SMC: “Parlamentarni odbor za zunanjo politiko (OZP) je v današnji razpravi jasno poudaril, da je Slovenija država, ki dosledno spoštuje mednarodne pogodbe…” http://www.strankasmc.si/odbor-za-zunanjo-politiko-za-dosledno-spostovanje-mednarodnih-pogodb/

To pa je VELIKA LAŽ! Republika Slovenija npr. NE SPOŠTUJE Konvencije Mednarodne organizacije dela (MOD) št. 87 o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232), ki velja že več kot 65 let in mdr. določa:

3. člen
1. Delavske in delodajalske organizacije imajo pravico, da sprejmejo svoje statute in splošne upravne akte, da svobodno izbirajo svoje predstavnike, da se same upravljajo in delujejo ter oblikujejo svoje akcijske programe.
2. Državne oblasti ne smejo te pravice omejevati ali pa zavirati njeno zakonito izvrševanje.

8. člen
1. Ko uveljavijo pravice, ki jih ta konvencija prizna, morajo delavci, delodajalci in njihove ustrezne organizacije kot tudi druge osebe in organizirane skupnosti spoštovati zakonitost.
2. Nacionalna zakonodaja ne sme ogrožati niti se je ne sme uporabljati tako, da bi bila kakorkoli ogrožena jamstva, ki jih določa ta konvencija.

11. člen
Članica Mednarodne organizacije dela, za katero velja ta konvencija, mora ukreniti vse potrebno, da bo delavcem in delodajalcem zajamčeno svobodno uveljavljanje sindikalnih pravic.

Vlada RS je namreč protipravno spremenila vodstvo reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov, s tem ko je premestila neposredno izvoljenega člana izvršnega odbora v drug državni organ in mu s tem protiustavno (kršitev 76. člena Ustave RS) odvzela mandat. Nezaslišano dejanje, ki Republiko Slovenijo postavlja v skupino manj demokratičnih držav, ki šikanirajo predstavnike civilne družbe, ker ti razkrivajo klientelizem in korupcijo vladajoče elite!

Sramota je, da “etična” SMC, s profesorjema prava dr. Cerarjem in dr. Brglezom na čelu, tovrstno ekscesno ravnanje vlade podpira.

Advertisements