https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=mag&uid=9C40D2327F0FD42BC1257F1B003DDEEA

61. TRAK: (NB) – 17.00

(Nadaljevanje) načina odgovora.
Izvolite.

DR. FRANC TRČEK (PS ZL): Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani preostali!
Minister Erjavec je maja letos skupaj z ministrico gospe Ireno Majcen, prisilno premestil neposredno izvoljenega člana vodstva reprezentativnega sindikata slovenskih diplomatov, sindikalnega zaupnika Petra Goloba na drugo ministrstvo. S tem se nekako znebili glasnega sindikalista in žvižgača, ki je javno opozarjal na klientelizem in tudi druge nepravilnosti na MZZ. Minister je zatrjeval, da je bila premestitev potrebna zaradi, citiram, delovnih potreb na ministrstvu za okolje in prostor, kar je glede na dejstvo 700 zaposlenih na MZZ, blago rečeno, smešno, saj je izbral ravno že prej omenjenega motečega očitno gospoda. Pri tej premestitvi ne gre za neko nepomembno kaprico, gre za zelo hud napad na sindikalne pravice oziroma kršitev temeljnih pravic delavstva, kot jih ureja recimo ratificirana konvencija mednarodne organizacije dela številka 87, ki ob drugim določa, da imajo delavske organizacije pravico, citiram, “da svobodno izbirajo svoje predstavnike”. Gospod minister je pravnik, je delal v Uradu varuha človekovih pravic, gotovo se zaveda, da kršite konvencije pomeni namerno kršitev temeljnih človekovih pravic. Ta vlada odkrito služi kapitalu in kaže mačehovski odnos do sindikatov, a bi se vendarle morala držati vsaj nekih osnovnih demokratičnih pravil in spoštovati ustavni red. O primeru se je izrekel tudi zagovornik načela enakosti, ki je v poizvedbi opozoril, citiram, da so podana dejstva, ki izkazujejo sum neposredne diskriminacije, viktimizacije in morda tudi nadlegovanja pobudnika zaradi političnega prepričanja in članstva ter delovanja v sindikatu. Ugotovil je tudi sum, nadalje citiram, “neposredne diskriminacije in viktimizacije sindikata slovenskih diplomatov”. Zelo zaskrbljujoče so tudi njegove ugotovitve, da je problem, citiram, “klientelističnega zaposlovanja v javni upravi pereč, in da so analize ugotovile, da je bil ta isti problem v preteklosti velik tudi konkretno samem ministrstvu za zunanje zadeve, natančneje prav diplomatski službi”. Zato postavljam gospodu Erjavcu vprašanje:
Zakaj šikanira sindikalista žvižgača? Kakšno sporočilo daje s tem Vlada Republike Slovenije pri / nerazumljivo/ žvižgaču? Namesto, da bi izvrševala svojo dolžnost, da prijavitelj zavaruje, jih sama šikanira. V nadaljevanju pa bi rad tudi postavil vprašanje o nekoordinaciji dela diplomatskih predstavništev, ki se jasno kaže pogosto v izjavah določenih veleposlanikov, na primer v izjavi gospoda Kacina, veleposlanika pri Natu, ki je od vseh tam akreditiranih veleposlanikov, ko se še uradno ni vedelo ozadje turško-ruskega konflikta, zapleta, da v neko tako najbolj ostro napadajočo izjavo in upam, da mi bo gospod minister odgovoril… / izklop mikrofona/

PODPREDSEDNIK PRIMOŽ HAINZ: Hvala lepa.
Na kakšen način bi radi imeli odgovor, gospod poslanec? Se opravičujem.
Hvala lepa.
Prehajamo na drugo krog vprašanj poslancev. Gospod Matjaž Hanžek bo postavil vprašanje ministrici za okolje in prostor, gospe Ireni Majcen. Izvolite.

Advertisements