Spodaj objavljam svojo zahtevo naslovljeno na KPK, naj mi posreduje vso dokumentacijo v svojem postopku, ko je odločala o nedodelitvi statusa zaščitene osebe po 25. členu ZIntPK. O tem postopku mi namreč ni posredovala nobenega sklepa, niti ni svoje odločitve obrazložila oz. navedla, kateri zakonski pogoji niso bili izpolnjeni za dodelitev statusa. Sedaj to nedodelitev statusa zaščitene osebe Državno pravobranilstvo zlorablja za dokazovanje, da nisem prijavitelj oz. žvižgač. KPK namesto pomoči žvižgačem, torej pomaga delodajalcem v postopkih zoper žvižgače! Ali KPK sploh razume, kaj ji nalaga zakon? Se bo oglasila v aktualnem primeru žvižgača dr. Erika Breclja, ki ga mečejo iz službe?
————————

Zahteva KPK za posredovanje informacije javnega značaja – gradiv v postopku odločanja o dodelitvi statusa zaščitene osebe po ZIntPK

Od: Peter Golob/MOP/GOV

Za: anti.korupcija@kpk-rs.si, Alma Sedlar/KPK/ORG@SVN, Boris Štefanec/KPK/ORG@SVN, Igor Lamberger/KPK/ORG@SVN, Tadeja.Primc1@kpk-rs.si,

Kp: Vlasta Nussdorfer/VCP/ORG@SVN, varuh/VCP/ORG@SVN, COMM-REP-LJU@ec.europa.eu, ulla.hudina@ec.europa.eu, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, info@integriteta.si, Simona.Habic@rtvslo.si, vid.doria@transparency.si, Borut Pahor/UPRS@SVN, dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, eva.irgl@dz-rs.si, Franc.Trcek@dz-rs.si, Bojan Dobovšek/Državni zbor@DZ, janko.veber@dz-rs.si, Matej.Tasner-Vatovec@dz-rs.si, Goran Klemenčič/MP/GOV@SVN, milan.brglez@dz-rs.si, martin.golobic@dz-rs.si, bernarda.pogacnik@dz-rs.si, matej.tonin@dz-rs.si

Spoštovani člani senata KPK,

v delovnem sporu v zvezi z mojo protiustavno premestitvijo kot prijavitelja koruptivnih praks na MZZ, člana vodstva reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov (SSD) in sindikalnega zaupnika MZZ, se je Državno pravobranilstvo RS v odgovoru na tožbo sklicevalo na vaš dokument št. 06221-1/2015-24 z dne 21.08.2015 (v priponki odg KPK na MZZ), v katerem Sekretariatu MZZ pojasnjujete, da ste sprejeli sklep, da prijavitelju ne dodelite statusa zaščitene osebe, ker naj bi ne bili izpolnjeni zakonski pogoji.

Že samo dejstvo, da mi vašega sklepa o nedodelitvi statusa zaščitene osebe niste posredovali, niti ga niste vsebinsko obrazložili (zlasti niste navedli, kateri zakonski pogoji niso bili izpolnjeni za dodelitev tovrstnega statusa), je zelo sporno oz. nezakonito ter nakazuje na opustitev vaših zakonskih obveznosti iz 25. člena ZIntPK.

Vaš zgoraj navedeni dokument z dne 21.08.2015, ki ste ga posredovali Sekretariatu MZZ, da ga uporabi v delovnem sporu in se z njim trudi dokazovati, da nisem prijavitelj oz. žvižgač, pa jasno dokazuje, da KPK namesto nudenja pomoči prijaviteljem, kot ji izrecno nalaga 25. člen ZIntPK, raje pomaga tistim, ki prijavitelje šikanirajo. Tovrstno ravnanje KPK je seveda protizakonito, KPK pa očitno ni neodvisna, temveč deluje v interesu izvršne veje oblasti oz. aktualne vlade, ki napada žvižgače (podoben napad pravkar doživlja znani žvižgač dr. Erik Brecelj na Onkološkem inštitutu Ljubljana, vlada pa to dopušča).

S ciljem zagotoviti učinkovito zaščito ustavnih pravic člana vodstva SSD v konkretnem delovnem sporu, kot tudi preveriti zakonitost vaših postopkov nudenja zaščite prijaviteljem po ZIntPK, je nujno potrebno razčistiti oz. natančneje preučiti vaš postopek odločanja o nedodelitvi statusa zaščitene osebe in pridobiti vso s tem povezano dokumentacijo. Zato v skladu s 5. in 12. členom ZDIJZ-UPB2 (Uradni list RS, št. 51/2006) zahtevam od KPK posredovanje informacij javnega značaja v obliki neposrednega vpogleda in v obliki skeniranih fotokopij

vseh dokumentov KPK oz. gradiv, sklepov, zapisnikov, idr. povezanih z odločitvijo KPK o nedodelitvi statusa zaščitene osebe prijavitelju Petru Golobu.

Predmetna zahteva naj se obravnava kot pisna zahteva po ZDIJZ. Pisne odgovore in skenirane kopije dokumentov prosim pošljite po elektronski pošti na naslova: peter.golob@gov.si in stanislav.sikosek@gov.si.

V kolikor vam zgoraj navedena pravna podlaga ne bi ustrezala, zahtevam zgoraj navedene podatke na podlagi 30. člena in nasl. Zakona o varstvu osebnih podatkov, saj se ti podatki nanašajo name osebno.

V naprej hvala in lep pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
Ul. Milana Majcna 49a
1000 Ljubljana

—————————————————-
Od: anti.korupcija@kpk-rs.si
Za: peter.golob@gov.si,
Datum: 11.06.2015 11:16
Zadeva: Elektronska pošiljka št. (06221 – 1 / 2015, 9) ; Splošen dopis
Poslal: Tadeja.Primc1@kpk-rs.si

Spoštovani,

v prilogi vam pošiljamo obvestilo o ukrepih komisije.

Lep pozdrav,
Komisija za preprečevanje korupcije

(See attached file: SNAP – Splošen dopis_06221-1-2015-9.doc)(See attached file: 06221-1-2015-9 .TIF)[prilogo »SNAP – Splošen dopis_06221-1-2015-9.doc« je izbrisal Peter Golob/MOP/GOV] [prilogo »06221-1-2015-9 .TIF« je izbrisal Peter Golob/MOP/GOV]

Advertisements