Značke

, , , , , , , , , ,

Podpredsednik vlade in predsednik DeSUS Karel V. Erjavec ter njegov zvesti izvrševalec navodil generalni sekretar MZZ in ustanovni član SMC mag. Stanislav Vidovič se ponovno skušata izogniti obveznosti posredovanja Poročila 4. seje Kadrovske komisije o pripravi mnenja in predloga za imenovanje vodij diplomatskih predstavništev RS v tujini št. 10003-4/2012/65 z dne 15.4.2014, na kateri je bil za veleposlanika v Vatikanu izbran malteški vitez Tomaž Kunstelj (ta je akreditiran tudi pri Suverenem malteškem viteškem redu, kar je očiten konflikt interesov, saj Republiko Slovenijo predstavlja pri svojem lastnem viteškem redu!). Pri tem se sklicujeta na oznako tajnosti interno, za katero pa je informacijska pooblaščenka že ugotovila, da je nezakonita in na podlagi ZDIJZ naložila MZZ, naj mi v 31 dneh posreduje zahtevani dokument.

Več o odločbi IP na tem mestu:
https://petergolob.wordpress.com/2016/04/14/vodstvo-mzz-bo-moralo-razkriti-porocilo-4-seje-kadrovske-komisije-na-kateri-je-bil-izbran-malteski-vitez-tomaz-kunstelj/

Rok za posredovanje tega poročila je že potekel, MZZ pa je s ciljem zavlačevanja sprožila upravni spor v katerem izpodbija odločitev informacijske pooblaščenke. Ker je to poročilo sedaj zahtevalo tudi Delovno sodišče v Celju, si MZZ prizadeva, da bi tudi njemu onemogočilo seznanitev z vsebino tega poročila.

Pripravljalna vloga DP, v kateri zahteva razrešitev obveznosti MZZ glede dostave tega poročila sodišču:
sus-vloga DP z dne 6. 5. 2016 – Peter Golob – doc01596520160516050851-1

MZZ skuša to poročilo prikriti, ker njegova vsebina jasno dokazuje eksplicitna opozorila Sindikata slovenskih diplomatov delodajalcu, da je bil že v naprej klientelistično in nezakonito izbran tedanji generalni sekretar MZZ in malteški vitez Tomaž Kunstelj, da bo slednji kot malteški vitez v koliziji interesov, saj bo predstavljal državo pred svojim lastnim viteškim redom, da je kot predsednik te iste komisije na dveh internih razpisih protipravno izločil vse svoje protikandidate, da si je dal nato ad personam spremeniti akt o sistemizaciji MZZ in črtati pogoj znanja italijanskega jezika na višji ravni (ker sam ni znal italijansko) ter da je vodja kabineta ministra Vlasta Vivod na tej seji izrecno priznala, da se o izbranih kandidatih za veleposlanike že v naprej uskladi s kabinetom predsednika vlade in kabinetom predsednika republike, kar je protiustavno in diskriminatorno do ostalih kandidatov (v tovrstnem ravnanju najvišjih predstavnikov oblasti so podani tudi elementi kaznivega dejanja kršitve enakopravnosti iz 131. člena KZ-1).

Bomo videli, ali bo neodvisna sodna veja oblasti vztrajala pri pridobitvi tega poročila.

Advertisements