Značke

, , , , , ,

V delovnem sporu proti MZZ zaradi nezakonite diskriminacije, ki ga je že tretjega po vrsti ponovno dobila v obravnavo taista izbrana sodnica Gordana Skočič (kar predstavlja več kot očitno kršitev pravice do naravnega sodnika), je vendarle prevladal razum, tako da je predsednica delovnega sodišča Ana Jaklič zadevo vendarle dodelila drugi sodnici.

Predsednica sodišča pojasnjuje, da naj bi v delovnih sporih na tem sodišču dejansko ne sodilo 27 sodnikov, ki so sicer navedeni na spletni strani tega sodišča, temveč naj bi jih sodilo le 9. Tudi v tem primeru pa je verjetnostni račun glede dodelitev mojih delovnih sporov z MZZ prav tej sodnici neizprosen. Verjetnost, da bo v delovnem sporu med MZZ in menoj sodila prav ta sodnica je 1/9 = 11,11%. Verjetnost, da bo med istima strankama sodila dvakrat, je le 1,23%. Verjetnost, da bo med istima strankama sodila kar trikrat, pa je le 0,14%!

Očitno je imelo MZZ res neverjetno “srečo”, da je njegove delovne spore dobivala v presojo prav ta sodnica, ki se je v prvem sojenju izkazala kot izredno naklonjena MZZ (npr. z absurdnima razlagama, da je nek akt delodajalca objavljen že samo s tem, ko je poslan vladi in da delavca ni potrebno razporediti na konkretno delovno mesto). Z izločitvijo te pristranske sodnice se je položaj pravdnih strank vsaj nekoliko uravnotežil, tako da se lahko nadejamo bolj poštenega in odprtega sojenja, brez onemogočanja izvajanja dokazov in sodb presenečenja. Prvi narok v tej zadevi bo 30.6.2016.

sklep o izločitvi Skočič s1

sklep o izločitvi Skočič s2

Advertisements