V Pravni praksi št. 12-13, z dne 24.3.2016, str. 13, je bil objavljen moj prispevek z naslovom “Še o protiustavnem napadu na sindikalno svobodo s premestitvijo sindikalnega predstavnika“, kjer odgovarjam na enostranske interpretacije Konvencij Mednarodne organizacije dela (MOD) št. 87 in 135, kot jih je podalo MZZ.

http://www.pravnapraksa.si/login.aspx?ReturnUrl=%2fLITE%2fBesedilo.aspx%3fSOPI%3dL010Y2016V13-14P13-14N1%26Src%3dPErmqsrf4Xo5g7HwGgHZVC2ldwCU3R45jpWdFwUgmbo2%2f39HchhrIrs3ujc8HF8y5oCcN7tGleSmilcnV98wQ2s3agFDUSnM&SOPI=L010Y2016V13-14P13-14N1&Src=PErmqsrf4Xo5g7HwGgHZVC2ldwCU3R45jpWdFwUgmbo2/39HchhrIrs3ujc8HF8y5oCcN7tGleSmilcnV98wQ2s3agFDUSnM

MZZ poskuša samovoljno omejiti domet Konvencije MOD št. 87 (ki ureja temeljno človekovo pravico sindikatov, da si sami izbirajo svoje predstavnike) s sklicevanjem na 4. člen konvencije MOD št. 135 (ki omogoča ureditev zaščite delavskih predstavnikov z nacionalno zakonodajo, pri nas z ZDR-1), čeprav slednja velja le za delavce “v podjetjih”, ne pa tudi za javne uslužbence. Konvencije MOD št. 87 ni mogoče derogirati s sklicevanjem na določbo druge konvencije.

Advertisements