprav je o tem že odločal pritožbeni organ in ugotovil, da so bili navedeni zavrnilni razlogi neutemeljeni in nezakoniti. MZZ želi pritožniku za vsako ceno preprečiti dostop zlasti do tistih informacij javnega značaja, ki se nanašajo na plačilne liste državnih funkcionarjev in javnih uslužbencev ter se pri tem ponovno neutemeljeno sklicuje na določbo 5. odst. 5. člena ZDIJZ. Pritožnik je tovrstne argumente MZZ že prepričljivo zavrnil v dosedanjih postopkih, zato jih na tem mestu ne bo ponavljal in se nanje v celoti sklicuje.

Popolnoma neresnična in z ničemer dokazana je trditev MZZ, da naj bi pritožnik zlorabljal pridobljene informacije »za blatenje posameznih javnih uslužbencev po socialnih omrežjih in na spletni strani« oz. da pridobljene informacije celo »pospremi z neprimernimi, neresničnimi in žaljivimi komentarji«. Pritožnik ponavlja, da je v odprti demokratični družbi javna in utemeljena strokovna kritika nosilcev javnih pooblastil, z navedbo argumentov in brez žalitev, zaželena in cenjena, saj je odraz delujoče demokracije in svobode govora. Prav to počnejo tudi novinarji, ki jim mora MZZ prav tako razkrivati informacije javnega značaja, zato ni razlogov, da ne bi informacije o spornih praksah MZZ članom SSD javno razkrival tudi pritožnik kot sindikalni zaupnik na MZZ. To navsezadnje počnejo tudi drugi sindikalisti. Pritožnik na svojem blogu vedno korektno objavi celoten dokument, ki ga v ničemer ne priredi ali kakor koli vpliva na njegovo avtentičnost, zato ima javnost vedno možnost, da si sama ustvari svoje mnenje o razkriti informaciji, prizadeti posamezniki pa imajo tudi vedno možnost podati svojo razlago k objavljeni informaciji. Pritožnik ni prejel še nobenega opozorila od katerega od prizadetih posameznikov, da bi bil objavil kaj neresničnega ali žaljivega in da mora objavo umakniti.

Prav tako ne drži trditev MZZ, da naj bi pridobljene informacije javnega značaja lahko pritožnik zlorabil za pritisk na javne uslužbence, ki bodo priče v postopkih zoper MZZ. Delovni spor pritožnika proti MZZ je namreč na prvi stopnji že zaključen, sodišče pa je potrdilo nezakonitost tožnikove prisilne premestitve v drug organ. V postopku dokazovanja v tem sodnem sporu so imeli ključno vlogo prav dokumenti MZZ, ki jih je pritožnik pridobil na podlagi ZDIJZ.

Sporno je tudi, da je o pritožnikovi zahtevi za posredovanje informacije javnega značaja odločala uradna oseba Rina Pavlin Gnidovec, ki bi se zaradi pristranskosti morala izločiti iz postopka, saj je tesna prijateljica nekdanjega državnega sekretarja na MZZ Andreja Štera, katerega razporeditveno odločbo je pritožnik v preteklosti uspešno izpodbil na sodišču, ter ena od posameznic, katerih razkritje plače je zahteval pritožnik.

Protizakonita je tudi zavrnitev posredovanja testa osebnostne primernosti, ki se nanaša na samega pritožnika, saj je le-ta tudi po ZVOP-1 upravičen do vpogleda v informacije, ki se nanašajo nanj osebno. Neresnična je tudi trditev MZZ, da »izbrana kandidatka do dne izdaje te odločbe še ni sklenila pogodbe o zaposlitvi z MZZ na podlagi sklepa o izbiri«, saj dejansko že dela na MZZ.

MZZ torej pritožniku ponovno protizakonito odreka dostop do informacij javnega značaja, ki se nanašajo na denarna izplačila konkretnim javnim uslužbencem, čeprav je prav razkrivanje tovrstnih informacij privilegirano urejeno v 1. alineji 3. odstavka 6. člena ZDIJZ (ne glede na določbe prvega odstavka, se dostop do zahtevane informacije dovoli, če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca). Več kot očitno je, da skuša podpredsednik vlade in predsednik DeSUS Karel Erjavec pred javnostjo protipravno prikriti pomembne informacije v zvezi s spornimi izplačili vodstvu MZZ, zlasti o dodatkih ministrovi prijateljici Vlasti Vivod, zato je potrebno izpodbijano odločbo MZZ razveljaviti in zavezancu izrecno naložiti posredovanje zahtevanih informacij javnega značaja.

Peter Golob, univ. dipl. prav.

V vednost:
– informacijska pooblaščenka gospa Mojca Prelesnik,
– predsednik SSD gospod Stanislav Sikošek,
– varuhinja človekovih pravic gospa Vlasta Nussdorfer,
– …

——————————————————————————

Podobno “cenzuro” smo pred leti doživeli tudi s strani prejšnje Informacijske pooblaščenke Nataše Pirc Musar, ki nam je odrekla vpogled v verbalno noto MZZ. št. N-25/05 z dne 25.1.2005, s katero je slovenska diplomacija pod vodstvom takratnega zunanjega ministra dr. Dimitrija Rupla priznala hrvaški strani, da skupni mejni prehod Hotiza leži na “hrvaškem ozemlju” (več o tem na: http://www.rtvslo.si/blog/petergolob/kaj-je-narobe-s-slovenskim-novinarstvom-da-ne-zahteva-note-n-25-05/345). To noto je kasneje objavil časopis Delo, ko mu jo je v predvolilnem obračunavanju priskrbela LDS. Žal je inštitucija Informacijskega pooblaščenca pod vplivom vsakokratne izvršilne veje oblasti, ne pa neodvisni organ, ki bi dosledno skrbel za transparentnost delovanja taiste oblasti.

Advertisements