Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Slovensko delovno sodstvo se vedno bolj razgalja kot Potemkinova vas, ki se v praksi niti ne trudi več dajati videz nepristranske in od izvršilne veje neodvisne veje oblasti, ko odloča v sporih proti državi/ politični eliti. Inercija prejšnjega skupščinskega sistema, v kateri je veljala enotnost oblasti, je očitno premočna. Ker politična elita in psevdonepristransko sodstvo ne najdeta argumenta, ki bi izničil zelo jasne določbe ratificirane Konvencije MOD št. 87, se očitno poslužujeta taktike zavlačevanja postopka. Treba jim je priznati, ta taktika je zaenkrat zelo učinkovita, saj so mi protiustavno odvzeli že 8 mesecev mandata.

Dr. A. Teršek je nedavno javno opozoril na problem pristranskosti slovenskih delovnih in socialnih sodišč ter izpostavil nedavno odločitev ustavnega sodišča v zadevi Up-879/14, ki med drugim nedvoumno pojasnjuje prav minimalni standard zagotavljanja sodniške nepristranskosti: »Pri uresničevanju pravice do nepristranskega sojenja iz prvega odstavka 23. člena ustave ni pomembno zgolj to, da je nepristranskost sojenja dejansko zagotovljena, temveč se mora ta odražati tudi navzven. Gre za tako imenovani videz nepristranskosti sojenja. Pomembno je torej, da sodišče pri postopanju v konkretni zadevi ustvarja oziroma ohrani videz nepristranskosti. V nasprotnem primeru je lahko ogroženo zaupanje javnosti v nepristranskost sodišč.”

Spodaj objavljam nadzorstveno pritožbo, naslovljeno na predsednico Delovnega sodišča v Celju, kjer opozarjam ne nedopustno zavlačevanje sodnega postopka v korist Ministrstva za zunanje zadeve, kot tožene stranke:

——————————————————————————————

Peter Golob/MOP/GOV

urad.dsce@sodisce.si, ida.dimec@sodisce.si,

Goran Klemenčič/MP/GOV@SVN, peticije@dz-rs.si, bozena.pem@dz-rs.si, martin.golobic@dz-rs.si, uros.prikl@dz-rs.si, tina.ksela-premik@dz-rs.si, lilijana.kozlovic@dz-rs.si, zoran.skubic@dz-rs.si, jozef.horvat@dz-rs.si, katja.jerman@dz-rs.si, franc.trcek@dz-rs.si, eva.irgl@dz-rs.si, alenka.bratusek@dz-rs.si, janko.veber@dz-rs.si, bojan.dobovsek@dz-rs.si, luka.mesec@dz-rs.si, milan.brglez@dz-rs.si, info@transparency.si, info@integriteta.si, vid.doria@transparency.si, bmz9453@gmail.com, m.krivic@evj-kabel.net, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, COMM-REP-LJU@ec.europa.eu, zoran.stancic@ec.europa.eu, dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, Petra.Kosic@planet-tv.si, desk@sta.si, urednistvo@24ur.com, preverjeno@pop-tv.si, mmc-uredniki@rtvslo.si, sasa.dezman@rtvslo.si, igor.pirkovic@rtvslo.si, odkrito@rtvslo.si, tv.odmevi@rtvslo.si, jadranka.rebernik@rtvslo.si, Igor.Bergant@rtvslo.si, rosvita.pesek@rtvslo.si, uros.esih@vecer.com, notranja@delo.si, jana@kratermedia.si, miran.lesjak@dnevnik.si, desk@mladina.si, silvester.surla@reporter.si, info@slovenskenovice.si, simona.toplak@finance.si, danes@planet-tv.si, info@tsmedia.si, matej.kosir@zurnal24.si, urednistvo@svet24.si, Borut Pahor/UPRS@SVN, webmaster@oecd.org, oecd360@oecd.org, webmaster.greco@coe.int, ecosocinfo@un.org, Alma Sedlar/KPK/ORG@SVN, Igor Lamberger/KPK/ORG@SVN, pozareport@pozareport.si, Anja Kopač-Mrak/MDDSZ/GOV@SVN, Bostjan.Vernik-Setinc@gov.si, matjaz.han@dz-rs.si, matej.tonin@dz-rs.si, commissioner@coe.int, Nils.Muiznieks@coe.int, info@podcrto.si, oskar.komac@sindikat-zsss.si, dusan.semolic@sindikat-zsss.si, sddo@sindikat-zsss.si, branimir.strukelj@sviz.si, Nadja.Goetz@sviz.si, mateja.faletic@ds-rs.si, ess@gov.si, ilo@ilo.org, actrav@ilo.org, actemp@ilo.org, igor.soltes@europarl.europa.eu, sodni.svet@sodisce.si, info@us-rs.si, miroslav.mozetic@us-rs.si, varuh/VCP/ORG@SVN, Vlasta Nussdorfer/VCP/ORG@SVN, urad.vsrs@sodisce.si, Darko Krašovec/UPV/GOV@SVN, vanja.forjanic@gmail.com, info@odvetnik-zupancic.si

nadzorstvena pritožba – opr. št. Pd 352/2015

Spoštovana predsednica Delovnega sodišča v Celju gospa mag. Ida Dimec,

na vašem vpisniku sem prejel informacijo, da moj delovni spor proti Republiki Sloveniji – Ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) opr. št. Pd 352/2015, ki je dodeljen v obravnavo vaši podpredsednici sodišča gospe Mariji Krivec, “ne sodi med prednostne zadeve”, zato naj bi bil poravnalni narok razpisan šele konec marca; vabila nanj še nisem prejel.

Opozoriti bi vas želel, da sem tožbo v predmetni zadevi vložil že dne 9.7.2015, na Delovno in socialno sodišče v Ljubljani (opr. št. I Pd 780/2015), na vaše sodišče pa naj bi bila poslana že dne 22.12.2015. Po Sodnem redu (Ur. l. RS, št. 17/95 in nasl.) se morajo delovni spori na prvi stopnji rešiti v 6 mesecih (tako izrecno 4. odst. v zvezi s 13. alinejo 2. odst. 50. člena Sodnega reda). V konkretni zadevi je torej rok za razsodbo na prvi stopnji potekel že dne 9.1.2016, kar pomeni, da mi je že kršena pravica do sojenja v razumnem roku oz. do sojenja brez nepotrebnega odlašanja.

Pozivam vas, da v okviru vaših pristojnosti pravosodne uprave ukrepate skladno s 6. členom Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Ur. l. RS, št. 49/2006) in zagotovite, da bo predmetni delovni spor obravnavan nemudoma oz. prednostno, ne pa šele konec marca, saj mi zaradi nepotrebnega odlašanja nastaja nepopravljiva škoda.

Že več kot 8 mesecev mi je namreč onemogočeno izvajanje mandata neposredno izvoljenega člana izvršnega odbora reprezentativnega sindikata in mandata sindikalnega zaupnika MZZ, s tem pa so mi kršene temeljne človekove pravice iz ratificirane Konvencije Mednarodne organizacije dela (MOD) št. 87 o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic (Ur.l. FLRJ, št. 8/58; Akt o notifikaciji nasledstva, Ur. l. RS, št. 54/92). Slednja zelo jasno določa, da imajo delavske organizacije pravico, da »svobodno izbirajo svoje predstavnike« in da državne oblasti ne smejo te pravice omejevati ali pa zavirati njeno zakonito izvrševanje (3. člen), da nacionalna zakonodaja ne sme ogrožati, niti se je ne sme uporabljati tako, da bi bila kakorkoli ogrožena jamstva, ki jih določa ta konvencija (8. člen) in da »članica Mednarodne organizacije dela, za katero velja ta konvencija, mora ukreniti vse potrebno, da bo delavcem in delodajalcem zajamčeno svobodno uveljavljanje sindikalnih pravic« (11. člen).

Vaša sodnica bi se lahko takoj po prejemu sodnega spisa odločila za izdajo začasne odredbe po uradni dolžnosti (1. odst. 56. člena ZDSS-1; Uradni list RS, št. 2/2004), s katero bi do rešitve spora začasno zadržala protiustavno premestitev sindikalnega predstavnika in mi tako omogočila izvajanje obeh zgoraj navedenih mandatov. Namesto tega se je očitno odločila, da bo postopek dodatno zavlekla za 3 mesece, kolikor bo preteklo od dodelitve zadeve vašemu sodišču do predvidene izvedbe poravnalnega naroka.

Dosedanje več kot očitno zavlačevanje postopka v predmetnem delovnem sporu meče temno senco na nepristranskost sodne veje oblasti, ko ta odloča v sporih proti državi. Upam, da boste s tovrstno prakso nemudoma prekinili in zagotovili spoštovanje 5. člena Ustave RS, ki pravi: “Država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine.” Do tega trenutka namreč nič ne kaže, da bi sodna veja oblasti varovala temeljne človekove pravice iz ratificirane Konvencije MOD št. 87, temveč raje aktivno sodeluje pri njihovi kršitvi.

Lep pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
član IO SSD in sindikalni zaupnik MZZ
https://petergolob.wordpress.com/

Advertisements