Spodaj objavljam izsek iz zadnje pripravljalne vloge Državnega pravobranilstva z dne 17.6.2016:
pripravljalna vloga DP premestitev, 17.6.16 s3

Iz besedila je razvidno, da je država Republika Slovenija oz. MZZ protiustavno poseglo v interno komunikacijo izvršnega odbora Sindikata slovenskih diplomatov (IO SSD). Sodišču je namreč kot dokaz predložilo elektronsko pošto predsednika SSD naslovljeno na člane IO SSD, ki ga je GS MZZ mag. Vidovič očitno izsilil od svojega podrejenega dr. Raščana, sicer člana IO SSD.

Ne gre za prvi tovrsten primer, ko MZZ zahteva od članov IO SSD, da ravnajo proti drugemu članu SSD in njihove dokumente zlorablja v sodnem sporu proti članu SSD.

Spodaj objavljam podoben primer, ko me je pred 15 leti kot člana SSD vzel v bran takratni predsednik SSD Miljan Majhen in takratnega zunanjega ministra dr. Dimitrija Rupla dobronamerno pisno opozoril na dolžnost spoštovanja pravnomočne sodne odredbe Višjega delovnega sodišča v Ljubljani, ki je zadržalo mojo nezakonito premestitev iz Zagreba v notranjo službo.
poziv PR SSD Majhna MZZ dr. Ruplu k spošt. ZO

Sledila je akcija vodstva MZZ, ki je od takratnih članov IO SSD zahtevalo lojalnost v obliki pisne izjave, s katero so nasprotovali zgoraj navedenemu pismu predsednika SSD. Izjavo je MZZ predložilo v sodnem sporu zoper člana SSD. Nekateri od podpisanih na izjavi so bili kmalu zatem nagrajeni z veleposlaniškimi mesti.
izjava članov IO SSD, 15.4.02

Zanimiva je tudi diskusija teh članov IO SSD, koliko sindikalne pomoči naj bo deležen član SSD, da se ne bi zamerili vodstvu MZZ.
zapisnik 39.seje IO SSD,27.3.02

Zanimivo je tudi, kako je minister dr. Rupel pritiskal na predsednika SSD.
zapis PR SSD Majhen-dr. Rupel o spošt.ZO

Očitno se modus operandi vodilnih v MZZ še vedno ni nič izboljšal, inercija prejšnjega sistema je očitno premočna. Ratificirane mednarodne pogodbe in ustavne določbe, ki formalno ščitijo avtonomijo sindikata, so jim očitno zgolj moteča besedila, ki jih ne zavezujejo, njihova kršitev pa zanje ne povzroči nobenih sankcij.

Glede interpretacije samega “dokaza” s strani države oz. MZZ pa je treba poudariti tudi absurd, da država sama krši temeljne človekove pravice oz. sindikalno svobodo in samostojnost vodstva sindikata, da si sam izbira svoje predstavnike, ki bi jih po konvenciji ILO št. 87 in 76. členu ustave morala aktivno zaščititi, nato pa taistemu sindikatu, ki se pred njenim tovrstnim protipravnim ravnanjem legitimno in zakonito brani, očita zlorabo zakonitega varstva sindikalnega zaupnika. Tovrstno neoliberalno razmišljanje dokazuje popolno arbitrarnost vodstva MZZ in poskus izničenja tradicionalnih pridobitev socialne države, kot jih poosebljajo ratificirane konvencije ILO in akti drugih mednarodnih inštitucij ter navsezadnje tudi naša ustava.

Advertisements