Spodaj objavljam poziv vodji Predstavništva EK v Sloveniji in prejeti odgovor, v katerem sporočajo, da so moj dopis posredovali DG HOME v Bruselj, ki se ukvarja s spremljanjem pojavov korupcije v državah članicah EU in pripravlja dveletno Poročilo o boju proti korupciji v EU.

Za primerjavo, od “etičnega” predsednika vlade dr. Mira Cerarja vse do danes nismo prejeli še nobenega odgovora na naše pozive…

Od: COMM-REP-LJU@ec.europa.eu
Za: Peter.Golob@gov.si
Datum: 24.07.2015 11:30
Zadeva: RE: Predlog za pogovor – ref: comm.b.lj(2015)3485923
Poslal: Sasa.GOLOB@ec.europa.eu

Spoštovani g. Golob,

zahvaljujemo se vam za dopis, ki ste ga posredovali Predstavništvu Evorpske komisije v Sloveniji.

Evropska komisija skladno s pogodbami nima pristojnosti posredovanja v vašem primeru. Mednarodne pogodbe in konvencije, ki jih navajate v vašem dopisu, niso del zakonodaje Evropske unije, zato vam svetujemo, da izkoristite pravna sredstva, ki so vam na voljo.

Obenem vam sporočamo, da smo vaš dopis posredovali na enoto Generalnega direktorata Evropske komisije za migracije in notranje zadeve (DG HOME), ki se ukvarja s spremljanjem pojavov korupcije v državah članicah EU. Ta enota pripravlja dveletno Poročilo o boju proti korupciji v EU. Prvo poročilo je Evropska komisija objavila 3. februarja 2014. Na tej podlagi so vse države članice Evropske unije vzpostavile nacionalne kontaktne točke, ki Komisiji posredujejo povratne informacije o napredku glede sprecifičnih priporočil, ki so jih prejele v navedenem poročilu.

Kontaktna oseba iz Slovenije je ga. Mateja Prešern, vodja enote na Ministrstvu za javno upravo (mateja.presern@gov.si), ki je odgovorna za koordinacijo ukrepov iz pripročil za Slovenijo.

Lep pozdrav,

cid:image001.gif@01CCF15C.451E2330
European Commission / Evropska komisija
Representation in Slovenia / Predstavništvo v Sloveniji

Breg 14, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: + 386 1 252 88 00
fax.: + 386 1 425 20 85
E-mail: comm-rep-lju@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/slovenija/

Spremljajte Evropsko komisijo v Sloveniji na Facebooku, Twitterju, Instagramu in YouTubeu

Od odgovorov na vsa vprašanja o Evropski uniji vas loči le klic na brezplačno telefonsko številko EUROPE DIRECT 00 800 6 7 8 9 10 11. Vsak državljan lahko iz katerekoli države članice EU brezplačno pokliče na omenjeno številko ter v svojem jeziku postavi in dobi odgovor na vprašanje o EU. Storitev je dostopna od ponedeljka do petka med 9.00 in 18.00 uro.

*******Disclaimer*******
This is not an official communication of the Representation of the European Commission in Slovenia. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever arising in connection with this E-mail.

—————–

From: Peter.Golob@gov.si [mailto:Peter.Golob@gov.si]
Sent: Tuesday, July 14, 2015 4:23 PM
To: COMM REP LJU; HUDINA Ulla (COMM-LJUBLJANA)
Cc: LEIB Karolina (CAB-DOMBROVSKIS); LUCAS Raquel (CAB-DOMBROVSKIS); Stanislav.Sikosek@gov.si; BANNERMAN Edward (CAB-KATAINEN); LIIMATAINEN Tatu (CAB-KATAINEN)
Subject: Predlog za pogovor/ Request for a meeting to discuss Slovene Government attacks on whistleblowers and elected trade union representative and the impunity of MFA Erjavec

Spoštovana vodja predstavništva gospa Ulla Hudina Kmetič,

na vaši spletni strani je med nalogami predstavništva Evropske komisije v Sloveniji mdr. navedeno: “Komisijo v Bruslju obveščamo o pomembnih vidikih političnega, gospodarskega in družbenega razvoja v Sloveniji” in “smo glas Evropske komisije v Sloveniji”.

Prav zato bi vas prosil za kratek sestanek na temo grobih kršitev sprejetih mednarodnih obveznosti Republike Slovenije na področju zaščite prijaviteljev korupcje (t.i. žvižgačev) in na področju zaščite predstavnikov sindikatov (kršitev konvencij ILO) s strani aktualnega zunanjega ministra Karla Erjavca in s tem povezano neodzivnostjo Vlade Republike Slovenije (o tem sem Vas sicer že obveščal po e-pošti). Še bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da se prijavljene nepravilnosti ministra Erjavca ne sankcionirajo (impunity) in da uživa še naprej polno javno podporo predsednika vlade. S šikaniranjem žvižgača/ motečega sindikalnega zaupnika (prisilna premestitev v drug organ) in odsotnostjo učinkovite zaščite le-tega pa se uspešno odvrača tudi ostale potencialne žvižgače od prijavljanja nepravilnosti, kar v praksi onemogoča učinkovit boj proti korupciji. Tudi odziv Komisije za preprečevanje korupcije, ki je po zakonu pristojna za nudenje pomoči in zaščite žvižgačem, je bil v konkretnem primeru porazen, na kar je opozorila tudi varuhinja človekovih pravic ga. Nussdorfer. Odziva ni niti od pravosodnega ministra mag. Gorana Klemenčiča, ki se na spletni strani ministrstva za pravosodje rad pohvali, da “je pravnik, predan boju proti korupciji”. Po drugi strani lahko prav v teh dneh v medijih spremljamo zelo pogumen odziv državnih inštitucij v Romuniji, ki v boju proti korupciji niso prizanesle niti tamkajšnjemu predsedniku vlade.

Evropska komisija je v preteklosti že preverjala in se opredeljevala do stanja v Republiki Sloveniji na področju boja proti korupciji in neustrezne zaščite žvižgačev (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_slovenia_chapter_en.pdf ) ter celo financira razne projekte s področja zaščite žvižgačev (https://www.transparency.de/fileadmin/pdfs/Themen/Hinweisgebersysteme/EU_Whistleblower_Report_final_web.pdf ).
Zato bi bilo prav, da jo kot vodja predstavništva seznanite s konkretnim primerom, ki dokazuje flagrantno kršenje sprejetih mednarodnih zavez in priporočil mednarodnih organizacij na tem področju (http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20Recommendations/CMRec(2014)7E.pdf ; http://www.oecd.org/cleangovbiz/toolkit/whistleblowerprotection.htm ; idr.). Tako bo imela Komisija možnost in priložnost, da naslovi na Vlado Republike Slovenije ustrezno sporočilo oz. da pooblasti vas, ki ste njen glas v Sloveniji, da o tem spregovorite s predsednikom vlade dr. Mirom Cerarjem in mu pomagate usmeriti pozornost na izpolnjevanje sprejetih mednarodnih zavez in uveljavitev zahtevanih standardov zaščite žvižgačev in sindikalnih predstavnikov. Prepričan sem, da ostaja boj proti korupciji ena od prioritet Komisije, saj nesankcioniranje škodljivih koruptivnih praks uničujoče vpliva na družbeni razvoj, demokracijo in konkurenco v EU.

V pričakovanju vašega pozitivnega odziva Vas lepo pozdravljam,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)

Advertisements