Pobuda zagovorniku načela enakosti – URGENCA !

Od: Peter Golob/MOP/GOV

Za: Anja Kopač-Mrak/MDDSZ/GOV@SVN, zagovornik.uem@gov.si, Boštjan Vernik-Šetinc/MDDSZ/GOV@SVN,

Kp: Vlasta Nussdorfer/VCP/ORG@SVN, varuh/VCP/ORG@SVN, dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, joze.tanko@dz-rs.si, eva.irgl@dz-rs.si, luka.mesec@dz-rs.si, matej.tasner-vatovec@dz-rs.si, matej.tonin@dz-rs.si, alenka.bratusek@dz-rs.si, bozena.pem@dz-rs.si

Spoštovana ministrica gospa dr. Anja Kopač – Mrak,

na zagovornika načela enakosti gospoda Boštjana Vernika Šetinca sem konec maja letos naslovil spodnji poziv, vendar po dveh in pol mesecih (!) čakanja še vedno nisem prejel odgovora.

Prosim vas za informacijo, ali je zagovornik (ali vaše ministrstvo) v zvezi s predmetno zadevo sprožil formalne postopke, pridobil uradno stališče zunanjega ministrstva in ali ste/ boste sprejeli kakšne ukrepe za preprečitev nezakonite diskriminacije sindikalnega zaupnika/ člana vodstva reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov, ki je bil diskriminatorno premeščen v drug državni organ zaradi osebne okoliščine aktivnega članstva v izvršnem odboru sindikata in mdr. opozarjal na nedopustno diskriminacijo diplomatov – množično in sistematično kršitev človekove pravice do dela iz 49. člena Ustave RS? Boste kot resorna ministrica za delo opozorili vlado na tovrstno problematiko in ji predlagali ustrezne ukrepe, npr. uzakonitev obveznih notranjih objav prostih delovnih mest v javni upravi, kar bi zaposlenim omogočilo, da izvršujejo svojo človekovo pravico do dela in se enakopravno potegujejo za vsa prosta delovna mesta znotraj njihove inštitucije, ki se sedaj pogosto (vsaj na MZZ) delijo klientelistično in netrasparentno?

Upam, da bom tokrat deležen vašega odgovora, sicer lepo prosim varuhinjo človekovih pravic, da od naslovnega organa terja odgovor na spodnje in vsa predhodna pisna zaprosila, ki sem jih naslovil na ministrico za delo. Prosim tudi, da preverite, ali je tako dolgotrajen molk organa oz. tako dolgo odločanje državnega organa o konkretnem predlogu sprejemljivo oz. skladno z veljavno zakonodajo.

Glede na dosedanje neodzivanje vseh pristojnih državnih inštitucij (z izjemo varuhinje človekovih pravic in Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti DZ, ki očitno edini opravljata svoje poslanstvo), postaja vse bolj jasno, da so vse predvidene zakonske zaščite prijaviteljev, ki prijavijo nedovoljeno diskriminacijo, korupcijo ali grobe kršitve delavskih pravic, zgolj mrtva črka na papirju oz. ena velika Potemkinova vas.

V naprej hvala za vaš odziv in lep pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.

—– Posredoval Peter Golob/MOP/GOV dne 13.08.2015 14:39 —–

Od: Peter Golob/MOP/GOV
Za: zagovornik.uem@gov.si, Boštjan Vernik-Šetinc/MDDSZ/GOV@SVN,
Kp: Anja Kopač-Mrak/MDDSZ/GOV@SVN, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN
Datum: 25.05.2015 17:34
Zadeva: Pobuda zagovorniku načela enakosti

Spoštovani zagovornik načela enakosti gospod Boštjan Vernik Šetinc,

spodaj vam v vednost posredujem pritožbo (v priponki), iz katere je razvidno, kako me je zunanji minister Karl Erjavec, kot sindikalnega zaupnika in člana izvršnega odbora reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov (SSD), kazensko premestil v drug državni organ (v priponki sklep o premestitvi), ker sem opozarjal na diskriminacijo zaposlenih na MZZ (vložil sem celo tožbo na delovno sodišče) ter s tem povezano korupcijo in klientelizem (nekaj primerov klientelizma sem prijavil IJS in organom pregona).

Zaskrbljujoče je, da na vsa moja pisna opozorila o diskriminatornih in koruptivnih ravnanjih ministra Erjavca nisem prejel še nobenega odziva od Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), predsednika vlade dr. Mira Cerarja, niti od predsednika republike Boruta Pahorja. Prav tako se predsednik vlade dr. Cerar še vedno ni odzval na javni poziv predsednika Sindikata slovenskih diplomatov (SSD) Stanislava Sikoška, ki ga je javno pozval k zaščiti prijavitelja oz. sindikalnega zaupnika (v priponki). Molči tudi minister mag. Goran Klemenčič, ki se v svojem CV-ju rad pohvali, da je “pravnik, predan boju proti korupciji”.

Predlagam, da v skladu z 12. členom ZUNEO pričnete z obravnavo predmetne kršitve prepovedi diskriminacije in da v skladu s 16. členom ZUNEO pisno pozovete MOP in MZZ oz. Vlado RS, da odpravijo posledico povračilnih ukrepov ministra Erjavca – sklep o moji prisilni premestitvi na MOP. Ker že v naprej vem, da minister Erjavec ne bo želel odpraviti kršitev, predlagam, da v kasnejši fazi postopate v skladu z vašimi pristojnostmi iz 20. člena ZUNEO. Prosim vas tudi, da izdate neformalno pravno mnenje, da gre v predmetni zadevi za diskriminacijo zaradi osebne okoliščine aktivnega boja proti diskriminaciji zaposlenih na MZZ in da v mnenju priporočite kršitelju, da odpravi sklep o moji prisilni premestitvi na MOP.

Za dodatne informacije se lahko obrnete tudi neposredno na predsednika SSD g. Stanislava Sikoška (01/478 XXXX).

O tej zadevi bom seveda obvestil tudi mednarodne inštitucije. S tem v zvezi bi vas prosil za e-naslove ustreznih predstavnikov mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z bojem proti diskriminaciji in ki bi jih veljalo obvestiti o tem konkretnem primeru.

V naprej hvala in lep pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
051 XXX XXX

—– Posredoval Peter Golob/MOP/GOV dne 21.05.2015 15:35 —–

Od: Peter Golob/MOP/GOV
Za: gp.mop@gov.si, Irena Majcen/MOP/GOV@SVN,
Kp: Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, Vlasta Nussdorfer/VCP/ORG@SVN, OCR KPK/KPK/ORG@SVN, Boris Štefanec/KPK/ORG@SVN, Elena Del Fabro/MOP/GOV@SVN, Mateja Omejc/MOP/GOV@SVN, dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, COMM-REP-LJU@ec.europa.eu, oecd360@oecd.org, webmaster.greco@coe.int, Alma Sedlar/KPK/ORG@SVN, Igor Lamberger/KPK/ORG@SVN, info@integriteta.si, Borut Pahor/UPRS@SVN
Datum: 20.05.2015 10:21
Zadeva: PRITOŽBA zoper sklep MOP in MZZ o premestitvi, št. 100-33/2015/4 z dne 7.5.2015

Spoštovani,

v priponki posredujem pritožbo zoper sklep MOP in MZZ št. 100-33/2015/4 z dne 7.5.2015, s katerim sem bil zaradi prijavljanja korupcijskih ravnanj na MZZ prisilno premeščen na MOP.

Podpisano pritožbo s prilogami sem poslal s priporočeno pošto na MZZ.

V izogib nadaljnjega padanja ugleda Republike Slovenije kot nepravne države, ki opušča celo sprejete mednarodne obveznosti v zvezi z bojem proti korupciji, naslovnikom svetujem tudi seznanitev z vsebino spletne strani OECD o zaščiti prijaviteljev korupcije: http://www.oecd.org/corruption/ethics/whistleblower-protection.htm
S spoštovanjem,

Peter Golob, univ. dipl. prav.

Advertisements