Spodaj prilagam odločbo predsednice Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani Ane Jaklič z dne 16.2.2016, iz katere je lepo razvidno, da je zgolj v mojem primeru predlagala prenos zadeve na drugo krajevno pristojno sodišče (kompetenčni spor). Če pustimo ob strani dejanska ozadja, ki so vodila do tovrstne unikatne odločitve, se lahko upravičeno vprašamo, zakaj potemtakem direktorica tega sodišča sploh sodeluje v vladni Komisiji za pritožbe iz delovnih razmerij, če ima to za posledico izločitev vseh sodnikov njenega sodišča?!

Delovno sod LJ-IJZ o številu komp sporov s1

Delovno sod LJ-IJZ o številu komp sporov s2

Advertisements