Značke

Delovni spor protiustavno premeščenega sindikalista/ žvižgača proti MZZ oz. demokratični državi Republiki Sloveniji dobiva nove, neslutene razsežnosti.

V 4. odst. v zvezi s 13. alinejo 2. odst. 50. člena Sodnega reda (Ur. l. RS, št. 17/95 in nasl.) je jasno določeno, da mora biti delovni spor na prvi stopnji rešen v 6 mesecih. Namesto da bi ljubljansko sodišče v teh 6 mesecih razsodilo, ni v tem času še razpisalo niti prve glavne obravnave. (Karl Erjavec jim je gotovo hvaležen.) Očitno pa je bila v tem času zelo podjetna predsednica sodišča Ana Jaklič, saj je našla način, kako se tega občutljivega primera znebiti. Tako je dne 19.11.2015 predlagala prenos primera na drugo sodišče, z argumentom, da je v pritožbenem postopku pri delodajalcu sodelovala kot predsednica komisije direktorica tega sodišča Vesna Jeke.

Vrhovno sodišče je pod taktirko predsednika senata mag. Ivana Robnika predlogu ugodilo in zadevo dodelilo delovnemu sodišču v Celju. V sklepu pa ni pojasnilo, kako bi lahko dejstvo, da je o zadevi odločala direktorica sodišča, lahko vplivalo na nepristranskost vseh sodnikov tega sodišča. Mar sodniki ne bi zmogli soditi drugače, kot je odločila ona? Kaj pa v primerih, ko višje sodišče razveljavi sodbo in jo vrne v ponovno sojenje, mar bi jo moralo dodeliti vedno drugemu sodniku, na drugo sodišče? Seveda ne. Zanimivo bi bilo tudi izvedeti, v koliko primerih je sodišče že postopalo na takšen način. In ali je potemtakem sploh dopustno, da direktorica sodišča odloča v Komisiji za pritožbe iz delovnega razmerja, če pa ima to kasneje za posledico, da njene odločitve ne morejo presojati njeni kolegi na delovnem sodišču v Ljubljani, temveč morajo stranke pošiljati po pravico na oddaljena sodišča in jim s tem po nepotrebnem povzročati dodatne stroške?

Veliko verjetnejši in razumljivejši razlog za prenos zadeve je v dejstvu, da “neodvisno” ljubljansko delovno sodstvo očitno ni sposobno pogumno in nepristransko razsoditi o kršitvi temeljnih človekovih pravic iz ratificirane Konvencije MOD št. 87, ki jo je zakrivila vlada prof. dr. Mira Cerarja. Le zakaj bi si s tem mazali roke in se zamerili profesorski eliti? Ne pozabimo, da je aktualni generalni sekretar vlade njihov nekdanji kolega. Ergo, naj o tem odločijo celjski kolegi!

sklep VS RS o prenosu spora na delovno sodisce v Celju

Advertisements