Jutri, dne 25.5.2016 ob 8.30 uri, bo na Delovnem sodišču v Celju, Gregorčičeva 6, 3000 Celje, v sobi 3, zaslišanje podpredsednika vlade in zunanjega ministra Karla Erjavca, ministrice za okolje in prostor Irene Majcen in drugih prič v zvezi z nezakonito premestitvijo člana vodstva reprezentativnega sindikata in sindikalnega zaupnika MZZ na MOP. Obravnava je javna.

Advertisements