Značke

, , , , , , ,

Vodja kadrovske službe MZZ Jana Švigelj Kvaternik je dne 4.5.2016, kot priča na celjskem delovnem sodišču, v zvezi s kolizijo interesov malteškega viteza in aktualnega slovenskega veleposlanika v Vatikanu Tomaža Kunstlja, ki Republiko Slovenijo formalno zastopa pred svojim lastnim Suverenim malteškim viteškim redom (!), neresnično trdila (glej spodaj str. 40 zapisnika), da po “mnenju”, ki naj bi ga bila pridobila pravna služba MZZ, tovrstna kolizija interesov ni bila izkazana:

ZAPISNIK a- Peter G- 37. do 54 str.doc01590320160514115643

Od MZZ pa smo prejeli odgovor, da sploh ne razpolagajo s tovrstnim “mnenjem”, saj nobena od služb ali drugih notranjih enot MZZ “ni zaprosila za pripravo pravnega mnenja v omenjeni zadevi”:

odlocba MZZ da nima pravnega mnenja o malteškem vitezu Kunstlju

Zatrjevanega pravnega mnenja MZZ torej nima.

So nam pa z MZZ poslali dopis, ki so ga naslovili na anonimiziranega državljana (najverjetneje je šlo za neizbranega kandidata, ki se je nad nezakonitim imenovanjem viteza Tomaža Kunstlja pritožil “etičnemu” predsedniku vlade dr. Cerarju, ta pa se z zadevo ni želel ukvarjati in jo je predal kar kršitelju – MZZ):

odg MZZ glede kolizije interesov malteškega viteza Tomaža Kunstlja

V tem dopisu je MZZ eksplicitno priznalo, da je v letu 2014 dvakrat objavilo razpis za to delovno mesto in obakrat zahtevalo “aktivno znanje italijanskega jezika”, nato pa je “v obeh postopkih (je) izbirna komisija izmed prijavljenih kandidatov ocenila, da med njimi ni takšnega, ki bi ga lahko brez zadržkov predlagala ministru kot idealnega kandidata…”. MZZ je pri tem zamolčalo, da je v obeh teh primerih izbirni komisiji predsedoval prav univ. dipl. inženir lesarstva in malteški vitez Tomaž Kunstelj, ki je tako dvakrat izločil vse svoje protikandidate za to veleposlaniško mesto.

MZZ je tudi izrecno priznalo, da je pred objavo tretjega ponovljenega razpisa spremenilo pogoje (spremeniti si jih je dal kar sam vitez Kunstelj, saj je bil v tistem času generalni sekretar MZZ!), “in sicer tako, da se je znanje italijanskega jezika spremenilo v znanje drugega svetovnega jezika“. To je seveda omogočilo vitezu Kunstlju, da je po novem izpolnjeval pogoje za to delovno mesto, ki jih v predhodnih dveh razpisih ni izpolnjeval. Vodja kadrovske službe MZZ je s tem v zvezi celo cinično pojasnila našemu sindikatu, da se lahko vitez Kunstelj italijanskega jezika nauči kar med samim službovanjem v Vatikanu.

Da je šlo v primeru viteza Kunstlja za nezakonito favoriziranje oz. protiustavno neenako obravnavo diplomatov dokazuje tudi dejstvo, da je MZZ pri drugem objavljenem prostem delovnem mestu v Vatikanu ohranilo pogoj znanja italijanskega jezika na višji ravni (točka 10):

Razpis MZZ za vatikan avg 2015 – ostaja pogoj ITA jezik

Razlog za protipravno favoriziranje viteza Kunstlja je gotovo sorodno politično prepričanje (ne pozabimo, Karla Erjavca je v politiko spravil malteški vitez Andrej Šter, skupaj sta delovala v SKD/SLS, katere član je tudi vitez Kunstelj; vir: http://www.mladina.si/91519/karl-viktor-erjavec/).

MZZ se v svojem odgovoru sklicuje na “oceno strokovnih služb MZZ” (ne pove katerih), da članstvo viteza Kunstlja v Suverenem malteškem viteškem redu “ne predstavlja kolizije interesov”, ker da gre le za manjšo organizacijo, “ki ima v sodobnem svetu predvsem humanitarni pomen”. Mar res? V tej katoliški mednarodni organizaciji so zbrani številni znani vplivneži, mdr. tudi plemič Windischgraetz, ki od Slovenije še vedno pričakuje vračilo nekdanjih družinskih posesti:

https://www.dnevnik.si/1042409782

http://www.reporter.si/slovenija/knez-windischgraetz-gra%C5%A1%C4%8Dak-ki-pri-pape%C5%BEu-lobira-za-bratu%C5%A1kovo/18469

Pomenljivo je tudi dejstvo, da se z akreditacijo svojega viteza pri svojem redu v Vatikanu javno hvalijo tudi slovenski malteški vitezi: “Vitez Tomaž Kunstelj je predal akreditive veleposlanika RS pri Suverenem malteškem viteškem redu, kar je za slovensko asociacijo gotovo velik dogodek, še posebej zato, ker je veleposlanik tudi član asociacije.” (Vir: http://www.malteskired.si/predaja-akreditivov-veleposlanika-rs-pri-malteskem-redu/).

Glede same profesionalnosti dela viteza Kunstlja na MZZ, ko je ta opravljal funkcijo generalnega sekretarja MZZ, pa lepo priča njegov pisni dogovor našemu sindikatu, v katerem je na naša opozorila, da se pri izbiri kandidatov ne more sklicevati na dejstva, ki jih kadrovska komisija nima v spisu, dne 26.6.2013 pisno odvrnil: “Quod non est in actis non est in mundo izven sodnih postopkov poznamo predvsem kot frazo za pretirano birokratsko vestnost in nepriznavanje življenjskih dejstev zunaj spisa.” Generalni sekretar MZZ Kunstelj je tako odkrito priznal, da v kadrovskih postopkih ne mara “pretirane birokratske vestnosti” in da priznava tudi “življenjska dejstva zunaj spisa”. Katera pa so ta življenjska dejstva? Politična pripadnost oz. zveze in poznanstva?! Očitno je imel prav, saj sta ga minister Erjavec in “etična” vlada dr. Cerarja nagradila z veleposlaniškim mestom v Vatikanu.

Zaskrbljujoče je, da tudi “etični” profesor prava in aktualni premier dr. Cerar, ki se menda zavzema za pravno državo, očitno podpira tovrstna klientelistična imenovanja, diskriminacijo strokovnih in prizadevnih diplomatov, ad personam spreminjanje pogojev za zasedbo delovnega mesta in celo očitne konflikte interesov, ko nas malteški vitez Kunstelj predstavlja kar pred svojim lastnim viteškim redom, čeprav je slednji subjekt mednarodnega prava (več o mednarodnih organizacijah kot subjektih mednarodnega prava v: http://www.unaslovenia.org/sites/default/files/file/hohler-mednarodnopravna.pdf). Glede slednjega še retorično vprašanje: čigave interese torej zastopa malteški vitez Tomaž Kunstelj v Vatikanu, interese svoje države ali interese svojega reda?

————————————————————————————————–
Suvereni malteški viteški red ima že od leta 1834 svoj sedež v Rimu. Njegov uradni naziv je Suvereni vojaški hospitalni red svetega Janeza iz Jeruzalema, Rodosa in Malte, bolj znan pa je kot Suvereni malteški viteški red. Spada med katoliške verske redove in je kot tak član mnogih mednarodnih teles. Od leta 1994 ima status stalnega opazovalca v Generalni skupščini združenih narodov, svoje stalne delegacije pa ima akreditirane v Evropskem centru Združenih narodov, Svetu Evrope, Evropske skupnosti, UNESCU, Mednarodnem inštitutu za človekove pravice in Mednarodnem odboru Rdečega križa. Red vzdržuje diplomatske odnose s približno sto državami, tudi s Slovenijo, ima lastne potne liste, svojo valuto malteški scudo, poštne znamke in celo avtomobilske registrske tablice. Veliki mojster reda ima status papeževega podkralja in papežu pomaga v mednarodni diplomaciji, njegove zahteve za pridobitev statusa suverena pa so za mnoge strokovnjake sporne (vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Malte%C5%A1ki_vite%C5%A1ki_red).

Advertisements