Pobuda zagovorniku načela enakosti

Peter Golob za: zagovornik.uem, Boštjan Vernik-Šetinc 25.05.2015 17:34

Kp:
Anja Kopač-Mrak, Stanislav Sikošek

Spoštovani zagovornik načela enakosti gospod Boštjan Vernik Šetinc,

spodaj vam v vednost posredujem pritožbo (v priponki), iz katere je razvidno, kako me je zunanji minister Karl Erjavec, kot sindikalnega zaupnika in člana izvršnega odbora reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov (SSD), kazensko premestil v drug državni organ (v priponki sklep o premestitvi), ker sem opozarjal na diskriminacijo zaposlenih na MZZ (vložil sem celo tožbo na delovno sodišče) ter s tem povezano korupcijo in klientelizem (nekaj primerov klientelizma sem prijavil IJS in organom pregona).

Zaskrbljujoče je, da na vsa moja pisna opozorila o diskriminatornih in koruptivnih ravnanjih ministra Erjavca nisem prejel še nobenega odziva od Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), predsednika vlade dr. Mira Cerarja, niti od predsednika republike Boruta Pahorja. Prav tako se predsednik vlade dr. Cerar še vedno ni odzval na javni poziv predsednika Sindikata slovenskih diplomatov (SSD) Stanislava Sikoška, ki ga je javno pozval k zaščiti prijavitelja oz. sindikalnega zaupnika (v priponki). Molči tudi minister mag. Goran Klemenčič, ki se v svojem CV-ju rad pohvali, da je “pravnik, predan boju proti korupciji”.

Predlagam, da v skladu z 12. členom ZUNEO pričnete z obravnavo predmetne kršitve prepovedi diskriminacije in da v skladu s 16. členom ZUNEO pisno pozovete MOP in MZZ oz. Vlado RS, da odpravijo posledico povračilnih ukrepov ministra Erjavca – sklep o moji prisilni premestitvi na MOP. Ker že v naprej vem, da minister Erjavec ne bo želel odpraviti kršitev, predlagam, da v kasnejši fazi postopate v skladu z vašimi pristojnostmi iz 20. člena ZUNEO. Prosim vas tudi, da izdate neformalno pravno mnenje, da gre v predmetni zadevi za diskriminacijo zaradi osebne okoliščine aktivnega boja proti diskriminaciji zaposlenih na MZZ in da v mnenju priporočite kršitelju, da odpravi sklep o moji prisilni premestitvi na MOP.

Za dodatne informacije se lahko obrnete tudi neposredno na predsednika SSD g. Stanislava Sikoška (01/478 XXXX).

O tej zadevi bom seveda obvestil tudi mednarodne inštitucije. S tem v zvezi bi vas prosil za e-naslove ustreznih predstavnikov mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z bojem proti diskriminaciji in ki bi jih veljalo obvestiti o tem konkretnem primeru.

V naprej hvala in lep pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
051 XXX XXX

—– Posredoval Peter Golob/MOP/GOV dne 21.05.2015 15:35 —–

Od: Peter Golob/MOP/GOV
Za: gp.mop@gov.si, Irena Majcen/MOP/GOV@SVN,
Kp: Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, Vlasta Nussdorfer/VCP/ORG@SVN, OCR KPK/KPK/ORG@SVN, Boris Štefanec/KPK/ORG@SVN, Elena Del Fabro/MOP/GOV@SVN, Mateja Omejc/MOP/GOV@SVN, dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, COMM-REP-LJU@ec.europa.eu, oecd360@oecd.org, webmaster.greco@coe.int, Alma Sedlar/KPK/ORG@SVN, Igor Lamberger/KPK/ORG@SVN, info@integriteta.si, Borut Pahor/UPRS@SVN
Datum: 20.05.2015 10:21
Zadeva: PRITOŽBA zoper sklep MOP in MZZ o premestitvi, št. 100-33/2015/4 z dne 7.5.2015

Spoštovani,

v priponki posredujem pritožbo zoper sklep MOP in MZZ št. 100-33/2015/4 z dne 7.5.2015, s katerim sem bil zaradi prijavljanja korupcijskih ravnanj na MZZ prisilno premeščen na MOP.

Podpisano pritožbo s prilogami sem poslal s priporočeno pošto na MZZ.

V izogib nadaljnjega padanja ugleda Republike Slovenije kot nepravne države, ki opušča celo sprejete mednarodne obveznosti v zvezi z bojem proti korupciji, naslovnikom svetujem tudi seznanitev z vsebino spletne strani OECD o zaščiti prijaviteljev korupcije: http://www.oecd.org/corruption/ethics/whistleblower-protection.htm

S spoštovanjem,

Peter Golob, univ. dipl. prav.

———————————————————————

Obvestilo varuhinje:

odg VCP-poziv zagovorniku načela enakosti

Advertisements