Od: Peter Golob/MOP/GOV

Za: peticije@dz-rs.si, eva.irgl@dz-rs.si, tanja.cink@dz-rs.si, mitja.horvat@dz-rs.si, sasa.tabakovic@dz-rs.si, erika.dekleva@dz-rs.si, tomaz.gantar@dz-rs.si, ksenija.korenjak-kramar@dz-rs.si, matej.tašner-vatovec@dz-rs.si, franc.breznik@dz-rs.si, vinko.gorenak@dz-rs.si, bojana.mursic@dz-rs.si, bozena.pem@dz-rs.si, martin.golobic@dz-rs.si,

Kp: dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, milan.brglez@dz-rs.si, rajko.pirnat@pf.uni-lj.si, luka.ticar@pf.uni-lj.si, Goran Klemenčič/MP/GOV@SVN, OCR KPK/KPK/ORG@SVN, Boris Štefanec/KPK/ORG@SVN, Vlasta Nussdorfer/VCP/ORG@SVN, Alma Sedlar/KPK/ORG@SVN, Igor Lamberger/KPK/ORG@SVN, Dejan Židan/MKO/GOV@SVN, Anja Kopač-Mrak/MDDSZ/GOV@SVN, Bostjan.Vernik-Setinc@gov.si, matjaz.han@dz-rs.si, simona.kustec-lipicer@dz-rs.si, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, COMM-REP-LJU@ec.europa.eu, ulla.hudina@ec.europa.eu, info@integriteta.si, Borut Pahor/UPRS@SVN, janko.veber@dz-rs.si, Janez Janša/Državni zbor@DZ, bojan.dobovsek@dz-rs.si, alenka.bratusek@dz-rs.si, luka.mesec@dz-rs.si, franc.trcek@dz-rs.si, oecd360@oecd.org, webmaster.greco@coe.int, marjan.fank@policija.si, dusan.florjancic@policija.si, darko.majhenic@policija.si, mitja.gregorc@policija.si, natasa.potocnik@policija.si, specializirano.tozilstvo@dt-rs.si, Harij.Furlan@dt-rs.si, Stanislav.Pintar@dt-rs.si, Joze.Kozina@dt-rs.si, miran.lesjak@dnevnik.si, desk@mladina.si, silvester.surla@reporter.si, info@slovenskenovice.si, peter.frankl@finance.si, danes@planet-tv.si, Petra.Kosic@planet-tv.si, info@tsmedia.si, info@svet24.si, matej.kosir@zurnal24.si, crt.kaker@svet24.si, urednistvo@svet24.si, desk@sta.si, urednistvo@24ur.com, info@pop-tv.si, mmc-uredniki@rtvslo.si, ljerka.bizilj@rtvslo.si, jadranka.rebernik@rtvslo.si, marcel.stefancic@rtvslo.si, igor.bergant@rtvslo.si, matija.stepisnik@vecer.com, uros.esih@vecer.com, notranja@vecer.com, notranja@delo.si, ali.zerdin@delo.si, rok.kajzer@delo.si, jana@kratermedia.si, zoran.potic@delo.si, info@dnevnik.si, pozareport@pozareport.si, ivo.vajgl@europarl.europa.eu, info@aldeparty.eu, sasa.butorac@europarl.europa.eu, pisarna@tanja-fajon.eu, karolina.leib@ec.europa.eu, milan.zver@ep.europa.eu, peter.suhel@ep.europa.eu, igor.soltes@europarl.europa.eu, urad.visds@sodisce.si, urad.dslj@sodisce.si, urad.vsrs@sodisce.si, zvonko.fiser@dt-rs.si, sodni.svet@sodisce.si, ess@gov.si, worldcommission@ilo.org

Spoštovani člani Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti,

na spletni strani Državnega zbora (http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/poslanskaVprasanjaInPobude/!ut/p/b1/jY3BToNAFEX_iPceDMzMEkToWAYaYSrMpkFRAylFk6at_frSld00ejc3Nzk3Byw0JARxn3wkqMHu2kP_2e77addur9sGm6UqShlRiOkjxahIq4XKQxcZn4HmFigkJaiMlzJPV4ja_d8f7yTEv_4vUCPblIP40j_7Ojs_HKrhXKKODepseZz7pPOPVbd-NlEYd98nuYYnsP3r6BzfRgcdZAF5QgYYMB-5dDmDfDGN79DMav6rFuiKWW2KJDaph4KggiaH0W6TzI-mC9AUzLs!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_KIOS9B1A080280I1UOFDUG3081/act/id=0/p=javax.servlet.include.path_info=QCPVprasanjaInPobudeIzbranoView.jsp/304174697355/-/) je objavljen odgovor zunanjega ministra Karla Erjavca na poslansko vprašanje gospe Eve Irgl v zvezi z mojo prisilno premestitvijo, kot člana izvršnega odbora Sindikata slovenskih diplomatov (v nadaljevanju: SSD), iz MZZ v drug državni organ.

Na tem mestu se bom vzdržal komentiranja nekaterih žaljivih in neresničnih ad personam oznak, ki si jih je minister Erjavec privoščil na moj račun. Izpostavil bom le nekaj izjemno resnih sistemskih anomalij in protiustavnih praks vodstva MZZ, ki so se razkrile v tem ministrovem odgovoru in na katere bi morali nujno odreagirati, tako ministru neposredno nadrejeni predsednik vlade dr. Miro Cerar oz. celotna vlada, kot tudi državni zbor, kot nadzornik izvršilne veje oblasti, ter nenazadnje tudi pravna stroka.

I.
Minister Erjavec trdi, da lahko vsakega javnega uslužbenca, ne glede na njegovo članstvo v organih sindikata, prosto premešča v druge organe pod pretvezo “ugotovljenih delovnih potreb” (150. člen Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU). Z zlorabo te pravne podlage (in fraudem legis agere) je minister Erjavec ne le trajno odstranil motečega predstavnika reprezentativnega SSD, temveč je tudi trajno nastavil svoje politične kadre iz DeSUS v MZZ (gre za obid zakonske norme iz 68. člena ZJU o delovnih razmerjih v kabinetih, ki morajo biti sklenjena za določen čas!). Tovrstno samovoljno tolmačenje oz. zloraba instituta trajne premestitve javnega uslužbenca iz 150. člena ZJU za odstranitev motečega predstavnika sindikata/ žvižgača pa je ne le protizakonito in v nasprotju z ustaljeno sodno prakso, temveč tudi protiustavno, saj ne upošteva ratificiranih mednarodnih pogodb, kot hierarhično višjih predpisov od ZJU, ki se uporabljajo neposredno (8. člen Ustave).

Kot vam je bilo pojasnjeno že v spodnjem dopisu, 3. člen ratificirane Konvencije Mednarodne organizacije dela (MOD) št. 87 o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic iz leta 1948 (Uradni list RS, št. Mednarodne pogodbe, št. 15/92; akt o notifikaciji nasledstva objavljen na tem mestu: https://www.uradni-list.si/1/content?id=64615) mdr. določa, da imajo delavske organizacije pravico, da »svobodno izbirajo svoje predstavnike« in da državne oblasti ne smejo te pravice omejevati ali pa zavirati njeno zakonito izvrševanje. V 8. členu še določa, da nacionalna zakonodaja ne sme ogrožati niti se je ne sme uporabljati tako, da bi bila kakorkoli ogrožena jamstva, ki jih določa ta konvencija, v 11. členu pa, da »članica Mednarodne organizacije dela, za katero velja ta konvencija, mora ukreniti vse potrebno, da bo delavcem in delodajalcem zajamčeno svobodno uveljavljanje sindikalnih pravic«.

Glede na zgoraj citirane določbe mednarodne konvencije, katera je z ratifikacijo postala del notranjega pravnega reda Republike Slovenije in je hierarhično nad zakoni (tudi nad ZJU!), je povsem jasno, da minister Erjavec ne more (samovoljno) uporabiti instituta trajne premestitve javnega uslužbenca iz 150. člena ZJU na način, da s tem krši konvencijsko sindikalno pravico reprezentativnega SSD, da si sam svobodno izbira svoje predstavnike. Člane izvršnega odbora SSD na tajnih volitvah neposredno izvolijo člani SSD, člani SSD pa so lahko po Statutu SSD le poklicni diplomati. S prisilno premestitvijo v drug organ mi je minister Erjavec odvzel naziv diplomata in me tako protipravno izločil iz vodstva SSD. Tako mi je protiustavno (kršitev 76. člena Ustave) odvzel podeljeni mandat in kršil zgoraj citirano konvencijo MOD. Podobna mednarodnopravna jamstva zagotavlja sindikatom tudi 8. člen Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki je objavljen na spletni strani varuha človekovih pravic: http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/mednarodni-pakt-o-ekonomskih-socialnih-in-kulturnih-pravicah/

Prav tako avtoritarno in nedemokratično je nadaljnje Erjavčevo pojasnilo, “da bo SSD deloval neokrnjeno tudi v prihodnje, kljub premestitvi g. Goloba”. Delodajalec nima pravice odločati o tem, kdo lahko deluje v vodstvu SSD in kdo ne oz. ali je zaradi odstranitve konkretnega člana izvršnega odbora SSD delovanje le-tega okrnjeno ali ne. Gre za protiustaven in izjemno nevaren poseg delodajalca v vodstvo socialnega partnerja oz. za protiustaven poseg izvršilne veje oblasti v predstavnika civilne družbe, kot jih poznamo v nedemokratičnih in avtoritarnih državah, nesprejemljivi pa so za EU, OECD, Svet Evrope, idr., katerih članica je tudi Republika Slovenija. S tovrstnim ukrepom minister Erjavec ustrahuje tudi ostale člane vodstva sindikata oz. nasploh vse diplomate, saj jim v primeru pretiranega sindikalnega angažmaja ali opozarjanja na ministrove nepravilnosti grozi trajna premestitev v drug organ oz. odstranitev iz MZZ. Slednje pa de facto onemogoča SSD nemoteno opravljanje sindikalnih funkcij oz. izvrševanje sindikalnih pravic. S tem v zvezi je bila že vložena tudi kazenska ovadba, ki je objavljena na mojem blogu: http://www.peterleaks.com/2015/08/25/glede-na-javni-poziv-ministra-karla-erjavca-na-ozp-dne-10-6-2015-je-bila-danes-vlozena-kazenska-ovadba-proti-karlu-erjavcu-mag-stanislavu-vidovicu-in-dr-miru-cerarju-zaradi-naklepne-krsitve-sindik/

II.
Minister Erjavec v svojem odgovoru priznava, da sem bil v SSD “član izvršnega odbora”, ne strinja pa se, da sem tudi “sindikalni zaupnik”. Kot delodajalec se spušča v ocenjevanje pravilnosti notranjepravnih postopkov avtonomnega sindikata in trdi, da le-ti niso bili izpeljani korektno oz. da naj bi me za sindikalnega zaupnika razglasil kar sam predsednik sindikata in sindikatu celo očita “zlorabo sindikalnih pravic”. Ne le, da so tovrstne ministrove insinuacije popolnoma neutemeljene, so tudi izjemno nevarne, saj kažejo na avtoritarno razmišljanje politika Erjavca, ki ne sprejema dejstva, da je po naši ustavi in po mednarodnih konvencijah sindikat avtonomna institucija. Minister nima nobene pravice (niti kot delodajalec, niti kot predstavnik izvršne veje oblasti), da presoja notranje postopke in odločitve sindikata, saj s tem protiustavno posega v sindikalno svobodo iz 76. člena Ustave.

III.
Minister Erjavec, katerega nepravilnosti in klientelizem smo v SSD razkrivali in prijavljali pristojnim organom, si v svojem odgovoru dovoli tudi avtoritarno presojo, da nisem pravi žvižgač, ker naj bi moja opozorila ne bila v “javnem interesu”, temveč podana iz osebnih vzgibov. To svojo oceno minister utemeljuje z absurdnimi očitki:
– da sem se tudi sam prijavljal na prosta delovna mesta v tujini (s tem sem namreč postal zainteresirana stranka v postopku in upravičen do vpogleda v izbirno dokumentacijo in do eventualnega izpodbijanja diskriminatornih odločitev ministra),
– da sem v naprej napovedoval, za katerega kandidata je rezervirano posamezno delovno mesto (s tem sem ministra spravljal v zadrego, saj se je izbirni postopek pred Kadrovsko komisijo MZZ izkazal kot navadna farsa),
– da inšpektorica za sistem javnih uslužbencev očitanih nepravilnosti ni potrdila (drži, da pristojna inšpekcija praviloma ne odkrije nepravilnosti, saj deluje v okviru MJU in posledično ni neodvisna; sami zase govorijo primeri Kunstelj, Kojc, Vivod, dr. Rupel, idr., ter protiustavno stališče MJU, da z opuščanjem notranjih objav prostih delovnih mest ni kršena človekova pravica iz 49. člena Ustave do enakopravne dostopnosti vseh delovnih mest; vse to bom z veseljem pojasnil na seji vaše Komisije),
– da objava nepravilnosti na socialnih omrežjih in v drugih medijih “ni v javnem interesu”, saj naj bi pristojni organi ugotovili, da so moje prijave neutemeljene (zadnje odmevne afere na MZZ so vsaj delno razkrile, kako utemeljena so bila opozorila SSD o nepravilnostih in klientelizmu na MZZ in kako skuša MZZ tovrstne ekscese prikriti, da odgovorni ne bi bili sankcionirani; javnost ima vsekakor pravico, da je s temi nepravilnostmi seznanjena, saj zelo škodijo pravni državi in javnemu interesu),
– da naj bi v primeru dveh prosilcev za vizum iz BiH ne izkazal empatije do sočloveka v stiski (minister Erjavec mi tu očita spoštovanje predpisov in zavrnitev protizakonitega ustnega navodila Andreja Štera o “spregledu krajevne pristojnosti”, očitno nepoznavajoč 12. člen ZUP, ki jasno določa samostojnost uradne osebe v upravnem postopku; resnica je, da mi Andrej Šter, ki še danes popolnoma obvladuje konzularno poslovanje MZZ (!), ni želel dati pisnega soglasja, da lahko zaobidem tovrstna obvezna konzularna navodila MZZ o krajevni pristojnosti – in tako sorodnikoma njegovega znanca omogočim udeležbo na krstu, ne pa na pogrebu! – temveč je vztrajal, naj to naredim na lastno odgovornost, kar sem seveda zavrnil; o tem sem objavil tudi članek v Pravni praksi št. 21 z dne 29.5.2008 – http://www.gvzalozba.si/si/revije/pravna-praksa/arhiv-1/2374,347/ na katerega pa nisem dobil nobenega strokovnega ugovora!) in
– da naj bi bili razlogi za mojo premestitev iz Zagreba leta 2002 utemeljeni, vendar naj bi MZZ spor izgubilo le zaradi izogibanja vročitvi odločbe (v zvezi s takratno premestitvijo je MZZ izgubilo kar tri pravde, o vseh je razsodilo tudi vrhovno sodišče, visoki skupni znesek odškodnin pa je posledica namernega odlašanja z izplačilom, za kar je osebno odgovoren tudi minister Erjavec in bi moral biti proti njemu in drugim soodgovornim vložen regresni zahtevek države za povrnitev nastale škode državnemu proračunu!).

IV.
Minister Erjavec na koncu še zatrdi, da tudi žvižgaštvo ni ovira za premestitev javnega uslužbenca v drug organ. Kot sem navedel že v spodnjem dopisu, je v zvezi z zaščito žvižgačev Republika Slovenija sprejela jasne mednarodne zaveze z ratifikacijo Civilnopravne konvencije Sveta Evrope o korupciji – Uradni list RS – MP, št. 8/2003, Kazenskopravne konvencije o korupciji – Uradni list RS-MP, št. 7/39 in Konvencije Združenih narodov proti korupciji – Uradni list RS – MP, št. 5/08 in 13/09, ki so hierarhično nad ZJU in posledično nad institutom trajne premestitve iz 150. člena ZJU.

Žal se je “politično neodvisna” KPK (po več kot 3 mesecih odlašanja!) odločila, da mi iz neznanih razlogov ne podeli statusa zaščitene osebe po ZIntPK (obvestilo KPK prilagam spodaj v priponkiobvestilo KPK o zaključku zadeve, 21.8.15). KPK te svoje odločitve ni vsebinsko obrazložila oz. sploh ni navedla, kateri zakonski pogoji za zaščito niso izpolnjeni, zato je takšna odločitev povsem arbitrarna. Je pa KPK potrdila sum, da do moje trajne premestitve ni prišlo zaradi delovnih potreb, temveč zaradi mojega sindikalnega delovanja.

Vlada z mojo prisilno premestitvijo kot žvižgača krši zgoraj navedene konvencije in tudi zelo jasna priporočila mednarodnih organizacij (OECD, Svet Evrope, EK, idr.) glede zaščite žvižgačev, ki sem jih podrobneje navedel v spodnjem dopisu. Predvsem pa vlada daje državljanom zelo jasno sporočilo, da jih v primeru razkrivanja nepravilnosti in korupcije ne bo zaščitila. S tem vlada dokazuje, da njena zavezanost boju proti korupciji ni iskrena. Najbolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da nobena od koruptivnih praks MZZ, ki smo jih prijavili KPK in drugim pristojnim organom, ni bila sankcionirana.

V.
Do zgoraj navedenih ratificiranih mednarodnih konvencij se minister Erjavec v svojem odgovoru poslanki ni opredelil, čeprav je bil nanje izrecno opozorjen, tako v moji pritožbi, kot tudi v kasnejši tožbi zoper njegov sklep o premestitvi. Ne dvomim, da sta tudi vodja sektorja za mednarodno pravo na MZZ in bodoči veleposlanik Mihael Zupančič ter vodja službe za pravne zadeve na MZZ Boštjan Pucelj, ki je celo zadolžen za sodelovanje z Državnim pravobranilstvom, ministra Erjavca eksplicitno opozorila na obstoj in hierarhično nadrejenost teh konvencij v odnosu do ZJU. Nenazadnje je minister Erjavec tudi pravnik in je nekaj let celo služboval v uradu varuha človekovih pravic, zato lahko utemeljeno sklepam, da sicer pozna, vendar naklepno krši te konvencije, s tem pa je podana njegova subjektivna odgovornost za sistematično in protiustavno kršitev temeljnih sindikalnih pravic in pravic žvižgača.

Verjamem, da se predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez in predsednik vlade dr. Miro Cerar, oba profesorja in pravnika, zelo dobro zavedata negativnih posledic tovrstnih protiustavnih napadov na vodstvo reprezentativnega sindikata in zavestnega kršenja ratificiranih mednarodnih konvencij s strani aktualne vlade, tako za vladavino prava in pravno kulturo, kot tudi za ugled Republike Slovenije v mednarodni skupnosti. Zato upam, da bo uradno stališče predsednika vlade dr. Mira Cerarja, ki ga dolguje vaši Komisiji na to temo, bolj vzpodbudno oz. pravno utemeljeno. Po prejemu tega stališča bi vas prosil, da me povabite na Komisijo in da skupaj opravimo temeljito razpravo na obravnavano temo.

Ker zgoraj opisano ravnanje ministra Erjavca meče izjemno slabo luč na celotno slovensko družbo, ki tovrstna odklonska ravnanja politikov očitno tolerira oz. jih ni sposobna sankcionirati, pošiljam ta dopis v vednost in razmislek tudi drugim naslovnikom.

S spoštovanjem,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
s strani vlade odstavljeni član IO SSD in sindikalni zaupnik MZZ

obvestilo KPK o zaključku zadeve, 21.8.15

Od: Peter Golob/MOP/GOV
Za: peticije@dz-rs.si, eva.irgl@dz-rs.si, tanja.cink@dz-rs.si, mitja.horvat@dz-rs.si, sasa.tabakovic@dz-rs.si, erika.dekleva@dz-rs.si, tomaz.gantar@dz-rs.si, ksenija.korenjak-kramar@dz-rs.si, matej.tašner-vatovec@dz-rs.si, franc.breznik@dz-rs.si, vinko.gorenak@dz-rs.si, bojana.mursic@dz-rs.si, bozena.pem@dz-rs.si,
Kp: Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, COMM-REP-LJU@ec.europa.eu, ulla.hudina@ec.europa.eu, dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, milan.brglez@dz-rs.si, Goran Klemenčič/MP/GOV@SVN, alenka.bratusek@dz-rs.si, desk@sta.si, urednistvo@24ur.com, info@pop-tv.si, mmc-uredniki@rtvslo.si, ljerka.bizilj@rtvslo.si, drago.balazic@rtvslo.si, marcel.stefancic@rtvslo.si, slavko.bobovnik@rtvslo.si, matija.stepisnik@vecer.com, katja.seruga@vecer.com, notranja@vecer.com, notranja@delo.si, ali.zerdin@delo.si, rok.kajzer@delo.si, jana@kratermedia.si, zoran.potic@delo.si, info@dnevnik.si, miran.lesjak@dnevnik.si, desk@mladina.si, silvester.surla@reporter.si, info@slovenskenovice.si, bojan.budja@delo.si, simona.toplak@finance.si, peter.frankl@finance.si, danes@planet-tv.si, info@tsmedia.si, info@svet24.si, matej.kosir@zurnal24.si, crt.kaker@svet24.si, urednistvo@svet24.si, OCR KPK/KPK/ORG@SVN, Boris Štefanec/KPK/ORG@SVN, Vlasta Nussdorfer/VCP/ORG@SVN, Janez Janša/Državni zbor@DZ, alenka.bratusek@dz-rs.si, info@integriteta.si, Borut Pahor/UPRS@SVN, janko.veber@dz-rs.si, bojan.dobovsek@dz-rs.si, luka.mesec@dz-rs.si, franc.trcek@dz-rs.si, oecd360@oecd.org, webmaster.greco@coe.int, Alma Sedlar/KPK/ORG@SVN, Igor Lamberger/KPK/ORG@SVN, pozareport@pozareport.si, Dejan Židan/MKO/GOV@SVN, Anja Kopač-Mrak/MDDSZ/GOV@SVN, Bostjan.Vernik-Setinc@gov.si, matjaz.han@dz-rs.si, simona.kustec-lipicer@dz-rs.si
Datum: 21.07.2015 17:11
Zadeva: PRITOŽBA zaradi protiustavnega napada vlade na predstavnika civilne družbe – kršitev sprejetih mednarodnih obveznosti RS glede nudenja učinkovite zaščite žvižgačem in sindikalnim predstavnikom

Spoštovani člani Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti,

upoštevajoč pristojnosti, ki jih ima Vaša komisija, vlagam predmetno pritožbo zaradi protiustavnega napada vlade na predstavnika civilne družbe oz. nespoštovanja zakonodaje, sprejetih mednarodnih obveznosti Republike Slovenije ter mednarodnih standardov: 1. na področju zaščite prijaviteljev korupcije (t.i. žvižgačev) in 2. na področju zaščite predstavnikov sindikatov. Gre za sistemsko anomalijo, ki onemogoča učinkovit boj proti korupciji in spodkopava pravno državo.

I.
Zunanji minister Karl Erjavec si je v demokratični in pravni državi Republiki Sloveniji, članici EU, OZN, OECD, Sveta Evrope, GRECO, privoščil grob in protiustaven napad na vodstvo reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov (SSD), in sicer na način, da je v dogovoru s svojo strankarsko kolegico iz stranke DeSUS ministrico Ireno Majcen prisilno premestil neposredno izvoljenega člana izvršilnega odbora SSD in sindikalnega zaupnika iz MZZ na MOP, s čimer mu je odvzel obe navedeni sindikalni funkciji. Gre za samovoljno, protipravno (protiustavno) in nedemokratično ravnanje člana vlade RS oz. za maščevanje aktivnemu članu vodstva sindikata, ker je razkrival ministrov klientelizem in druge nepravilnosti na MZZ.

Na protiustavnost tovrstnega ravnanja ministra DeSUS Karla Erjavca (kršitev sindikalne svobode iz 76. člena Ustave RS) je v odprtem pismu predsedniku vlade dr. Miru Cerarju opozoril tudi Sindikat slovenskih diplomatov (pismo prilagam v priponki), vendar vse do danes ni prejel nobenega odgovora. Predsednik vlade dr. Cerar, ki je pred volitvami obljubljal “odprt dialog s civilno družbo”, sedaj ne najde časa oz. ignorira izjemno resna opozorila reprezentativnega sindikata. Tovrstni protiustavni napad na vodstvo sindikata s strani ministra, ki je po izobrazbi pravnik in je nekoč celo služboval v uradu varuha človekovih pravic, ter neodzivnost predsednika vlade, ki se kot profesor ustavnega prava gotovo zaveda škandaloznosti tovrstnih oblastnih posegov v vodstvo socialnega partnerja, sta za pravno in demokratično državo naravnost alarmantna ter kažeta na pomanjkanje etike in izjemno nizko politično kulturo. Z dopuščanjem tovrstnih protiustavnih in nedemokratičnih napadov vlade na predstavnike civilne družbe se Republika Slovenija pomika v skupino nedemokratičnih držav, ki ne spoštujejo temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter demokratičnih standardov. V razviti evropski demokraciji bi tovrstno razkritje ministra prisililo k takojšnjemu odstopu s funkcije, zagotovo pa bi izgubil zaupanje predsednika vlade oz. vladne koalicije. V Republiki Sloveniji pa je takšen minister nedotakljiv, podpirajo ga celo predsednik vlade in obe koalicijski partnerici SMC in SD, kar kaže na nizko raven razvitosti demokracije.

Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da se prijavljene nepravilnosti ministra Erjavca in njegovih sodelavcev na MZZ ne sankcionirajo in da tako opogumljeni nemoteno nadaljujejo z nezakonitimi praksami. S šikaniranjem žvižgača/ motečega sindikalnega zaupnika in odsotnostjo učinkovite zaščite le-tega, pa vlada odkrito odvrača tudi ostale potencialne žvižgače od prijavljanja nepravilnosti, kar v praksi onemogoča učinkovit boj proti korupciji.

Tudi odziv Komisije za preprečevanje korupcije, ki naj bi bila politično nepristranska in je po zakonu pristojna za nudenje pomoči in zaščite žvižgačem, je bil v konkretnem primeru porazen; k ustreznemu odzivu jo je pozvala le varuhinja človekovih pravic ga. Vlasta Nussdorfer. Odziva ni niti od pravosodnega ministra mag. Gorana Klemenčiča, ki se na spletni strani ministrstva za pravosodje še vedno hvali, da “je pravnik, predan boju proti korupciji”.

II.
Evropska komisija se je v preteklosti že kritično opredeljevala do stanja v Republiki Sloveniji na področju boja proti korupciji. V Prilogi št. 24 k svojem poročilu o korupciji za Slovenijo je v zvezi z zaščito žvižgačev podala sledečo kritiko:
“Nevertheless, as the KPK itself admits, the implementation of whistleblower protection is not without its flaws, and has produced few results to date./ Kljub temu, kot priznava sama KPK, implementacija zaščite žvižgačev ni brez napak in je do sedaj prinesla malo rezultatov.” (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_slovenia_chapter_en.pdf ).

Republika Slovenija s toleriranjem oz. nesankcioniranjem napada ministra Erjavca na žvižgača, ki je razkrival nepravilnosti na MZZ, krši jasna in nedvoumna priporočila OECD glede učinkovite zaščite žvižgačev:
»Encouraging employees to report wrongdoing (“or blow the whistle”), and protecting them when they do, is an important part of corruption prevention in both the public and private sectors.« / Spodbujanje zaposlenih k prijavljanju nepravilnosti (ali »žvižganju«) in njihova zaščita, ko nepravilnosti prijavijo, je pomemben del preprečevanja korupcije v javnem in zasebnem sektorju.« (Vir: http://www.oecd.org/corruption/ethics/whistleblower-protection.htm;
glej tudi: http://www.oecd.org/cleangovbiz/toolkit/whistleblowerprotection.htm).

Zelo jasno je tudi priporočilo Sveta Evrope št. CM/Rec(2014)7 z dne 30.4.2014 (http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/Whistleblowers/protecting_whistleblowers_en.asp oziroma http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20Recommendations/CMRec(2014)7E.pdf), ki pravi:
“21. Whistleblowers should be protected against retaliation of any form, whether directly or indirectly, by their employer and by persons working for or acting on behalf of the employer. Forms of such retaliation might include dismissal, suspension, demotion, loss of promotion opportunities, punitive transfers and reductions in or deductions of wages, harassment or other punitive or discriminatory treatment./ Žvižgače je treba zaščititi pred kakršnimi koli povračilnimi ukrepi, direktnimi ali indirektnimi, s strani njihovega delodajalca ali oseb, ki delajo zanj ali v njegovem imenu. Oblike tovrstnih povračilnih ukrepov lahko vključujejo odpoved, suspenz, razporeditev na nižje delovno mesto, izguba možnosti za napredovanje, kazenske premestitve ter zmanjšanje ali odtegljaji od plač, nadlegovanje ali druga kaznovalna ali diskriminatorna obravnava.”
V priloženem memorandumu še poudari: “The Council of Europe recognises the value of whistleblowing in deterring and preventing wrongdoing, and in strengthening democratic accountability and transparency. Whistleblowing is a fundamental aspect of freedom of expression and freedom of conscience and is important in the fght against corruption and tackling gross mismanagement in the public and private sectors./ Svet Evrope se zaveda pomena žvižganja (razkrivanja nepravilnosti) pri razkrivanju in odvračanju nepravilnosti ter pri krepitvi demokratične odgovornosti in transparentnosti. Žvižganje je temeljni aspekt svobode izražanja in svobode vesti ter je pomembno v boju proti korupciji ter pri obravnavi slabega upravljanja v javnem in zasebnem sektorju.”

Tudi druge mednarodne inštitucije, kot npr. Ekonomsko socialni svet pri OZN v zaključnih ugotovitvah drugega periodičnega poročila za Slovenijo z dne 15.12.2014, opozarjajo na slabo stanje na področju boja proti korupciji:
»The Committee is concerned about corruption in the State party, the inadequate steps taken to address the matter, and its adverse impact on the enjoyment of all human rights, including economic, social and cultural rights (art. 2, para. 1). The State party should, as a matter of priority, address the root causes of corruption and adopt all necessary policy and legislative measures to combat corruption and related impunity effectively and to ensure that public affairs are conducted, in law and in practice, in a transparent manner. The State party should also provide the Commission for the Prevention of Corruption with adequate resources to ensure it operates effectively, and guarantee protection of the human rights of those engaged in anti-corruption activities, in particular victims, whist le -blowers, witnesses and their lawyers.«/
»Odbor je zaskrbljen zaradi korupcije v državi članici, njenih neustreznih korakov za naslovitev tega problema in njegovih škodljivih vplivov na uživanje vseh človekovih pravic, vključno z ekonomskimi, socialnimi in kulturnimi pravicami (1. odst. 2. člena). Država članica bi morala prioritetno nasloviti glavne vzroke korupcije in sprejeti vse potrebne politike in zakonodajne ukrepe za učinkovit boj proti korupciji in z njo povezano nekaznovanost in za zagotovitev, da se javne zadeve pravno in v praksi vodijo na transparenten način. Država članica bi morala tudi zagotoviti Komisiji za preprečevanje korupcije ustrezna sredstva, ki bodo zagotavljala njeno učinkovito delovanje in zagotavljanje zaščite človekovih pravic tistih, ki so vključeni v protikorupcijske aktivnosti, zlasti žrtvam, žvižgačem, pričam in njihovim odvetnikom.«

(http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuWx8AhHloWaPQKfnd2BAOkQPPyHN7ANjPHCAeo3ed%2FYjU0EJ8rlrGTl9lS1F3Q18blq8EKipu1LuJJSHPxIPN24w8ss95ttwEp%2BiQMbT8jjk8)

Enako je tudi Evropska komisija, v svojih priporočilih objavljenih dne 2.6.2014, izrecno pozvala k sprejemu učinkovitih ukrepov za boj proti korupciji, o čemer so poročali tudi slovenski mediji: »Novost pa je osmo priporočilo, naj Slovenija sprejme učinkovite ukrepe za boj proti korupciji, poveča preglednost in odgovornost ter uvede zunanje ocenjevanje uspešnosti in postopke za kakovosten nadzor ukrepanja na tem področju.« (Vir: http://www.24ur.com/novice/slovenija/bruselj-sloveniji-ukrepajte-proti-korupciji.html )

III.
Vlada RS z napadom na žvižgača / člana vodstva reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov in sindikalnega zaupnika MZZ tudi flagrantno krši sprejete mednarodnopravne zaveze Republike Slovenije.

Zagotavljanje ustrezne zaščite prijaviteljev korupcije namreč izhaja tudi iz mednaropravnih konvencij, ki jih je sprejela Republika Slovenija, npr. 9. člena Civilnopravne konvencije Sveta Evrope o korupciji – Uradni list RS, MP 8/2003 (zaščita zaposlenih: »vsaka pogodbenica v svojem notranjem pravu zagotovi ustrezno zaščito pred vsakim neupravičenim kaznovanjem zaposlenih, ki imajo razloge za sum korupcije in ki v dobri veri sporočijo svoj sum pristojnim osebam ali organom«) in 22. člena Kazenskopravne konvencije o korupciji – Uradni list RS-MP, št. 7/39 (zaščita sodelavcev pravosodnih organov in prič: »pogodbenica sprejme takšne ukrepe, kot so potrebni za zagotovitev učinkovite in ustrezne zaščite za osebe, ki prijavijo kazniva dejanja ali drugače sodelujejo s preiskovalnimi organi ali organi pregona«). Republika Slovenija je ratificirala tudi Konvencijo Združenih narodov proti korupciji (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/08 in 13/09), ki jo v 33. členu prav tako obvezuje k sprejetju ustreznih ukrepov, s katerimi lahko zagotovi zaščito pred vsakršnim neupravičenim ravnanjem za vsakogar, ki pristojnim organom v dobri veri in utemeljeno prijavi katero koli dejstvo v zvezi s kaznivimi dejanji. S premeščanjem žvižgača, ker je prijavil sume korupcijskih kaznivih dejanj policiji in tožilstvu, Republika Slovenija neposredno krši sprejeto mednarodnopravno zavezo zagotavljanja zaščite prijavitelju korupcijskih kaznivih dejanj.

Republika Slovenija krši tudi Konvencijo Mednarodne organizacije dela (ILO) št. 87 o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic, in sicer 3. člen, ki mdr. določa, da imajo delavske organizacije pravico, da »svobodno izbirajo svoje predstavnike« in da državne oblasti ne smejo te pravice omejevati ali pa zavirati njeno zakonito izvrševanje. V 8. členu še določa, da nacionalna zakonodaja ne sme ogrožati niti se je ne sme uporabljati tako, da bi bila kakorkoli ogrožena jamstva, ki jih določa ta konvencija, v 11. členu pa, da »članica Mednarodne organizacije dela, za katero velja ta konvencija, mora ukreniti vse potrebno, da bo delavcem in delodajalcem zajamčeno svobodno uveljavljanje sindikalnih pravic«. Republika Slovenija krši tudi Konvencijo Mednarodne organizacije dela št. 98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja, ki v 1. členu določa, da morajo biti delavci zavarovani proti diskriminaciji, ki bi ogrožala sindikalno svobodo na področju zaposlovanja. Delavce je treba zavarovati zlasti pred dejanji, ki imajo namen, da se odpusti delavca ali se mu škoduje kako drugače zato, ker je član sindikata, ali zato, ker se udejstvuje izven delovnega časa ali pa s pristankom delodajalca v delovnem času v sindikalnih dejavnostih. Republika Slovenija krši tudi Konvencijo Mednarodne organizacije dela št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev v podjetju, ki v 1. členu določa, da morajo biti predstavniki delavcev v podjetju učinkovito zavarovani pred vsakim postopkom, ki bi bil zanje škodljiv, kamor spada tudi odpuščanje zaradi njihovega statusa ali aktivnosti kot predstavnikov delavcev ali zaradi članstva v sindikatu ali zaradi udeležbe v sindikalnih aktivnostih. V skladu s 3. členom v tej konvenciji označuje izraz »delavski predstavniki« tiste, ki imajo takšen status po državnih zakonih ali v praksi, ne glede na to ali so sindikalni predstavniki oziroma predstavniki, ki so jih imenovali ali izvolili sindikati ali njihovi člani, ali so izvoljeni predstavniki oziroma predstavniki, ki so jih svobodno izvolili delavci podjetja.

IV.
Glede na zgoraj navedeno predlagam, da Vaša komisija urgentno obravnava zgoraj navedeno problematiko in sprejme ustrezne sklepe, s katerimi bo Vlado RS pozvala k spoštovanju 76. člena Ustave in relevantne domače zakonodaje, kot tudi k izpolnjevanju zgoraj citiranih mednarodnih zavez in temeljnih standardov zaščite žvižgačev in sindikalnih predstavnikov; oceno glede politične odgovornosti ministra Erjavca prepuščam poslancem in javnosti. Zadevo sem pripravljen podrobneje predstaviti tudi osebno na Vaši komisiji, na sejo pa bi bilo smiselno povabiti tudi predsednika SSD Stanislava Sikoška, predsednika vlade dr. Mira Cerarja, ministra Karla Erjavca, člane senata KPK in varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer.

Še vedno gojim upanje, da je boj proti korupciji dejansko ena od prioritet te države in tudi Vaše komisije, saj nesankcioniranje škodljivih koruptivnih praks uničujoče vpliva na družbeni razvoj, demokracijo, konkurenčnost Republike Slovenije v svetu ter odganja potencialne investitorje in najkvalitetnejše domače kadre. Ker vlada dr. Mira Cerarja sama očitno ni sposobna sankcionirati tovrstnih nedemokratičnih in protiustavnih ravnanj posameznih ministrov (verjetno zaradi kalkulacije, da z odstavitvijo predsednika DeSUS tvega padec vlade), je nujno potrebno jasno in odločno politično sporočilo Vaše komisije oz. zakonodajne veje oblasti, kot nadzornika izvršilne veje oblasti. V nasprotnem primeru bo sporočilo slovenske politike domači in tuji javnosti izjemno negativno, t.j. da so posamezni politiki v Republiki Sloveniji nad zakoni in jih ne more doleteti nobena sankcija, napadi na žvižgače in sindikalne predstavnike pa so družbeno sprejemljivi, saj se jih poslužuje celo vlada. Seveda bo v tem primeru celoten boj proti korupciji razgaljen kot Potemkinova vas, Republika Slovenija pa kot nedemokratična in nepravna država oz. kršiteljica zgoraj navedenih demokratičnih norm in standardov EU, OZN, OECD, Sveta Evrope, GRECO, idr. na tem področju.

V pričakovanju pozitivnega odziva Vas lepo pozdravljam,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
protiustavno odstavljeni član IO SSD in sindikalni zaupnik MZZ

Advertisements