Značke

, , , , , , , ,

Zagovornik načela enakosti je na Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ), Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Komisijo za pritožbe iz delovnih razmerij (KPDR) naslovil poizvedbo št. 0700-14/2015/13 z dne 11.11.2015, v kateri je ugotovil obstoj resnega suma diskriminacije in viktimizacije, tako prisilno premeščenega člana izvršnega odbora Sindikata slovenskih diplomatov (SSD) Petra Goloba, kot tudi samega SSD, kot pravne osebe, ter od naslovnikov zahteval konkretna pojasnila; v vednost je poizvedbo poslal tudi varuhinji človekovih pravic in Komisiji DZ RS za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti.

poizvedba zagovornika nacela enakosti na MZZ

Na poizvedbo je zaenkrat odgovorilo le MOP in sporočilo, da MOP ne more biti soodgovorno za domnevni povračilni ukrep zoper pobudnika, ker je bilo MZZ tisto, ki je ugotovilo, da pobudnik izpolnjuje pogoje za premestitev, predlog MZZ o premestitvi konkretnega kandidata pa je bil posredovan na MOP; “ves čas je tekel dogovor zgolj in samo o premestitvi pobudnika”.

S tem je dokončno potrjeno, da je bila politična odločitev o tem, da se na MOP prisilno premesti ravno motečega člana vodstva SSD, sprejeta na MZZ in da torej izbire ni opravilo MOP.

odg.MOP zagovorniku s.1  odg.MOP zagovorniku s.2   odg.MOP zagovorniku s.3

Advertisements